BEZWAAR WOZ-WAARDE GEMEENTE AALBURG / SVHW

 • WOZ-WAARDE GEMEENTE AALBURG - SVHW

  Heeft u van SVHW de WOZ-waarde 2018 ontvangen voor uw onroerende zaak in gemeente Aalburg? Bij Ostraka belastingadviseurs kunt u terecht voor het voeren van een gedegen bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking. Voor ondernemers en particulieren maken wij bezwaar tegen de WOZ-waarde.

  Namens gemeente Aalburg legt SVHW uit Klaaswaal de WOZ-beschikkingen en de aanslagen onroerende-zaakbelastingen 2018 op. Een kritische beoordeling van de aanslag loont, want bij een geslaagd bezwaar waarbij de WOZ-waarde wordt verlaagd bespaart u op diverse belastingen. Overigens werkt een waardeverlaging vaak ook in de volgende jaren door, zodat u over meerdere jaren bespaart.


  WOZ-WAARDE TE HOOG? NEEM CONTACT OP MET ONS

  Twijfelt u of de WOZ-waarde door SVHW juist is bepaald? Voorkom dat u te veel belasting betaalt en neem binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking contact met ons op. Wij zijn deskundig op het gebied van de Wet waardering onroerende zaken en de gemeentelijke belastingen. Wij beoordelen graag de mogelijkheden die u heeft om de WOZ-waarde aan te vechten.

  Neem telefonisch (0183-760 522), per e-mail (info@ostraka.nl) of via het contactformulier vrijblijvend contact op met mr. drs. J.C. (Hans) Scherff en informeer naar de mogelijkheden in uw geval.


  DE WET WOZ IN HET KORT

  Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt elk jaar de waarde van woningen en bedrijfspanden vastgesteld door SVHW. Die waarde wordt bepaald naar het prijsniveau van 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-beschikking die staat op de aanslag gemeentelijke heffingen die u begin 2018 ontvangt, ziet dus op de waarde op 1 januari 2017. Op basis van de WOZ-waarde worden meerdere belastingen geheven, onder andere de gemeentelijke aanslag OZB 2018.


  WOZ-KENMERKEN GEMEENTE AALBURG

  Enkele kenmerken betreffende de WOZ-waardering binnen gemeente Aalburg (bron: Waarderingskamer):

  • gemiddelde WOZ-waarde woningen in gemeente Aalburg (2017): € 245.000;
  • totale WOZ-waarde woningen in gemeente Aalburg (2017): € 1.213.000.000;
  • totale WOZ-waarde niet-woningen in gemeente Aalburg (2017): € 239.000.000;
  • aantal WOZ-objecten in gemeente Aalburg: 6.270;
  • gemiddelde ontwikkeling WOZ-waarde 2017 t.o.v. 2016: 4,2%;
  • gemiddelde waardestijging woningen in gemeente Aalburg: 1,7% (landelijk gemiddelde is 3,3%);
  • dagtekening WOZ-beschikkingen/aanslagen 2017 gemeente Aalburg/SVHW (peildatum 1-1-2017): 28-2-2018.

  DE WOZ-WAARDERING VAN WONINGEN

  SVHW bepaalt via een vergelijking met andere woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht de WOZ-waarde van uw woning. Bij zo’n vergelijking is het belangrijk dat die vergelijkingswoningen daadwerkelijk voldoende vergelijkbaar zijn met uw woning en dat SVHW op de juiste wijze rekening heeft gehouden met de onderlinge verschillen ten opzichte van uw woning. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt deze aspecten voor u en dient namens u een goed onderbouwd bezwaarschrift tegen uw WOZ-beschikking in.

  De waardering van woningen gebeurt grotendeels automatisch door computersystemen van SVHW. Daarom is het van belang dat van uw woning de primaire en secundaire objectkenmerken (inhoud, grondoppervlakte, bouwjaar, eventuele bijgebouwen zoals garage of berging, staat van onderhoud, ligging, overlast, etc.) juist zijn geregistreerd bij SVHW. Daarnaast bestaan in sommige gevallen waarderingsuitzonderingen, in die gevallen is het van belang of die in uw situatie correct zijn toegepast. Wij beoordelen dit voor u en voeren namens u eventueel een bezwaarprocedure.

  Op onze website is meer informatie opgenomen over de manier waarop de WOZ-waarde van woningen wordt bepaald.


 • DE WOZ-WAARDERING VAN BEDRIJFSPANDEN

  Als u eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand dan ontvangt u een WOZ-beschikking. Bij de beoordeling van de WOZ-beschikking van een bedrijfspand is van belang om te kijken naar de toegepaste waarderingsmethodiek.

  • De WOZ-waarde van de meeste bedrijfspanden wordt bepaald via de methode van huurwaardekapitalisatie. Bij die waarderingsmethode is met name belangrijk dat de kapitalisatiefactor en de huurwaarde correct zijn vastgesteld door SVHW.
  • De methode van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt toegepast bij incourante onroerende zaken. Daarbij is van belang of op een juiste wijze door SVHW rekening wordt gehouden met de factoren: verouderde bouwwijze, economische veroudering, ondoelmatigheid en excessieve bouwkosten.
  • Op basis van algemene kengetallen die zijn opgenomen in de landelijke taxatiewijzer agrarische objecten wordt door SVHW de waarde van een agrarisch object bepaald. Bij een agrarische waardering is het van belang om te beoordelen of uw bedrijf afwijkt van die algemene landelijke kengetallen.

  Daarnaast is het belangrijk dat de waardebepalende objectkenmerken van uw bedrijfspand juist zijn geregistreerd bij SVHW. De WOZ-waardering wordt namelijk grotendeels geautomatiseerd uitgevoerd op basis van die objectkenmerken. Tot slot, in bepaalde gevallen kunnen waarderingsuitzonderingen voor de Wet WOZ en heffingsuitzonderingen voor de OZB van toepassing zijn. Van belang is om te beoordelen of SVHW met deze omstandigheden correct is omgegaan. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt deze aspecten voor u en dient namens u een goed onderbouwd bezwaarschrift tegen uw WOZ-beschikking in.

  Op onze website is meer informatie opgenomen over de WOZ-waardering van bedrijfspanden.


  WERKGEBIED GEMEENTE AALBURG

  Wij zijn gevestigd in het Land van Heusden en Altena en dus goed op de hoogte van de specifieke omstandigheden in gemeente Aalburg die van belang kunnen zijn bij de Wet waardering onroerende zaken. Bij ons kunt u terecht voor het maken van deskundig bezwaar tegen de WOZ-beschikking van een woning, een bedrijfspand of een agrarisch object in de dorpen Wijk en Aalburg, Veen, Meeuwen, Genderen, Eethen, Drongelen of Babyloniënbroek.

  Op afspraak komen wij vrijblijvend bij u thuis of op kantoor langs om de mogelijkheid van een succesvol WOZ-bezwaar te bespreken (een afspraak in de avonduren of op zaterdag is ook mogelijk).


  OZB-TARIEVEN 2018 GEMEENTE AALBURG

  Het OZB-tarief 2018 voor een woningeigenaar is door gemeente Aalburg bepaald op 0,1188% van de WOZ-waarde. Voor niet-woningen geldt een hoger OZB-tarief, namelijk 0,1963% van de WOZ-waarde voor de eigenarenheffing en daarnaast kent gemeente Aalburg voor niet-woningen een gebruikersheffing van 0,1378% van de WOZ-waarde.

  Als een pand zakelijk wordt gebruikt maar ook wordt bewoond, dan is van belang of minder dan 70% van de WOZ-waarde behoort bij de delen die worden gebruikt voor bewoning. Als de verhouding lager is dan 70% dan kwalificeert het gehele pand als een niet-woning. Voor het OZB-eigenarendeel is dan het hoge niet-woningtarief verschuldigd over het gehele object. Daarnaast wordt dan ook OZB gebruikersheffing voor niet-woning geheven. Voor de woondelen kan echter op een vrijstelling voor de OZB gebruikersheffing aanspraak worden gemaakt. In het kader van een bezwaarprocedure beoordelen wij of op dit punt voor u voordelen zijn te behalen.

  , datum .

  24-02-2018.


 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.