GEVOLGEN BELASTINGPLAN 2015 VOOR DE ENERGIEBELASTING

19

sept

Let op: Het onderstaande artikel gaat over de wijzigingen per 1 januari 2015, bent u op zoek naar informatie over de wijzigingen ingaande 1 januari 2016, klik dan hier om daarover te lezen.


GEVOLGEN BELASTINGPLAN 2015 VOOR DE ENERGIEBELASTING

In het Belastingplan 2015 zijn een aantal maatregelen voorgesteld op het gebied van energiebelasting. Hieronder is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015.


VERLAAGD TARIEF ENERGIEBELASTING ONDERNEMERS

De bestaande korting op het tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte energie door corporaties en VvE's wordt uitgebreid tot ondernemers. De huidige beperking tot natuurlijke personen en de huidige beperking tot woningen, komen vanaf 1 januari 2015 te vervallen.

Door deze aanpassingen kunnen ook bedrijven lid worden van een corporatie en vanaf 1 januari 2015 dus in aanmerking komen voor de korting op het tarief energiebelasting. Wel gaat als voorwaarde gelden dat een ondernemer niet voor meer dan 20 procent deelneemt in de corporatie of VvE.


VRIJSTELLING ENERGIEBELASTING HUURSECTOR

Voor zelf opgewekte duurzame energie - met bijvoorbeeld zonnepanelen - geldt momenteel een vrijstelling van energiebelasting op voorwaarde dat de energie voor eigen rekening en risico wordt opgewekt. Voor de huursector wordt hierop met ingang van 1 januari 2015 een uitzondering gemaakt in gevallen waarbij de duurzame elektriciteitsinstallatie is aangebracht op of aan de woning of het gebouw waar de woning onderdeel van uitmaakt. Hierdoor kan de installatie gezien worden als onderdeel van het te verhuren object.

In zulke gevallen is in 2015 niet langer energiebelasting verschuldigd over de elektriciteit die door de verhuurder wordt opgewekt en die door de huurders wordt verbruikt.


GEVOLGEN VAN BTW-ONDERNEMERSCHAP ZONNEPANELEN

Particuliere eigenaren van zonnepanelen die de opgewekte energie tegen een vergoeding leveren aan het elektriciteitsnet, zijn belastingplichtig voor de btw. Het daarmee gepaard gaande recht op aftrek van btw en de werking van de kleine ondernemersregeling leidt tot een verminderde belastingopbrengst voor het Rijk van circa € 70 miljoen.

Om de financiële gevolgen daarvan op te vangen wordt de belastingvermindering in de energiebelasting voor WOZ-objecten met verblijfsfunctie (in 2014: € 318,62) stapsgewijs verlaagd in 2015, 2016 en 2017 tot respectievelijk € 311,84, € 310,81 en € 308,54. Daarnaast wordt de belastingvermindering in de energiebelasting voor WOZ-objecten zonder verblijfsfunctie (nu € 119,62) geheel afgeschaft in 2015.


GEVOLGEN NIET DOORGAAN VERHOGING BELASTING OP LEIDINGWATER

Het niet doorgaan van de heffing van belasting op leidingwater per 1 juli 2014 bij een gebruik boven 300 m3 leidingwater, heeft tot gevolg dat er € 80 miljoen minder belasting binnenkomt bij het Rijk. Om deze financiële gevolgen te repareren wordt met ingang van 2015 het tarief van de energiebelasting op aardgas en elektriciteit in de tweede en derde schijf verhoogd (aardgas + 50 procent en elektriciteit + 9 procent). Doordat deze tariefsverhogingen plaatsvinden in de tweede en derde schijf zullen deze verhogingen voornamelijk het bedrijfsleven treffen.

De tariefsverhoging in de tweede schijf op aardgas geldt overigens niet voor het verlaagde energiebelastingtarief voor de glastuinbouw. De tariefsverhoging in de derde schijf op aardgas werkt wel evenredig door naar het verlaagde energiebelastingtarief voor glastuinbouw.


VEREENVOUDIGING BIJ LEVERINGEN ANDERS DAN VIA EEN AANSLUITING

Per 1 januari 2015 wordt de energiebelasting vereenvoudigd voor situaties waarbij anders dan via een aansluiting energie wordt geleverd. In alle gevallen wordt dan de leverancier belastingplichtig in plaats van de gebruiker.

Het gaat hier bijvoorbeeld om de situatie waarbij een bedrijf zonnepanelen op het dak van een school plaatst en het bedrijf de opgewekte elektriciteit aan de school levert. Voor zulke gevallen wordt met ingang van 2015 de belastingplicht eenvoudiger in de wet vastgelegd en is dus de leverancier belastingplichtig.


MEER WETEN OVER DE WIJZIGINGEN IN DE ENERGIEBELASTING?

Wilt u meer weten over bovenstaande wijzigingen in de energiebelasting voor uw situatie? Neem vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs, of kijk verder op onze website.


, , laatst bijgewerkt: 19-02-2015.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.