VAR VERVALT PER 1 MEI 2016

24

mrt

Per 1 mei 2016 wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) vervangt de VAR-systematiek door een systeem van vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde individuele-, voorbeeld- of modelovereenkomsten.


GEVOLGEN WET DBA VOOR OPDRACHTGEVERS

Bij het inhuren van een zelfstandige moet de opdrachtgever aan de hand van de feitelijke omstandigheden beoordelen of die arbeidsrelatie voor de loonheffingen als een (fictieve) dienstbetrekking kwalificeert. Als de opdrachtgever de zelfstandige niet opneemt in de loonadministratie en (achteraf) blijkt dat er wel sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking, dan worden de loonheffingen bij de opdrachtgever nageheven en moet mogelijk een boete worden betaald.

Momenteel geeft een VAR van de ingehuurde zelfstandige de opdrachtgever zekerheid vooraf dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen over de betalingen aan de zelfstandige. Deze VAR-systematiek wordt per 1 mei 2016 definitief afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een systeem van vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde individuele-, voorbeeld- of modelovereenkomsten.

Als de opdrachtgever en de zelfstandige werken op basis van zo’n vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst dan is er geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking en is de opdrachtgever gevrijwaard van de inhouding en afdracht van loonheffingen. De feitelijke situatie moet uiteraard wel overeenkomen met de bepalingen in de overeenkomst. Door af te wijken van de overeengekomen en goedgekeurde werkwijze bestaat het risico dat de Belastingdienst oordeelt dat er toch sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. De Belastingdienst kan dan een naheffingsaanslag loonheffingen en boete opleggen aan de opdrachtgever.

Het is overigens niet verplicht om te werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. In dat geval heeft de opdrachtgever echter geen zekerheid over het al dan niet inhouden en afdragen van loonheffingen.

Als gevolg van de wetswijziging per 1 mei 2016 moet de opdrachtgever dus rekening houden met mogelijke wijzigingen in de inhoudingsplicht, het maken van nieuwe contractuele afspraken en bijbehorende administratieve verplichtingen voor de zelfstandigen waarmee hij werkt.


OVERGANGSPERIODE INVOERING WET DBA

Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR afgeschaft. Aanvankelijk zou er een overgangsperiode gelden van één jaar tot 1 mei 2017. Inmiddels is de overgangsperiode verlengd tot ten minste 1 januari 2018. Gedurende de overgangsperiode kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen het nieuwe systeem implementeren en werkt ook de Belastingdienst verder aan implementatie en professionalisering. In die periode zal de Belastingdienst terughoudend zijn met handhaven. Meer informatie over de verlengde overgangperiode u in ons nieuwsartikel Handhaving Wet DBA uitgesteld tot ten minste 1 januari 2018.


STATUS GOEDGEKEURDE OVEREENKOMSTEN

Op de website van de Belastingdienst zijn momenteel vijf algemene modelovereenkomsten gepubliceerd. Deze overeenkomsten zijn breed toepasbaar. Daarnaast zijn voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten gepubliceerd. De komende tijd zullen er nog meer goedgekeurde overeenkomsten volgen.

De gepubliceerde overeenkomsten kunnen worden gebruikt voor individuele contracten tussen opdrachtgevers en zelfstandigen. Hieraan zijn wel voorwaarden gesteld. De gemarkeerde bepalingen in de overeenkomsten mogen bijvoorbeeld niet worden gewijzigd. Meer informatie hierover leest u in ons nieuwsartikel Einde VAR, eerste goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd.

Het is ook mogelijk om een eigen overeenkomst te laten beoordelen door de Belastingdienst.


HANDREIKING DBA

Als een opdrachtgever niet werkt met een modelovereenkomst of individueel goedgekeurde overeenkomst dan moet hij zelf bepalen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en of hij al dan niet loonheffingen moet inhouden en afdragen.

Om dit te kunnen bepalen heeft de Belastingdienst de ‘Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties’ (Handreiking DBA) op haar website gepubliceerd. In de Handreiking DBA staat het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij het beoordelen van de voorgelegde overeenkomsten.


GEVOLGEN WET DBA VOOR COMMISSARISSEN

De arbeidsverhouding van een commissaris is een zogenoemde fictieve dienstbetrekking. Dit betekent dat het lichaam waarvoor de commissaris werkzaam is loonheffing moet inhouden en afdragen. Dit is momenteel niet het geval als de commissaris een vrijwarende VAR kan overleggen.

De nieuwe systematiek van vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten is niet van toepassing op commissarissen. Dit zou betekenen dat met het verdwijnen van de VAR per 1 mei 2016 er geen mogelijkheid meer is tot vrijwaring voor de loonheffing ten aanzien van commissarissen. Alle commissarissen zouden in fictieve dienstbetrekking komen en op de commissarisbeloning zou loonheffing moeten worden ingehouden en afgedragen.

De staatssecretaris van Financiën heeft echter goedgekeurd dat met ingang van 1 mei 2016 tot 1 januari 2017 de keuze kan worden gemaakt om de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris achterwege te laten. Werkt de commissaris momenteel in fictieve dienstbetrekking dan kan er dus worden gekozen om de fictieve dienstbetrekking wel of niet voort te zetten. Heeft de commissaris momenteel een vrijwarende VAR dan hoeft per 1 mei 2016 ook geen loonheffing te worden ingehouden en afgedragen.

Per 1 januari 2017 wordt de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen in het geheel afgeschaft. Er is dan geen inhoudingsplicht meer voor het lichaam waarvoor de commissaris werkzaam is.


MEER WETEN?

Wilt u meer weten over de nieuwe systematiek op grond van de Wet DBA die de VAR gaat vervangen? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van nieuwe overeenkomsten van opdracht? Of heeft u hulp nodig bij het inrichten of aanpassen van uw processen rondom het inhuren van zelfstandigen? Neem vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs, wij helpen u graag verder.


Andere relevante artikelen:


, , laatst bijgewerkt: 01-05-2016.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.