HANDHAVING WET DBA UITGESTELD TOT TEN MINSTE 1 JANUARI 2018

20

nov

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt per 1 mei 2016 afgeschaft. Vanaf dat moment vervangt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) de VAR-systematiek door een nieuw systeem van vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde model,- individuele- of voorbeeldovereenkomsten.


HANDHAVING WET DBA UITGESTELD TOT TEN MINSTE 1 JANUARI 2018

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft per 1 mei 2016. De VAR-systematiek is vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) met een systeem van overeenkomsten die vooraf door de Belastingdienst worden goedgekeurd. Meer informatie over de gevolgen van de Wet DBA voor zzp’ers en opdrachtgevers vindt u in ons nieuwsartikel VAR vervalt per 1 mei 2016.


UITSTEL HANDHAVING WET DBA

Aanvankelijk zou vanaf 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 een overgangsperiode gelden waarin opdrachtgevers en zelfstandigen het nieuwe systeem kunnen implementeren en waarin ook door de Belastingdienst verder wordt gewerkt aan implementatie en professionalisering. De Belastingdienst is in deze periode terughoudend met handhaven.

Op 18 november 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën echter bekendgemaakt dat hij deze implementatietermijn verlengt tot ten minste 1 januari 2018. Dat betekent dat ook de handhaving op de Wet DBA wordt opgeschort tot minimaal 1 januari 2018. Opdrachtgevers en zelfstandigen krijgen over die periode dus geen boetes of naheffingen als achteraf blijkt dat er toch sprake is van loondienst. De handhaving wordt echter niet opgeschort voor ‘evident kwaadwillenden’.

Ondertussen wordt onderzocht welke aanpassingen van het arbeidsrecht noodzakelijk zijn om beter aan te sluiten op de praktijk. De staatssecretaris bekijkt of aan de begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ een nieuwe invulling moet worden gegeven die beter aansluit bij de huidige maatschappij.


OUD VAR-HOUDERS ONTVANGEN BRIEF OVER UITSTEL HANHAVING

Zelfstandigen die vroeger een VAR hadden, ontvangen vanaf januari 2017 een brief van de Belastingdienst waarin aan hen wordt uitgelegd wat het uitstel van de handhaving van de Wet DBA inhoudt. De Belastingdienst benadrukt dat ze de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers willen wegnemen. In ieder geval tot 1 januari 2018 kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen met een gerust hart zaken doen met elkaar. Als de Belastingdienst na 1 januari 2018 wel gaat handhaven, zal dit tijdig bekend worden gemaakt.

In de brief verduidelijkt de Belastingdienst ook wat wordt verstaan onder ‘kwaadwillenden’: de opdrachtgever of de opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet (of had kunnen weten) dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast). Bij kwaadwillenden zal de Belastingdienst wel handhavend optreden en dus boetes en naheffingsaanslagen opleggen.


MEER WETEN?

Wilt u meer weten over de nieuwe systematiek op grond van de Wet DBA? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van nieuwe overeenkomsten van opdracht? Of heeft u hulp nodig bij de implementatie van de Wet DBA in uw processen rondom het inhuren van zelfstandigen? Neem vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs, wij helpen u graag verder.


Andere relevante artikelen:


, , laatst bijgewerkt: 01-02-2017.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.