WETSVOORSTEL BESCHIKKING GEEN LOONHEFFINGEN UITGESTELD

29

dec

Let op: De Staatssecretaris van Financiën heeft een alternatief gepresenteerd voor de Beschikking geen loonheffingen (BGL) en de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Het streven is om per 1 april 2016 de huidige VAR-systematiek te vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Houd onze nieuwsberichten in de gaten voor de actuele informatie.


WETSVOORSTEL INVOERING BGL TOT NADER ORDER UITGESTELD

Het plan was om in 2015 de VAR, die onder andere wordt gebruikt door ZZP’ers, te vervangen door de BGL. Met de invoering van de BGL moeten de opdrachtgever en de opdrachtnemer beiden verantwoordelijk worden voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonheffingen. In ons nieuwsartikel ‘Beschikking geen loonheffingen (BGL) vervangt VAR’ schreven we hier al eerder over.

Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamercommissie voor Financiën besloten om de behandeling van het wetsvoorstel invoering BGL tot nader order uit te stellen. Aan het kabinet is gevraagd om alternatieven te onderzoeken. De bezwaren tegen het wetsvoorstel invoering BGL richten zich onder andere op de voorgestelde internetmodule waarin vragen moeten worden beantwoord en vervolgens op basis van die antwoorden wel of geen BGL wordt verstrekt.


GELDIGHEID VAN DE VAR IN 2015

In het najaar van 2014 was al een overgangsregeling bekendgemaakt. Op basis van die regeling wordt de geldigheidsduur van een VAR die in 2014 is afgegeven verlengd voor het jaar 2015 tot de datum waarop de BGL wordt ingevoerd. Er hoeft dus geen nieuwe VAR voor het jaar 2015 te worden aangevraagd. Voor het uitvoeren van andere werkzaamheden moet wel een nieuwe VAR worden aangevraagd. Ook deze VAR blijft dan vervolgens geldig tot de datum waarop de BGL wordt ingevoerd.

Op dit moment is nog niet bekend of deze overgangsregeling wordt aangepast. Vooralsnog blijft de VAR bestaan en verandert er niets aan de huidige situatie voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.


MEER WETEN OVER DE BGL OF DE VAR?

Wilt u meer weten over de Beschikking geen loonheffingen of over de Verklaring Arbeidsrelatie? Of heeft u hulp nodig bij het inrichten of aanpassen van uw processen rondom het inhuren van zelfstandigen? Neem vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.


Andere relevante artikelen:


, , laatst bijgewerkt: 29-12-2014.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.