DOE TIJDIG AANGIFTE ERFBELASTING EN VOORKOM RENTEBETALING

1

sept

BELASTINGRENTE BIJ ERFBELASTING

Over de erfbelasting kunt u belastingrente moeten betalen aan de Belastingdienst. Dit geldt ook als u zich houdt aan de door de Belastingdienst genoemde termijnen voor aangifte en betaling. Sinds 1 april 2014 bedroeg de belastingrente 4 procent. Met ingang van 1 juli 2023 is de belastingrente bij de erfbelasting verhoogd naar 6 procent. Deze aan de Belastingdienst te betalen belastingrente is veel hoger dan de rente die u van de bank ontvangt op een spaarrekening.

Het betalen van belastingrente over de erfbelasting kunt u wel voorkomen of beperken.


JUISTE EN TIJDIGE AANGIFTE VOORKOMT BELASTINGRENTE

De belangrijkste tip om belastingrente te voorkomen, is om de aangifte erfbelasting juist en op tijd te doen. Als de aangifte niet juist of niet tijdig is gedaan, dan is belastingrente verschuldigd.

De verschuldigdheid van belastingrente bij het niet tijdig doen van de aangifte erfbelasting is niet alleen het gevolg van het niet tijdig doen van de aangifte, maar de renteperiode loopt ook gedurende de tijd die de Belastingdienst doet over de behandeling van de aangifte erfbelasting en de tijd die u heeft om de aanslag erfbelasting te betalen.

De periode waarover de Belastingdienst belastingrente rekent start acht maanden na het overlijden van de erflater en eindigt op het moment waarop de erfbelastingaanslag moet zijn betaald (met een maximum van negentien weken).

Door binnen acht maanden na het overlijden aangifte erfbelasting te doen, kunt u sinds 1 januari 2019 het betalen van belastingrente voorkomen. Dit gaat echter alleen op als de Belastingdienst de aanslag overeenkomstig uw aangifte vaststelt. Als de Belastingdienst uw aangifte niet (geheel) volgt, wordt wel belastingrente berekend. Om dit (zoveel mogelijk) te beperken bestaan de volgende twee oplossingen.


OPLOSSING 1: VRAAG EEN VOORLOPIGE AANSLAG AAN

De verschuldigdheid van belastingrente kunt u zoveel mogelijk beperken door tijdig een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen via dit formulier van de Belastingdienst. Bij de aanvraag moet u zelf het bedrag inschatten waarover erfbelasting moet worden betaald. U krijgt over dit geschatte bedrag dan een voorlopige aanslag erfbelasting.

Het bedrag dat u moet betalen naar aanleiding van de voorlopige aanslag wordt verrekend met de definitieve aanslag. Als de Belastingdienst afwijkt van uw aangifte erfbelasting, hoeft u alleen belastingrente te betalen over het verschil tussen de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag. Als bijvoorbeeld is verzocht om een voorlopige aanslag over € 50.000, maar uiteindelijk blijkt dat de definitieve aanslag erfbelasting over € 60.000 moet zijn, dan hoeft u alleen belastingrente te betalen over het verschil van € 10.000.

Let wel op dat u bij de aanvraag van een voorlopige aanslag erfbelasting niet onnodig een te hoog bedrag opgeeft. Als de definitieve aanslag lager is dan de voorlopige aanslag dan krijgt u de te veel betaalde belasting wel terug van de Belastingdienst, maar de Belastingdienst vergoedt daarover geen rente aan u.


OPLOSSING 2: DOE SNEL AANGIFTE ERFBELASTING

De periode waarover u belastingrente over de erfbelasting moet betalen, kunt u verkleinen door met het indienen van de aangifte erfbelasting niet te wachten tot de op het aangiftebiljet vermelde indieningsdatum, maar door de aangifte zo snel mogelijk in te dienen.

Helaas is de afhandelingstermijn door de Belastingdienst op dit moment circa zes maanden. Daardoor is het bijna onmogelijk om de betaaltermijn van de aanslag te krijgen binnen acht maanden na het overlijden. Ook als u snel aangifte erfbelasting doet, blijft dus de kans bestaan dat u belastingrente moet betalen.


TIJDIG BETALEN VOORKOMT INVORDERINGSRENTE

Belastingrente moet worden betaald tot het moment waarop de aanslag erfbelasting moet zijn betaald.

Als u de aanslag niet op tijd betaalt of als u om betalingsuitstel vraagt, dan moet u invorderingsrente betalen. De invorderingsrente bedraagt sinds 1 januari 2024 4 procent over de periode ná de op de aanslag erfbelasting vermelde uiterste betaaltermijn.


HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN DE AANGIFTE ERFBELASTING?

Wilt u meer weten over bovenstaande regelingen, of heeft u hulp nodig bij het invullen van de aangifte erfbelasting? Kijk verder op onze website, of neem vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.


, , laatst bijgewerkt: 04-01-2024.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.