GEVOLGEN BELASTINGPLAN 2016 VOOR DE ENERGIEBELASTING

18

sept

In het Belastingplan 2016 zijn een aantal tariefmaatregelen voorgesteld op het gebied van energiebelasting. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn de tariefvoorstellen ingrijpend gewijzigd door de wijzigingen die staatssecretaris Wiebes op 13 november 2015 heeft voorgesteld. Hieronder is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2016.


STIJGING ENERGIEBELASTING GAS

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de energiebelasting op aardgas voor de eerste 170.000 m3 met 31,7 procent verhoogd tot € 0,25168 per m3 (was in 2015 € 0,1911 per m3).

Voor de overige tariefschijven wordt het tarief verhoogd met 2,7 procent.


DALING ENERGIEBELASTING ELEKTRICITEIT

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de energiebelasting op elektriciteit voor de eerste 10.000 kWh met 8,4 procent verlaagd tot € 0,1007 per kWh (was in 2015 € 0,1196 per kWh).

Voor de overige tariefschijven wordt het tarief verhoogd met circa 7 procent.


BEDOELING VAN DE WETGEVER

De verhoging van het tarief voor aardgas is deels het gevolg van het opnieuw invoeren van de vrijstelling van kolenbelasting voor kolen die worden gebruikt voor de productie van elektriciteit. De kosten van die vrijstelling bedragen jaarlijks € 189 miljoen, die volgens het Energieakkoord worden betaald door de hiervoor genoemde verhoging van de energiebelasting. Die verhoging slaat voor 50 procent neer bij bedrijven en voor 50 procent bij huishoudens.

Daarnaast is tijdens de behandeling in de Tweede Kamer door het Kabinet voorgesteld om te schuiven met de energiebelasting van de eerste schijf voor elektriciteit naar de eerste schijf voor aardgas. Daarmee is beoogd om een betere balans te krijgen tussen de tarieven op gas en elektriciteit gelet op energie-inhoud en CO2-prestatie. Onder de noemer 'vergroening' wijs het Kabinet erop dat hierdoor bijvoorbeeld de toepassing van warmtepompen in de gebouwde omgeving aantrekkelijker wordt.

De verschuiving van de energiebelasting op elektriciteit naar gas heeft voor het Rijk tevens een budgettair voordeel van € 225 miljoen. Daarvan wordt € 100 miljoen gebruikt voor verhoging van de kinderbijslag en € 100 miljoen verhoging van de kinderopvangtoeslag, daarnaast wordt € 25 miljoen gebruikt voor lastenverlichting van het bedrijfsleven door verlaging van de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds.


DALING HEFFINGSKORTING ENERGIEBELASTING

Om het te betalen bedrag aan energiebelasting te compenseren ontvangt ieder huishouden of bedrijf jaarlijks de heffingskorting energiebelasting.

In 2016 daalt deze heffingskorting licht, van € 311,84 (2015) naar € 310,81 per jaar. De reden voor deze verlaging is dat steeds meer particulieren zonnepanelen installeren en energie gaan terug leveren aan het net. Zij kunnen de BTW op de aanschaf van zonnepanelen aftrekken, wat voor het Rijk leidt tot een inkomstenderving. Dat is gecompenseerd door de heffingskorting te verlagen.


MEER INFORMATIE OVER DEZE WIJZIGINGEN IN DE ENERGIEBELASTING?

Op zoek naar meer informatie over wat deze bovenstaande wetswijzigingen betreffende de energiebelasting voor uw situatie betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons, of kijk verder op onze website.


, , laatst bijgewerkt: 29-12-2015.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.