BEZWAAR WOZ-BESCHIKKING SVHW - GEMEENTE ALTENA

 • WOZ-BESCHIKKING SVHW-GEMEENTE ALTENA

  Heeft u voor uw woning of bedrijfspand in gemeente Altena van SVHW de nieuwe WOZ-beschikking 2024 ontvangen? Bij ons bent u aan het juiste adres voor een bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde. Ostraka belastingadviseurs werkt voor ondernemers en voor particulieren.

  De WOZ-beschikkingen en de aanslagen OZB 2024 worden namens gemeente Altena opgelegd door het in Klaaswaal gevestigde SVHW. Het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen 2024 ontvangt u dus van SVHW - gemeente Altena.

  U kunt besparen op diverse belastingen bij een succesvol bezwaar tegen de WOZ-waarde. Een kritische beoordeling van de WOZ-beschikking loont dus.


  WOZ-WAARDE TE HOOG? NEEM CONTACT OP MET ONS

  Twijfelt u of de WOZ-waarde correct is en wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024? Wij brengen voor u de mogelijkheden in beeld. Wij hebben veel ervaring met bezwaarprocedures tegen WOZ-beschikkingen en wij zijn gespecialiseerd in de Wet WOZ en in de gemeentelijke belastingen.

  Voor een vrijblijvende afspraak kunt u per telefoon (0183-760 522), per e-mail (info@ostraka.nl) of via ons contactformulier contact opnemen met Hans Scherff. Op afspraak komen wij bij u thuis of op kantoor langs. Dit kan ook in de avonduren of op zaterdag.  TAXATIEVERSLAG WOZ-WAARDE

  Bent u benieuwd naar de onderbouwing van de WOZ-waarde van uw pand door SVHW? Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) stelt SVHW jaarlijks de WOZ-waarde van alle panden in gemeente Altena vast. Het taxatieverslag met de onderbouwing van de WOZ-waarde wordt niet met de WOZ-beschikking/aanslag OZB 2024 meegestuurd. Het WOZ-taxatieverslag kunt u bij SVHW downloaden met behulp van uw DigiD of bij SVHW telefonisch opvragen.


  DE WET WOZ IN HET KORT

  Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt elk jaar de waarde van woningen en bedrijfspanden vastgesteld door SVHW. Die waarde wordt bepaald naar het prijsniveau van 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-beschikking die staat op de aanslag gemeentelijke heffingen die u begin 2024 ontvangt, ziet dus op de waarde op 1 januari 2023. Op basis van de WOZ-waarde worden meerdere belastingen geheven, onder andere de gemeentelijke aanslag OZB 2024.


  WOZ-WAARDERING VAN WONINGEN

  SVHW bepaalt via een vergelijking met andere woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht de WOZ-waarde van uw woning. Bij zo'n vergelijking is het belangrijk dat die vergelijkingswoningen daadwerkelijk voldoende vergelijkbaar zijn met uw woning en dat SVHW op de juiste wijze rekening heeft gehouden met de onderlinge verschillen ten opzichte van uw woning. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt deze aspecten voor u en dient namens u een goed onderbouwd bezwaarschrift tegen uw WOZ-beschikking in.

  De waardering van woningen gebeurt grotendeels automatisch door computersystemen van SVHW. Daarom is het van belang dat van uw woning de primaire en secundaire objectkenmerken (woonoppervlakte, grondoppervlakte, bouwjaar, eventuele bijgebouwen zoals garage of berging, staat van onderhoud, ligging, overlast, etc.) juist zijn geregistreerd bij SVHW. Daarnaast bestaan in sommige gevallen waarderingsuitzonderingen. In die gevallen is het van belang of die in uw situatie correct zijn toegepast. Wij beoordelen dit voor u en voeren namens u eventueel een bezwaarprocedure.

  Zie verder onze website voor meer informatie over de waardering van woningen.


  WOZ-WAARDERING VAN BEDRIJFSPANDEN

  Als u eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand dan ontvangt u een WOZ-beschikking. Bij de beoordeling van de WOZ-beschikking van een bedrijfspand is van belang om te kijken naar de toegepaste waarderingsmethodiek.

  • De WOZ-waarde van de meeste bedrijfspanden wordt bepaald via de methode van huurwaardekapitalisatie. Bij die waarderingsmethode is met name belangrijk dat de kapitalisatiefactor en de huurwaarde correct zijn vastgesteld door SVHW.
  • De methode van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt toegepast bij incourante onroerende zaken. Daarbij is van belang of op een juiste wijze door SVHW rekening wordt gehouden met de factoren: verouderde bouwwijze, economische veroudering, ondoelmatigheid en excessieve bouwkosten.
  • Op basis van algemene kengetallen die zijn opgenomen in de landelijke taxatiewijzer agrarische objecten wordt door SVHW de waarde van een agrarisch object bepaald. Bij een agrarische waardering is het van belang om te beoordelen of uw bedrijf afwijkt van die algemene landelijke kengetallen.

  Daarnaast is het belangrijk dat de waardebepalende objectkenmerken van uw bedrijfspand juist zijn geregistreerd bij SVHW. De WOZ-waardering wordt namelijk grotendeels geautomatiseerd uitgevoerd op basis van die objectkenmerken. Tot slot, in bepaalde gevallen kunnen waarderingsuitzonderingen voor de Wet WOZ en heffingsuitzonderingen voor de OZB van toepassing zijn. Van belang is om te beoordelen of SVHW met deze omstandigheden correct is omgegaan. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt deze aspecten voor u en dient namens u een goed onderbouwd bezwaarschrift tegen uw WOZ-beschikking in.

  Op onze website is meer informatie te vinden over de WOZ-waardering van bedrijfspanden.


 • BEDRIJFSPAND EN BEWONING

  Als een pand zakelijk wordt gebruikt maar ook wordt bewoond, dan is van belang of minder dan 70% van de WOZ-waarde behoort bij de delen die worden gebruikt voor bewoning. Als de verhouding lager is dan 70% dan kwalificeert het gehele pand als een niet-woning. Voor het OZB-eigenarendeel is dan het hoge niet-woningtarief verschuldigd over het gehele object. Daarnaast wordt dan ook OZB gebruikersheffing voor niet-woning geheven. Voor de woondelen kan wel aanspraak worden gemaakt op een vrijstelling voor de OZB gebruikersheffing. In het kader van een bezwaarprocedure beoordelen wij voor u of op dit punt voor u voordelen zijn te behalen.


  BELANG WOZ-WAARDE EIGEN WONING

  Bij uw aangifte inkomstenbelasting 2024 moet u in het voorjaar van 2025 de WOZ-waarde 2024 van uw woning opgeven voor het eigenwoningforfait dat bij uw inkomen in box 1 wordt opgeteld. In het belastingjaar 2024 gelden de volgende bijtellingspercentages:

  • WOZ-waarde € 12.500 tot en met € 25.000: 0,10% van de WOZ-waarde;
  • WOZ-waarde € 25.000 tot en met € 50.000: 0,20% van de WOZ-waarde;
  • WOZ-waarde € 50.000 tot en met € 75.000: 0,25% van de WOZ-waarde;
  • WOZ-waarde € 75.000 tot en met € 1.310.000: 0,35% van de WOZ-waarde;
  • WOZ-waarde hoger dan € 1.310.000: € 4.585 + 2,35% van de WOZ-waarde boven de € 1.310.000.

  Bij een WOZ-waarde van bijvoorbeeld € 300.000 wordt dus voor de inkomstenbelasting € 1.050 bij uw inkomen opgeteld. Met een verlaging van de WOZ-waarde kan vaak aanzienlijk worden bespaard op de te betalen inkomstenbelasting.


  WERKGEBIED IN GEMEENTE ALTENA

  Ostraka belastingadviseurs is gevestigd in Giessen. Wij zijn daardoor goed op de hoogte van de specifieke situatie in gemeente Altena. U bent bij ons aan het juiste adres voor het maken van een deskundig bezwaar tegen de WOZ-beschikking van uw woning, bedrijfspand of een agrarisch object binnen gemeente Altena.

  Persoonlijk contact met klanten vinden wij belangrijk en wij zijn van mening dat geld daarvoor geen belemmering behoort te zijn. Daarom rekenen wij voor een bezoek aan u binnen de gemeente Altena nooit kilometerkosten of reistijd.

  Is uw onroerende zaak niet gelegen in gemeente Altena? Kijk dan verder naar de algemene informatie op onze website.


  AANSLAG ONROERENDEZAAKBELASTING (OZB) 2024

  Het bedrag aan onroerendezaakbelasting (OZB) dat u aan SVHW - gemeente Altena moet betalen is afhankelijk van de hoogte van de waarde van uw pand en de grond. Die waarde wordt jaarlijks vastgesteld via de WOZ-beschikking van SVHW.


  OZB-TARIEVEN IN GEMEENTE ALTENA

  Het OZB-tarief 2024 voor een woningeigenaar is door gemeente Altena bepaald op 0,0823 procent van de WOZ-waarde. Voor niet-woningen geldt een hoger OZB-tarief, namelijk 0,1838 procent van de WOZ-waarde voor de eigenarenheffing en daarnaast voor niet-woningen een gebruikersheffing van 0,1453 procent van de WOZ-waarde.

  Naar verwachting verstuurt SVHW eind februari de aanslagen gemeentelijke belastingen 2024 namens gemeente Altena.


  OZB-TARIEVEN 2023

  Betreffende 2023 had de gemeenteraad van Altena het OZB-tarief voor eigenaren van woningen vastgesteld op 0,0841 procent van de WOZ-waarde. In 2023 kende de eigenarenheffing voor niet-woningen een lager OZB-tarief, namelijk 0,1794 procent van de WOZ-waarde. Daarnaast werd van gebruikers van niet-woningen ook een gebruikersheffing geheven naar 0,1419 procent van de WOZ-waarde.


  BIZ-BIJDRAGE WERKENDAM

  BIZ staat voor bedrijveninvesteringszone. Werkendam kent twee BIZ-regelingen.

  Van 2017-2021 werd over onroerende zaken op het industrieterrein Bruine Kilhaven een BIZ-bijdrage Bruine Kilhaven geheven van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen, met als heffingsmaatstaf de vastgestelde WOZ-waarde. Met ingang van 2024 is er weer voor vijf jaren een BIZ-heffing voorgenomen, maar nu voor een groter gebied. De BIZ Businessparken Werkendam 2024 ondergaat op dit moment een draagvlakmeting, pas daarna kunnen aanslagen worden opgegelegd.

  Sinds 2018 is er ook een BIZ Centrum Werkendam voor onroerende zaken in het centrum van Werkendam die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Per WOZ-object wordt zowel van de eigenaar als van de gebruiker een vast bedrag geheven van € 200.

  , datum .

  21-2-2024.


 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.