EINDE VAN DE BLAUWE BELASTINGENVELOP

1

feb

De Belastingdienst stopt met het verzenden van post per blauwe envelop en gaat over naar de digitale Berichtenbox op https://mijn.overheid.nl. Op termijn zal al het berichtenverkeer met de Belastingdienst uitsluitend nog digitaal gaan plaatsvinden.

Dit artikel gaat in op vragen zoals, wat is de Berichtenbox, hoe werkt de Berichtenbox, wat als u de Berichtenbox niet activeert?


WAT IS DE BERICHTENBOX?

De Berichtenbox is uw persoonlijke digitale brievenbus waarin u berichten/brieven van overheidsinstanties zoals de Belastingdienst digitaal ontvangt.

De Berichtenbox is een onderdeel van uw persoonlijke pagina op MijnOverheid. Uw persoonlijke pagina staat op de website https://mijn.overheid.nl. Daarop kunt u zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid en kunt u uw lopende zaken bij diverse overheidsinstanties inzien.


DE VERHOUDING TUSSEN MIJN BELASTINGDIENST EN MIJNOVERHEID

Als u bent ingelogd op MijnOverheid staat op het tabblad “Persoonlijke gegevens” onder het kopje “Financieel” de link naar Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen.

MijnOverheid | Ostraka belastingadviseurs BV

Op dit punt bevat MijnOverheid alleen de link naar de betreffende webpagina’s. U regelt zaken zoals aangiftes, aanvragen en het doorgeven van wijzigingen op Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen.

Op Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen kunt u via het tabblad “Correspondentie” zien dat er digitale berichten zijn van de Belastingdienst. Ook de door u ingediende stukken zijn daar zichtbaar. Via de Berichtenbox op MijnOverheid kunt u alleen zien de naar u gestuurde digitale berichten.


GELEIDELIJKE INVOERING VAN DE BERICHTENBOX

De overgang van papieren post naar digitale berichten gaat geleidelijk, waarbij de Belastingdienst een overgangstermijn hanteert. Gedurende die overgangstermijn verstuurt de Belastingdienst de berichten niet alleen digitaal, maar ook nog op papier via de gewone post.

De aangiftebrief inkomstenbelasting waarin u wordt verzocht om aangifte te doen over 2018 ontvangt u begin 2019 nog op papier. In de toekomst ontvangt u de aangiftebrief inkomstenbelasting alleen nog digitaal.

Digitale uitnodiging aangifte inkomstenbelasting | Ostraka belastingadviseurs BV

De aanslag inkomstenbelasting wordt gedurende de overgangstermijn nog per post verzonden. Daarna worden de voorlopige en definitieve aanslag inkomstenbelasting alleen nog digitaal verzonden.

Als u naar aanleiding van een aanslag een bedrag moet betalen aan de Belastingdienst, dan krijgt u per post een aparte brief over de betalingsmogelijkheden. Ook een eventuele betalingsherinnering en aanmaning ontvangt u voorlopig nog via de papieren post.


HET ACTIVEREN VAN UW BERICHTENBOX

Om uw Berichtenbox te kunnen gebruiken moet u uw account op MijnOverheid activeren via https://mijn.overheid.nl/. Bij het activeren van uw account gaat u ermee akkoord dat u berichten van de Belastingdienst voortaan digitaal in uw Berichtenbox ontvangt.

Bij het activeren van uw account heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? U moet die dan eerst aanvragen bij de overheid via https://digid.nl/aanvragen. Het duurt een aantal dagen voor die aanvraag is behandeld, houdt u daar dus rekening mee.


WELKE BERICHTEN ONTVANGT U IN DE BERICHTENBOX?

De Belastingdienst gaat steeds meer gebruik maken van de Berichtenbox. Na de overgangstermijn ontvangt u van de Belastingdienst alleen nog digitale berichten.

Via de Berichtenbox kunt u onder andere ook berichten over AOW en kinderbijslag van SVB, herinnering voor de APK van RDW, berichten van UWV, gemeenten en pensioenfondsen digitaal ontvangen. Dit is optioneel en kan door u worden aangezet via het de blauwe knop "Instellingen".

De instelling dat u van de Belastingdienst berichten digitaal ontvangt, kunt u echter niet uitzetten.

Instellingen Berichtenbox | Ostraka belastingadviseurs BV

HOE WEET U OF ER EEN BERICHT VOOR U IS IN DE BERICHTENBOX?

Het is aan te bevelen om uw Berichtenbox regelmatig te controleren op nieuwe berichten. Via de instellingen van de Berichtenbox is het overigens ook mogelijk om aan te geven dat u ook een e-mail wilt ontvangen als er een nieuw bericht is.

Berichtenbox e-mailnotificatie | Ostraka belastingadviseurs BV

U krijgt dan vanaf het e-mailadres noreply@mijn.overheid.nl automatisch een melding per e-mail als er een nieuw bericht voor u is in de Berichtenbox.

Berichtenbox e-mailmelding | Ostraka belastingadviseurs BV

N.B. Het is niet mogelijk om berichten alleen per e-mail te ontvangen in plaats van via de Berichtenbox.


VOOR WIE IS DE BERICHTENBOX NIET VERPLICHT?

Niet iedereen ontvangt berichten van de Belastingdienst digitaal. Voor sommigen geldt een uitzondering waardoor zij nog papieren post ontvangen. Het gaat alleen om de volgende situaties:

 • kinderen jonger dan 14 jaar;
 • nabestaanden die belasting- en toeslagzaken moeten regelen voor een overledene;
 • personen die onder bewind, mentorschap of curatele zijn gesteld;
 • mensen voor wie een curator is aangesteld omdat zij failliet zijn verklaard;
 • personen voor wie een bewindvoerder is aangesteld, omdat zij in een schuldsaneringstraject zitten;
 • mensen die volgens de Basisregistratie personen in het buitenland wonen;
 • leden van diplomatieke vertegenwoordigingen met bepaalde fiscale privileges.

Daarnaast blijft voor bepaalde mensen maatwerk mogelijk tijdens de invoering van het digitale berichtenverkeer door de Belastingdienst. Als u het P-biljet de afgelopen jaren nog per post heeft gekregen, maar u heeft het aangifteformulier 2018 nog niet ontvangen op 1 maart 2019, dan kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon (0800-0543).


MEER WETEN?

Wilt u meer weten over het activeren van uw account op MijnOverheid, het bekijken van digitale berichten in uw Berichtenbox of het regelen van toeslagen op Mijn toeslagen of belastingzaken op Mijn Belastingdienst? Lees dan verder op de website mijn.overheid.nl.

De digitale Berichtenbox is het gevolg van de invoering van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst en de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst per 1 november 2015.


, , laatst bijgewerkt: 08-03-2019.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.