CONTROLE VOORLOPIGE AANSLAG ZUIVERINGSHEFFING 2022 - BSR

 • VOORLOPIGE AANSLAG ZUIVERINGSHEFFING ONTVANGEN?

  De voorlopige aanslag ‘zuiveringsheffing bedrijven 2022’ wordt begin 2022 door Belastingsamenwerking Rivierenland te Tiel (BSR) opgelegd namens waterschap Rivierenland aan gebruikers (bijvoorbeeld als eigenaar of huurder) van een bedrijfsruimte of een terrein.

  Bij een vervuilingswaarde van meer dan vijf vervuilingseenheden wordt een voorlopige aanslag zuiveringsheffing 2022 vastgesteld op basis van de tabel afvalwatercoëfficiënten of op basis van metingen, bemonstering en analyse (klik hier voor een verdere uitleg over de zuiveringsheffing). In zulke gevallen staat de omvang van de vervuilingswaarde pas vast ná afloop van het belastingjaar.

  BSR haalt de betaling van de zuiveringsheffing echter naar voren door middel van het opleggen van voorlopige aanslagen. Het bedrijf ontvangt dan begin 2022 al een voorlopige aanslag zuiveringsheffing bedrijven 2022. De definitieve aanslag wordt pas opgelegd in de loop van 2023 als BSR over alle gegevens beschikt (van het leidingwaterbedrijf en eventueel de aangifte).


  HOE BSR DE HOOGTE VAN DE VOORLOPIGE AANSLAG BEPAALT

  Een voorlopige aanslag zuiveringsheffing mag wettelijk gezien niet hoger zijn dan het bedrag waarop de definitieve aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige aanslag 2022 voor bedrijven wordt in principe door BSR opgelegd overeenkomstig de laatste definitieve aanslag van een voorgaand jaar. Meestal wordt dus gekeken naar de gegevens van de definitieve aanslag zuiveringsheffing 2020.

  Als er echter sinds 2020 wijzigingen zijn opgetreden in uw bedrijfsprocessen of als er sprake is van een afname van de omzet, dan kan het zijn dat de voorlopige aanslag zuiveringsheffing over het jaar 2022 te hoog is vastgesteld door BSR. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt dit voor u en dient namens u eventueel een bezwaarschrift in bij BSR.

  Er zijn ook andere punten die van belang zijn, nu voor de hoogte van de voorlopige aanslag 2022 en straks voor de definitieve aanslag 2022. Is uw bedrijf in de juiste tabelklasse ingedeeld en is de ingenomen hoeveelheid water juist bepaald? Wijkt uw bedrijfssituatie af van de voor uw branche vastgestelde genormeerde vervuilingswaarde? BSR beoordeelt dat in principe niet zelf, dit soort punten moet u zelf bij BSR aankaarten. Wij kunnen u daarin bijstaan met deskundig advies.


  Meer ruimten op één watermeter?

  Bij de meeste bedrijven wordt de vervuilingswaarde bepaald op basis van de hoeveelheid ingenomen water in combinatie met de tabel afvalwatercoëfficiënten. Als er echter een watermeter is waarop ook de bedrijfswoning is aangesloten of als er meerdere bedrijven op een watermeter zijn aangesloten, dan dient het watergebruik te worden gecorrigeerd.

  Het waterschap Rivierenland heeft hiervoor beleid vastgesteld. Als naast het bedrijf sprake is van een woonruimte, dan gaat BSR uit van 46m3 water per bewoner van de woonruimte per jaar. Als er meerdere bedrijven op een watermeter zijn aangesloten dan gaat BSR uit van 11m3 water per werknemer per jaar voor de persoonlijke verzorging.


  Beleidsregels voor veehouderij

  Het waterschap Rivierenland heeft een beleidsregel vastgesteld hoe bij de berekening van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing van melkveehouderijen rekening wordt gehouden met het spoelen van de melkinstallatie.

  Het waterschap Rivierenland heeft een beleidsregel vastgesteld hoe bij de berekening van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing rekening wordt gehouden met drinkwater van het vee. Die beleidsregel geldt echter niet voor een melkveehouderij.


 • WIJ BEOORDELEN UW VOORLOPIGE AANSLAG

  Een voorlopige aanslag zuiveringsheffing bedrijven 2022 die door BSR is opgelegd aan een bedrijf dat is gevestigd in de regio’s Altena of Bommelerwaard kunnen wij voor u beoordelen op juistheid. Meestal kan dit op basis van no-cure-no-pay. Slechts na het realiseren van een daadwerkelijke belastingbesparing betaalt u aan ons als vergoeding voor onze werkzaamheden een percentage van de belastingbesparing die wij voor u realiseren.

  Als u geïnteresseerd bent dan kunt u uw bedrijf aanmelden via e-mail of direct voor een vrijblijvende kennismaking contact opnemen met Hans Scherff.

  N.B. Buiten de regio’s Altena en Bommelerwaard kunnen wij uw voorlopige aanslag zuiveringsheffing ook beoordelen, maar dan worden er afhankelijk van de omstandigheden afspraken op maat gemaakt.


  NIET EENS MET DE VOORLOPIGE AANSLAG VAN BSR?

  Als u het niet eens bent met de voorlopige aanslag zuiveringsheffing 2022, dan kan daartegen binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar worden gemaakt bij BSR.

  Is de hoogte van de voorlopige aanslag zuiveringsheffing 2022 door BSR niet goed berekend? Is het aanslagbiljet wel gericht aan de juiste (rechts)persoon? Is er wel sprake van een zelfstandige bedrijfsruimte? Dit zijn aspecten die wij voor u bekijken. Als BSR fouten heeft gemaakt bij het opleggen van de voorlopige aanslag, dan maken wij daartegen namens u bezwaar bij BSR.


  TARIEF ZUIVERINGSHEFFING 2022 WATERSCHAP RIVIERENLAND

  Zuiveringsheffing wordt geheven door BSR ter uitvoering van de Verordening zuiveringsheffing waterschap Rivierenland 2022. Het zuiveringsheffingstarief 2022 van Waterschap Rivierenland is per vervuilingseenheid € 59,39 (2021 was € 56,67).


  VERONTREINIGINGSHEFFING

  Een aanslag zuiveringsheffing wordt door BSR opgelegd als er wordt afgevoerd op de riolering van de gemeente of op een zuiveringtechnisch werk van waterschap Rivierenland. Bij een lozing op een oppervlaktewater dat in beheer is bij het waterschap is echter verontreinigingsheffing verschuldigd. De regelingen betreffende de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing zijn grotendeels gelijk aan elkaar. Hetgeen hierboven is geschreven over de zuiveringsheffing is daarom ook van toepassing op een voorlopige aanslag verontreinigingsheffing bedrijven 2022 van BSR.


  GEÏNTERESSEERD? NEEM CONTACT OP

  Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

  , datum .

  14-2-2022


 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.