CONTROLE AANSLAG ZUIVERINGSHEFFING BEDRIJVEN - BSR

 • AANSLAG ZUIVERINGSHEFFING BEDRIJVEN ONTVANGEN?

  Het aanslagbiljet zuiveringsheffing bedrijven met daarop de definitieve aanslag ‘zuiveringsheffing bedrijven 2021’ wordt in de loop van 2022 opgelegd namens waterschap Rivierenland door Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel. Deze aanslag wordt opgelegd aan gebruikers (bijvoorbeeld als eigenaar of huurder) van een bedrijfsruimte of een terrein.

  Een definitieve aanslag zuiveringsheffing 2021 bij een vervuilingswaarde van meer dan vijf vervuilingseenheden wordt door BSR vastgesteld op basis van de tabel afvalwatercoëfficiënten of op basis van metingen en bemonstering (klik hier voor een verdere uitleg over de zuiveringsheffing).

  In zulke gevallen heeft BSR meestal vorig jaar al een voorlopige aanslag zuiveringsheffing bedrijven 2021 opgelegd op basis van een schatting. Bij de definitieve aanslag zuiveringsheffing bedrijven 2021 wordt die voorlopige aanslag verrekend. Het te betalen bedrag van de definitieve aanslag is vaak gering, of u krijgt zelfs geld terug. Dat doet er echter niet aan af dat bij de aanslag door BSR fouten in uw nadeel kunnen zijn gemaakt. Bij de definitieve aanslag kunt u de gehele aanslag ter discussie stellen, niet alleen het deel dat moet worden bijbetaald.


  BEOORDELING AANSLAG ZUIVERINGSHEFFING BSR

  Definitieve aanslagen zuiveringsheffing bedrijven 2021 die door BSR zijn opgelegd aan bedrijven die zijn gevestigd in de regio’s Altena en Bommelerwaard kunnen wij voor u beoordelen op juistheid.

  Geïnteresseerd? Meld uw bedrijf aan via e-mail of neem contact op met Hans Scherff voor een vrijblijvende kennismaking.


  HOE BEPAALT BSR DE HOOGTE VAN DE DEFINITIEVE AANSLAG?

  Een definitieve aanslag zuiveringsheffing bedrijven wordt door BSR opgelegd op grond van gegevens van het leidingwaterbedrijf en eventueel uw aangifte.

  Bij de aanslag zuiveringsheffing is onder andere van belang of uw bedrijf in de juiste tabelklasse is ingedeeld, of de ingenomen hoeveelheid water juist is bepaald en of uw bedrijfssituatie afwijkt van de voor uw branche vastgestelde genormeerde vervuilingswaarde.

  Ostraka belastingadviseurs kan dit voor u beoordelen en eventueel een bezwaarschrift indienen bij BSR.


 • NIET EENS MET DE DEFINITIEVE AANSLAG ZUIVERINGSHEFFING?

  Bent u het niet eens met de definitieve aanslag zuiveringsheffing bedrijven 2021, dan kan binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar worden gemaakt bij Belastingsamenwerking Rivierenland tegen de aanslag.

  Is de definitieve aanslag zuiveringsheffing bedrijven 2021 onjuist berekend door BSR? Is het aanslagbiljet niet aan de juiste (rechts)persoon gericht? Is er geen sprake van een zelfstandige bedrijfsruimte (de ruimte beschikt bijvoorbeeld niet over eigen sanitaire voorzieningen)? Dit zijn enkele punten die Ostraka belastingadviseurs voor u kan beoordelen. Als er fouten zijn gemaakt bij de aanslag, dan kunnen wij voor u een bezwaarschrift indienen bij BSR.


  MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw geval? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons.


  TARIEF ZUIVERINGSHEFFING 2021 WATERSCHAP RIVIERENLAND

  Door BSR wordt zuiveringsheffing geheven ter uitvoering van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2021. Het zuiveringsheffingstarief 2021 van waterschap Rivierenland per vervuilingseenheid is daarin vastgesteld op € 56,67.


  VERONTREINIGINGSHEFFING

  Zuiveringsheffing wordt alleen geheven als er sprake is van het afvoeren op de gemeentelijke riolering of op een zuiveringtechnisch werk. Als echter direct wordt geloosd op een oppervlaktewater in beheer bij waterschap Rivierenland dan is verontreinigingsheffing verschuldigd. De regeling voor verontreinigingsheffing is vrijwel gelijk aan de regeling voor zuiveringsheffing. Het bovenstaande geldt dus ook voor een definitieve aanslag verontreinigingsheffing bedrijven 2021 van BSR.

  , datum .

  14-2-2022


 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.