KOSTEN LAADPAAL VOOR ELEKTRISCHE AUTO ONBELAST

10

feb

Steeds meer werknemers met een auto van de zaak kiezen, vanwege de lage bijtelling voor het privégebruik, voor een (semi-)elektrische auto. Om deze auto op te kunnen laden wordt in de praktijk dikwijls een laadpaal bij de woning van de werknemer geplaatst. Aangezien de kosten van deze laadpaal (inclusief de plaatsingskosten) gewoonlijk niet zijn opgenomen in de catalogusprijs van de auto was onduidelijk of de vergoeding of verstrekking van een dergelijke laadpaal onbelast is.

Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën een einde gemaakt aan deze onduidelijkheid. Hij heeft besloten dat een vergoeding voor of een verstrekking van een laadpaal voor een (semi-)elektrische auto van de zaak bij de woning van de werknemer onbelast is.


DE REGELING

Op basis van het besluit van de staatssecretaris is de regeling voor de laadpaal (inclusief de plaatsingskosten) voor (semi-)elektrische auto’s als volgt.


LOONHEFFING

Als de werkgever een laadpaal laat plaatsen in of bij de woning van de werknemer voor een (semi-)elektrische auto van de zaak, dan is deze verstrekking een onderdeel van de terbeschikkingstelling van de auto. In de situatie waarin de werknemer op verzoek van de werkgever een laadpaal op eigen kosten laat plaatsen in of bij zijn woning voor een (semi-)elektrische auto van de zaak, dan is de vergoeding van deze kosten door de werkgever onderdeel van de terbeschikkingstelling van de auto.

Voor werknemers met een auto van de zaak bij wie rekening wordt gehouden met een bijtelling voor privégebruik, wordt de laadpaal geacht deel uit te maken van de gebruikskosten van de auto die door middel van de bijtelling in de loonheffing worden betrokken. Er hoeft dus geen rekening gehouden te worden met een extra bedrag aan loon (in natura). Het maakt daarbij niet uit of de laadpaal wel of niet is opgenomen in de catalogusprijs.

Voor werknemers met een auto van de zaak bij wie geen bijtelling voor privégebruik plaatsvindt omdat de auto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar privé wordt gebruikt, wordt de laadpaal geacht voor zakelijk gebruik te zijn bedoeld en kan daarmee onbelast worden verstrekt of vergoed.

Voor werknemers die hun eigen (semi-)elektrische auto zakelijk gebruiken is het niet mogelijk om onbelast een laadpaal te verstrekken of te vergoeden. In dat geval kan de werkgever maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer onbelast vergoeden. Als de werkgever toch een laadpaal verstrekt of meer dan € 0,19 per kilometer vergoedt, dan is het meerdere belast bij de werknemer of het valt als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Overigens is een vergoeding voor de elektriciteitskosten om de auto op te laden in principe niet onbelast. Dit is anders als de werkgever en werknemer overeenkomen dat de verbruikte elektriciteit voor de auto tegen kostprijs aan de werkgever wordt doorgeleverd. In dat geval kan de kostprijs onbelast worden vergoed. Tot de kostprijs behoren ook de kosten van een meter om het feitelijk gebruik vast te kunnen stellen.


INKOMSTENBELASTING - WINST

De regeling zoals hierboven beschreven die geldt voor de werkgever/werknemer, geldt ook voor de ondernemer/natuurlijk persoon met een zakelijke (semi-)elektrische auto die tot het ondernemingsvermogen behoort. De kosten van de laadpaal zijn aftrekbaar van de winst en de laadpaal leidt niet tot een hogere bijtelling voor privégebruik.


MEER WETEN?

Wilt u meer weten over bovenstaande regeling? Neem vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.


, , laatst bijgewerkt: 10-02-2015.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.