EINDE VAR, EERSTE GOEDGEKEURDE MODELOVEREENKOMSTEN GEPUBLICEERD

21

okt

De ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ (Wet DBA) regelt de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De VAR-systematiek wordt vervangen door een systeem van vooraf goedgekeurde overeenkomsten. Deze wetswijziging is op 2 februari 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en treedt in werking per 1 mei 2016.


DE WETSWIJZIGING IN HET KORT

Vanaf 1 mei 2016 geeft de VAR geen zekerheid meer dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen over betalingen aan de freelancer of zzp’er. De opdrachtgever loopt dan het risico dat de Belastingdienst achteraf het standpunt inneemt dat er sprake is van een dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. In dat geval heeft de opdrachtgever ten onrechte geen loonheffingen ingehouden en afgedragen en kan hij worden geconfronteerd met een naheffingsaanslag loonheffingen en eventueel een boete.

Alleen indien er wordt gewerkt met een vóóraf door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht is er zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. De daadwerkelijke feiten en omstandigheden moeten uiteraard wel aansluiten bij de afspraken uit de goedgekeurde overeenkomst van opdracht. In ons eerdere nieuwsartikel ‘Wet DBA alternatief voor BGL en VAR’ gaan we verder in op de gevolgen voor de opdrachtgever en de opdrachtnemer.


UITSTEL EINDE VAR-SYSTEMATIEK

Staatssecretaris Wiebes heeft de volgende voorstellen gedaan rondom de overgang van de VAR-systematiek naar het systeem van vooraf goedgekeurde overeenkomsten:

  • De datum van inwerkingtreding wordt 1 mei 2016.
  • Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar in principe nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen.
  • De vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever blijft bestaan tot 1 mei 2016.

GOEDGEKEURDE OVEREENKOMSTEN

De Belastingdienst heeft op haar website de eerste goedgekeurde overeenkomsten gepubliceerd. Er zijn algemene modelovereenkomsten en voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen.

De algemene modelovereenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die volgens de voorwaarden van een dergelijke modelovereenkomst werkt. Het is daarbij niet van belang om wat voor werk het gaat of binnen welke branche het werk wordt verricht. De voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen zijn bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep.

De komende tijd publiceert de Belastingdienst regelmatig nieuwe goedgekeurde overeenkomsten op haar website.


WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Als opdrachtgever kunt u beoordelen of de gepubliceerde overeenkomsten bruikbaar zijn voor de contracten met uw opdrachtnemers. Van belang is dat de feitelijke situatie overeenstemt met de situatie in de goedgekeurde overeenkomst.

U kunt de overeenkomst deels aanvullen en aanpassen zodat deze bruikbaar is voor uw eigen situatie. De bepalingen die fiscaal relevant zijn of voor de werknemersverzekeringen relevant zijn mag u niet wijzigen. In de gepubliceerde model- en voorbeeldovereenkomsten zijn deze bepalingen gemarkeerd. De gemarkeerde bepalingen bevatten de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. U moet dus volgens die voorwaarden werken als u de overeenkomst gaat gebruiken. De overige bepalingen mag u aanvullen en aanpassen voor uw situatie, voor zover dat niet in strijd is met de gemarkeerde bepalingen.

Verder is van belang dat in de eigen overeenkomst van opdracht wordt verwezen naar de betreffende model- of voorbeeldovereenkomst (het kenmerknummer en de publicatiedatum). Gebruik hiervoor de volgende tekst:
'Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op [DATUM] onder nummer [NUMMER] beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.'
Als de gemarkeerde bepalingen worden gewijzigd of als de bovengenoemde verwijzing niet is opgenomen, dan kan er aan de eigen overeenkomst geen vertrouwen worden ontleend dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen.

Indien u de gepubliceerde overeenkomsten niet kunt gebruiken dan kunt u een eigen overeenkomst opstellen die wel recht doet aan uw eigen situatie en voorwaarden. De zelf opgestelde overeenkomst kunt u ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst leest u welke gegevens u daarbij moet insturen.


MEER WETEN?

Wilt u meer weten over de nieuwe systematiek op grond van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties die de VAR gaat vervangen? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van nieuwe overeenkomsten van opdracht? Of heeft u hulp nodig bij het inrichten of aanpassen van uw processen rondom het inhuren van zelfstandigen? Neem vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs, wij helpen u graag verder.


Andere relevante artikelen:


, , laatst bijgewerkt: 03-02-2016.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.