BEZWAAR WOZ-WAARDE BSR / GEMEENTE MAASDRIEL

 • WOZ-WAARDE GEMEENTE MAASDRIEL / BSR

  Heeft u van BSR de WOZ-waarde gekregen voor uw pand in gemeente Maasdriel? Of heeft BSR uitspraak gedaan op uw WOZ-bezwaar? U kunt bij ons terecht voor bezwaar tegen uw WOZ-beschikking. Wij werken voor particulieren en voor ondernemers.


  WERKWIJZE BEZWAAR WOZ-WAARDE

  Nadat u contact met ons heeft opgenomen voeren wij een eerste beoordeling uit op basis van de WOZ-beschikking, het taxatieverslag en de verkoopcijfers van vergelijkbare panden. Wij bekijken daarbij de mogelijkheden van een WOZ-bezwaar en wij bespreken met u de uitkomsten.

  Vervolgens maken wij tijdig bezwaar tegen uw WOZ-beschikking en vragen wij eventueel nadere informatie op bij BSR. Wij zorgen voor een goed onderbouwde motivering van het WOZ-bezwaar.

  In het bezwaarschrift verzoeken wij om een bespreking met BSR voordat BSR uitspraak doet. Er is dan in concept bekend hoe BSR denkt het bezwaar te gaan behandelen. Tijdens de bespreking met BSR zullen wij de standpunten nader toelichten. Van de uitkomst van de bespreking brengen wij u op de hoogte.

  BSR moet in principe voor het einde van het kalenderjaar uitspraak doen op het WOZ-bezwaar. Als de definitieve uitspraak is gedaan door BSR dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

  Als de uitkomst van de bezwaarprocedure niet naar uw tevredenheid is, dan kunnen wij namens u ook beroep instellen tegen de uitspraak op het WOZ-bezwaar door BSR.


  ONDERNEEM ACTIE BINNEN ZES WEKEN

  Aan het begin van het jaar ontvangt u van BSR de nieuwe WOZ-waarde en aanslag OZB. Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan moet daartegen binnen zes weken bezwaar worden gemaakt. Neem dus tijdig contact met ons op.


 • WOZ-BEZWAAR? NEEM CONTACT MET ONS OP

  U twijfelt of de door BSR bij beschikking vastgestelde WOZ-waarde correct is? Bent u het niet eens met de uitspraak van BSR op uw WOZ-bezwaar? Wij zijn gespecialiseerd in de Wet waardering onroerende zaken en zijn bekend met de regio en kunnen daarom voor u een goed gemotiveerd bezwaarschrift indienen om zo uw WOZ-waarde te verlagen.

  Per telefoon (0183-760 522), per e-mail (info@ostraka.nl) of via ons contactformulier kunt u voor een vrijblijvende afspraak contact opnemen met mr. drs. J.C. (Hans) Scherff. Wij beoordelen dan de mogelijkheden om in uw geval succesvol bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.


  OZB-TARIEVEN 2023 GEMEENTE MAASDRIEL

  Het OZB-tarief eigenaren heeft gemeente Maasdriel voor woningen voor het jaar 2023 vastgesteld op 0,0877 procent (2022: 0,0988) van de WOZ-waarde. Het OZB-tarief eigenaren voor niet-woningen is hoger, namelijk 0,2929 procent (2022: 0,2778) van de WOZ-waarde. Daarnaast wordt voor niet-woningen een gebruikersheffing geheven van 0,2182 procent (2022: 0,2301) van de WOZ-waarde. Een eigenaar/gebruiker van een niet-woning wordt in gemeente Maasdriel voor de OZB dus ruim vier keer hoger aangeslagen dan een eigenaar/gebruiker van een woning.

  Een pand kwalificeert als niet-woning als u het pand zakelijk gebruikt en ook bewoont, waarbij minder dan 70 procent van de WOZ-waarde behoort bij de delen die u voor bewoning gebruikt. Voor het OZB-eigenarendeel bent u dan over het gehele object het hoge niet-woningtarief verschuldigd. Daarnaast moet u ook OZB gebruikersheffing betalen voor een niet-woning. Voor eventuele woondelen bij een niet-woning kan aanspraak worden gemaakt op een OZB-vrijstelling.

  Kijk verder op onze website voor meer informatie over de WOZ-waardering van bedrijfspanden of woningen.

  , datum .

  20-02-2023.


 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.