DIGITAAL BEROEP BIJ DE BELASTINGRECHTER

19

dec

DIGITAAL BEROEP BIJ DE BELASTINGRECHTER

Bij de belastingrechter kunt u zelf digitaal beroep instellen. In dit artikel leggen wij uit hoe het instellen van digitaal beroep in zijn werk gaat.


EEN AANTAL AANDACHTSPUNTEN BIJ HET INDIENEN VAN DIGITAAL BEROEP

Begin tijdig met het indienen van het digitale beroep

Het voordeel van het digitaal indienen van beroep is dat u aan het einde van de invulprocedure een bevestiging krijgt dat het beroep is ingesteld. Dit voorkomt onzekerheid over tijdige indiening van het beroep en bespaart u de kosten van het verzenden per aangetekende post. Let op dat u pas aan het einde van de invulprocedure het bewijs krijgt van indiening van het digitale beroep bij de rechtbank. Dat tijdstip is dan het tijdstip waarop het digitale beroepschrift door de rechtbank is ontvangen. Op de laatste dag van de beroepstermijn moet de gehele invulprocedure van het digitale beroep dus afgerond zijn vóór middernacht. Houd daarbij er rekening mee dat het doorlopen van de gehele invulprocedure 15 tot 30 minuten tijd kost.

Opvallend is dat ondanks dat met DigiD moet worden ingelogd, op het invulformulier alleen het BSN automatisch wordt vooringevuld. Alle overige persoonsgegevens en adresgegevens moet u zelf invullen. Het digitaal indienen van beroep biedt hierdoor eigenlijk geen voordeel ten opzichte van het schrijven van een brief.


Verstoringen tijdens het indienen van digitaal beroep

Op alle invulschermen staat rechtsboven de optie "Opslaan", maak daarvan gebruik. Als tijdens het invullen het tabblad of de browser wordt gesloten, de internetverbinding wordt verbroken of uw PC, laptop of tablet uitvalt, moet namelijk alles opnieuw worden ingevuld.

Niet geheel duidelijk is hoe wordt omgegaan met tijdelijke onbereikbaarheid of storingen van de website rechtspraak.nl als daardoor een digitaal beroep niet (tijdig) is ingediend. Als er zich een probleem voordoet tijdens het invullen van het formulier, dan kunt u daarvan een foutmelding krijgen waarop datum, tijd en IP-adres zijn aangegeven. Het verdient in ieder geval aanbeveling om van die foutmelding een (scherm)print te bewaren. Of dat wordt geaccepteerd als verschoonbare termijnoverschrijding is echter niet duidelijk. De Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat problemen met de digitale indiening van een beroepschrift geen gegronde reden is voor het te laat indienen van beroep, omdat het beroepschrift ook tijdig per post had kunnen worden ingediend (CRvB 20 december 2016).


Voor digitaal beroep is uw DigiD nodig

Om digitaal beroep te kunnen indienen moet u gebruik maken van uw DigiD. Controleer dus tijdig voor het einde van de beroepstermijn of uw DigiD inlog nog werkt. Het aanvragen van een nieuwe DigiD inlognaam/code duurt namelijk ongeveer een week. Als de beroepstermijn verstrijkt voordat u kunt inloggen, dan is uw beroep te laat ingediend. Het op het einde van de beroepstermijn erachter komen dat uw DigiD niet werkt, blijft voor uw risico (Rechtbank Utrecht 24 april 2012). Als de beroepstermijn nog niet is verlopen, kunt u natuurlijk nog wel per post uw beroepschrift indienen.


DE PROCEDURE VAN DIGITAAL BEROEP

1. Opstarten digitaal beroep

Ga naar de website https://www.rechtspraak.nl (opent in nieuw scherm). Het volgende scherm verschijnt:

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Klik rechtsboven op "Login Mijn Rechtspraak".

Er opent dan een nieuwe webpagina. Daarop scrolt u naar beneden tot "(Hoger) beroep instellen bestuursrecht - particulieren". Belastingrecht valt namelijk onder het bestuursrecht.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Klik op "Rechtbanken".

Er klapt een menu uit.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Klik op de eerste optie "Indienen beroepschrift".


2. Inleiding

Er opent dan een nieuwe webpagina. U zit nu in de stap "Inleiding". Dit is de eerste stap van het invulformulier voor het digitale beroep.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Klik rechtsonder op de knop "start formulier".


3. Hoe indienen

Er opent dan een nieuwe webpagina. U zit nu in de stap "Hoe indienen".

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Op de uitspraak op bezwaar is vermeld bij welke rechtbank u het digitale beroep kan instellen. Selecteer die rechtbank in het pull-downmenu. Klik vervolgens rechtsonder op de knop "Doorgaan".

Het scherm rolt verder uit, waarna u kunt kiezen hoe u het beroepschrift wilt indienen.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Kies "Digitaal verzenden door middel van DigiD". Klik vervolgens rechtsonder op de knop "doorgaan".

Het scherm rolt verder uit.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Om deze stap van het digitale beroep af te ronden, klikt u op de knop "volgende stap".


4. DigiD inlog

Het DigiD inlogscherm opent.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Kies uw inlogmethode, vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop "Inloggen".


5. Waartegen gaat u in beroep?

Als de inlog via DigiD succesvol is, opent het volgende scherm. In het invulformulier van het digitale beroep zit u nu in de stap "Waartegen in beroep".

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Kies hier waartegen u digitaal beroep wilt instellen. Als u beroep wilt instellen tegen een door u ontvangen uitspraak op bezwaar van de Belastingdienst, geef dat hier dan aan. Klik vervolgens rechtsonder op de knop "doorgaan".

Het scherm rolt verder uit. Selecteer uit het pull-downmenu welk bestuursorgaan de uitspraak op bezwaar heeft genomen. Als u in beroep gaat tegen een uitspraak van de Belastingdienst, kies dan de optie "Inspecteur van de Belastingdienst".

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Klik daarna op de knop "doorgaan".

Het scherm rolt verder uit. Hier vult u verdere gegevens in van de uitspraak op bezwaar waartegen u digitaal beroep indient.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Vul in de vestigingsplaats van degene die de uitspraak op bezwaar heeft gedaan, dit staat op de uitspraak op bezwaar vermeld. Vul ook in de datum waarop de uitspraak op bezwaar is gedaan. Eventueel kunt u het kenmerk van de uitspraak op bezwaar invullen. Geef tot slot aan of het wel of niet gaat om een beslissing van de Belastingdienst inzake een toeslag. Klik daarna rechtsonder op de knop "doorgaan".

Het scherm rolt verder uit ter afronding van deze stap.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Controleer de vermelde gegevens en klik daarna rechtsonder op de knop "volgende stap" om deze stap van het digitale beroep af te ronden.


6. De gronden van het beroep

Er opent een nieuwe webpagina. U zit nu in de stap "Waarom in beroep".

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

De gronden waarom u beroep instelt kunt u vermelden in het tekstvak. Klik vervolgens rechtsonder op de knop "doorgaan".
Het is overigens ook mogelijk om de gronden van het beroep eerst in een WORD-document te maken en deze als bijlage toe te voegen.
Het is niet verplicht om in deze stap de gronden van uw beroep op te geven. Als u het vak leeg laat en op de knop "doorgaan" klikt, dan dient u een pro-forma beroep in. Van de rechtbank ontvangt u dan binnen een paar dagen een brief met het verzoek om de gronden van het beroep alsnog binnen vier weken in te dienen.

Het scherm rolt verder uit ter afronding van deze stap van het digitale beroep.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Controleer de vermelde gronden van uw beroep (in dit voorbeeld hebben wij een pro-forma beroep ingediend, daarom zijn er geen gronden vermeld). Klik daarna rechtsonder op de knop "volgende stap".


7. Uw gegevens

Er opent een nieuw scherm. U zit nu in de stap "Gegevens indiener" waar u opgeeft of u zelf het digitale beroepschrift indient, of dat u dit doet namens een ander.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Als u voor uzelf digitaal beroep indient, dan vinkt u hier de eerste optie aan. Vervolgens klikt u op de knop "doorgaan".

Het scherm rolt verder uit. Ondanks dat u met uw DigiD bent ingelogd, wordt op dit moment van uw persoonlijke gegevens alleen uw BSN vooringevuld.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Vul uw persoonlijke gegevens verder in. Let daarbij op dat voorletters niet mogen worden gevolgd door een punt.
Klik daarna rechtsonder op de knop "doorgaan".

Het scherm rolt verder uit.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Vul uw adresgegevens in. Klik daarna rechtsonder op de knop "doorgaan".

Het scherm rolt verder uit om uw correspondentieadres te vragen.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Geef aan of het door u opgegeven adres door de rechtbank moet worden gebruikt als correspondentieadres. Klik daarna rechtsonder op de knop "doorgaan".

Het scherm rolt verder uit waarbij aanvullende contactgegevens worden gevraagd.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Geef de aanvullende contactgegevens op. Uw e-mailadres is nodig zodat de rechtbank aan het einde van de invulprocedure de bevestiging van indiening van het digitale beroep aan u kan e-mailen. Klik daarna rechtsonder op de knop "doorgaan".

Deze stap van het invulformulier van het digitale beroep is nu helemaal ingevuld.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Controleer alle gegevens en klik daarna rechtsonder op de knop "volgende stap".


8. Digitale bijlagen toevoegen

Er opent een nieuw scherm "Digitale bijlagen bijvoegen". U zit nu in de stap "Bijlagen" van het invulformulier van het digitale beroep.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Hier kunt u digitale bestanden toevoegen aan het beroep. Als bijlagen zijn alleen toegestaan tekstdocumenten (.doc, .docx, .pdf, .odt, .txt) en plaatjes (.png, .gif, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .bmp). Een bijlage mag niet groter zijn dan 2 MB en mag maximaal 20 pagina's bevatten. U kunt maximaal tien bijlagen toevoegen.
Bijvoorbeeld de uitspraak op bezwaar kan hier worden toegevoegd. Als u dat niet doet dan ontvangt u per post van de rechtbank een brief met het verzoek om binnen vier weken alsnog een kopie van de uitspraak op bezwaar toe te sturen.

Nadat u een bijlage heeft toegevoegd, kunt u dat bestand zien.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Controleer of het bestand goed is omgezet naar PDF. Als dat niet goed is gelukt dan kunt u proberen het bestand eerst zelf naar PDF om te zetten en vervolgens dat bestand toe te voegen.
Als het toevoegen als bijlage niet goed lukt, dan kunt u het later nog per post nasturen. Wacht op de ontvangstbevestiging die u per post van de rechtbank krijgt. Daarop staat het zaaknummer vermeld wat u moet vermelden als u post naar de rechtbank stuurt. Let op dat in de ontvangstbevestiging alleen betreffende de uitspraak op bezwaar wordt gevraagd om die alsnog binnen vier weken in te sturen. Betreffende uw overige bijlagen wordt niet gevraagd om die alsnog binnen een bepaalde termijn in te sturen. Stuur die echter wel binnen vier weken naar de rechtbank.
Als u al uw bijlagen heeft toegevoegd, klik dan rechtsonder op de knop "doorgaan".

Deze stap van het digitale beroep is nu geheel ingevuld.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Controleer alle gegevens en klik daarna rechtsonder op de knop "volgende stap".


9. Controleer alle gegevens

Er opent een nieuw scherm met daarop alle door u ingevulde gegevens betreffende het digitale beroep. U zit nu in de stap "Controle gegevens".

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Controleer alle gegevens goed (een digitaal beroep tegen een uitspraak van de Belastingdienst wordt gericht aan het team bestuursrecht). Klik onderaan het vakje aan dat u alles heeft gecontroleerd. Klik daarna rechtsonder op de knop "verzenden".
Het scherm wordt daarna even lichtgrijs totdat alles is verwerkt.


10. Afsluiting

Er opent een nieuw scherm met de bevestiging van de ontvangst van het digitale beroep. U zit nu in de stap "Tot slot".

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

Alle gegevens die u heeft ingevuld bij het digitale beroep zijn omgezet naar een PDF, die u hier kunt downloaden. Daarnaast zijn ook de eventueel door u toegevoegde bijlagen hier te downloaden. Deze PDF-bestanden kunnen dienen als bewijs dat het digitale beroep is ingediend (vgl. Rechtbank Gelderland 17 februari 2014). Sla alle bestanden op op uw PC, laptop of tablet. Na het afsluiten van de invulprocedure kunt u die bestanden later namelijk niet meer oproepen.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van het digitale beroep. De e-mail is afkomstig van noreply@rechtspraak.nl. Als u na enkele minuten nog geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, controleer dan uw spam-box en controleer of u bij stap 7 het e-mailadres goed heeft opgegeven. Als u een typefout heeft gemaakt bij het e-mailadres dan kunt u dat niet herstellen.
Nadat u de PDF-bestanden heeft opgeslagen en u de e-mail heeft ontvangen, kunt u onderaan klikken op "Uitloggen en terug naar loket".

U wordt uitgelogd en komt op de startpagina van rechtspraak.nl voor burgers.

Digitaal beroep belastingrechter | Ostraka belastingadviseurs

De procedure van het indienen van een digitaal beroep bij de belastingrechter is nu helemaal afgerond. Over enkele dagen ontvangt u van de rechtbank per post een ontvangstbevestiging met informatie over het verdere verloop van de procedure.


HULP NODIG BIJ HET INSTELLEN VAN BEROEP BIJ DE BELASTING­RECHTER?

Heeft u hulp nodig bij het instellen van beroep bij de belastingrechter? Neem dan vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs, of kijk verder op onze website.


, , laatst bijgewerkt: 19-12-2016.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.