MASSAAL BEZWAAR BOX 3-HEFFING 2017

31

mei

N.B. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de proefprocedures 2017 en 2018, lees daarover hier verder.


MASSAAL BEZWAAR BOX 3-HEFFING 2017

Bezwaren tegen de forfaitaire vermogens­rendements­heffing van box 3 inkomsten­belasting 2017 zijn opnieuw onder de procedure van massaal bezwaar gebracht, dat schrijft de staatssecretaris van Financiën in een brief die op 13 juli 2018 is gepubliceerd. De staatssecretaris had dit voor­nemen al in een brief van 31 mei 2018 richting de Tweede Kamer aangekondigd.


AANWIJZING MASSAAL BEZWAAR 2017

Omdat met ingang van 1 januari 2017 de vaststelling van de hoogte van het forfaitaire rendement in box 3 is gewijzigd, vindt de staatssecretaris dat de lopende procedures betreffende de jaren tot en met 2016 niet beslissend kunnen zijn voor de box 3 heffing vanaf 2017. Door de staatssecretaris is daarom betreffende 2017 de volgende rechtsvraag geformuleerd:

Is de vermogens­rendements­heffing in het belastin­gjaar 2017, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingvrije vermogen en het belastingtarief van 30%, op regelniveau in strijd met: (1) artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), zonder dat de schending van de “fair balance” op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld; of (2) het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM?


Als een belastingplichtige vindt dat in zijn geval de vermogens­rendements­heffing een individuele en exces­sieve last vormt die in strijd komt met de ‘fair balance’ van art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM, dan kan niet worden deelgenomen aan de massaal­bezwaarprocedure.


ZELF MAKEN VAN BEZWAAR IS ALTIJD NODIG

Betreffende het belastingjaar 2017 moet u zelf bezwaar maken als u het niet eens bent met de vermogens­rendements­heffing en u wilt mee­liften op de massaal­bezwaarprocedure.

Dat ondanks de aanwijzing als massaal bezwaar u zelf tijdig bezwaar moet maken, is een verschil ten opzichte van de belasting­jaren 2014-2016. Dit verschil komt doordat de wettelijke procedure betreffende massaal bezwaar is gewijzigd.

Omdat de Belastingdienst inmiddels al definitieve aanslagen inkomsten­belasting 2017 heeft opgelegd, is toe­gezegd dat bezwaar­schriften die worden ingediend voor 15 juli 2018 zullen worden behandeld als tijdig ingediende bezwaar­schriften tegen de box 3 heffing.


PROEFPROCEDURES BOX 3 HEFFING 2017

De Belastingdienst zal een aantal bezwaar­schriften selecteren die ter beantwoording van de rechtsvraag betreffende de vermogens­rendements­heffing zullen worden voorgelegd aan de belasting­rechter.

Als betreffende de geselecteerde bezwaar­schriften de voorgelegde rechtsvraag door de belasting­rechter onher­roepelijk is beantwoord, dan doet de belasting­inspecteur conform art. 25e AWR binnen zes weken via de Staatscourant een collectieve uitspraak op de andere bezwaren die vallen onder het massaal bezwaar betreffende de box 3 heffing.


MEER WETEN OVER UW MOGELIJK­HEDEN?

Wilt u meer weten over nut en noodzaak in uw geval van het indienen van een bezwaar tegen de forfaitaire vermogens­rendements­heffing? Neem dan vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.


, , laatst bijgewerkt: 13-07-2018.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.