BEVOEGDHEIDSPROBLEMEN BELASTINGEN GEMEENTE ZALTBOMMEL

21

aug

BEVOEGDHEIDSPROBLEMEN BELASTINGEN GEMEENTE ZALTBOMMEL

Betreffende de bevoegdheid van de heffingsambtenaar om de belastingen van gemeente Zaltbommel te heffen, is de afgelopen jaren het nodige misgegaan. Op deze pagina geven wij een overzicht van de problemen betreffende de belastingaanslagen over de jaren 2013, 2014 en 2015.


AANWIJZINGSBESLUITEN 2013

Ten behoeve van de belastingaanslagen 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel op 18 december 2012 het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar vastgesteld. Bekendmaking van dat besluit heeft vervolgens plaatsgevonden in het Gemeenteblad van 3 januari 2013. De aanwijzing heeft daarbij plaatsgevonden specifiek voor de belastingverordeningen 2013.

Dit aanwijzingsbesluit is gewijzigd bij collegebesluit van 21 mei 2013. Het wijzigingsbesluit stelt dat het in werking treedt op 15 mei 2013, dat is echter niet mogelijk omdat een besluit pas in werking kan treden na het moment waarop het besluit is genomen. Daarbij komt nog eens dat het wijzigingsbesluit ten onrechte terugwerkende kracht heeft tot 1 mei 2013. Wanneer dit wijzigingsbesluit is bekendgemaakt, is niet bekend.


AANWIJZINGSBESLUIT 2014

Aangezien het aanwijzingsbesluit van 18 december 2012 specifiek zag op de belastingverordeningen 2013, kon op basis daarvan geen belastingheffing 2014 plaatsvinden. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel op 21 of 22 januari 2014 het aanwijzingsbesluit van 18 december 2012 gewijzigd zodat het betrekking ging hebben op de belastingverordeningen 2014.

Die wijziging is pas bekendgemaakt in het Gemeenteblad van 26 maart 2014. Hoewel de bekendmaking stelt dat de wijziging in werking treedt op 22 januari 2014 is dat onjuist. Art. 3:40 Awb bepaalt immers dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekendgemaakt. Derhalve zijn alle voor 26 maart 2014 opgelegde belastingaanslagen 2014 onbevoegd opgelegd.

Het wijzigingsbesluit van 21 of 22 januari 2014 bevat overigens ook een fout betreffende de belastingen over het jaar 2013. Door het wijzigingsbesluit is de heffingsambtenaar bevoegd geworden betreffende de belastingverordeningen 2014. Er is echter geen overgangsregeling getroffen voor de belastingverordeningen 2013. Vanaf 26 maart 2014 is de heffingsambtenaar dus niet meer bevoegd om nog aanslagen over het belastingjaar 2013 op te leggen en om bezwaren tegen eerder opgelegde aanslagen 2013 af te handelen.


AANWIJZINGSBESLUIT 2015

Ook betreffende het belastingjaar 2015 zijn veel belastingaanslagen onbevoegd opgelegd door de heffingsambtenaar van gemeente Zaltbommel. Het aanwijzingsbesluit van 18 december 2012, zoals dat is komen te luiden na het wijzigingsbesluit van 21 of 22 januari 2014, heeft immers slechts betrekking op aanslagen die zijn gebaseerd op belastingverordeningen 2014.

Pas op 4 augustus 2015 hebben burgemeester en wethouders van gemeente Zaltbommel een nieuw aanwijzingsbesluit genomen. Dat is vervolgens bekendgemaakt via het Gemeenteblad van 12 augustus 2015. Het aanwijzingsbesluit en de bekendmaking vermelden dat dit besluit terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2015. Die terugwerkende kracht leidt er echter niet toe dat een voor 12 augustus 2015 onbevoegd opgelegde aanslag betreffende het belastingjaar 2015 een rechtsgeldige aanslag zou worden.


CONCLUSIE

Uit het bovenstaande volgt dat:

  • de tussen 26 maart 2014 en 12 augustus 2015 opgelegde belastingaanslagen gemeente Zaltbommel betreffende het belastingjaar 2013 onbevoegd zijn opgelegd;
  • de tussen 1 januari 2014 en 26 maart 2014 opgelegde belastingaanslagen gemeente Zaltbommel betreffende het belastingjaar 2014 onbevoegd zijn opgelegd;
  • de tussen 1 januari 2015 en 12 augustus 2015 opgelegde belastingaanslagen gemeente Zaltbommel betreffende het belastingjaar 2015 onbevoegd zijn opgelegd.


Wilt u meer weten over wat dit voor gevolgen heeft betreffende de aan u opgelegde aanslagen gemeentelijke belastingen Zaltbommel? Neem vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.


, , laatst bijgewerkt: 09-11-2015.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.