VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING BOX 3 INKOMSTENBELASTING IN STRIJD MET EUROPEES RECHT

14

juni

N.B. dit artikel gaat over de uitspraak van de Hoge Raad van 14 juni 2019 over de belastingjaren 2013 en 2014. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de proefprocedures 2017 en 2018, lees daarover hier verder.


UITSPRAAK VAN DE HOGE RAAD IN HET KORT

De Hoge Raad oordeelt op 14 juni 2019 dat het in 2001 ingevoerde veronderstelde gemiddeld rendement van 4 procent op staatsobligaties, spaarrekeningen en (termijn)deposito's in 2013 en 2014 niet meer haalbaar was. Gelet op het belastingtarief in box 3 van 30 procent vormt de heffing van box 3 dus een schending van het recht op het ongestoorde genot van eigendom als het zonder (veel) risico's gemiddeld haalbare rendement lager is dan 1,2 procent.

De keuze hoe het systeem er dan wel uit moet zien is voor de rechter niet duidelijk. Daarom neemt de Hoge Raad daarover geen beslissing maar laat dat over aan de wetgever. Als echter een individuele belastingplichtige wordt geconfronteerd met een "individuele en buitensporige last" dan moet de rechter per geval beoordelen of en hoe daarvoor een oplossing mogelijk is.


GEVOLGEN VAN DE UITSPRAAK VOOR DE AANSLAGEN 2013-2016

U heeft zelf bezwaar gemaakt

Op basis van de oordelen van de Hoge Raad worden de bezwaren betreffende de belastingjaren 2013-2016 door de Belastingdienst afgehandeld. Op 19 juli 2019 is de collectieve uitspraak op bezwaar gepubliceerd in Staatscourant 2019, nr. 40085, u ontvangt daarover geen brief. Als u beroep wilt instellen moet u eerst bij de inspecteur verzoeken om een individuele uitspraak.

Als u in het bezwaar ook had aangevoerd dat er in uw geval sprake is van een individuele en buitensporige last, dan geldt een andere procedure als uw bezwaar was aangehouden in het licht van de proefprocedures. In die gevallen moet de inspecteur namelijk nog uitspraak doen op uw bezwaar, waarbij dan per geval nog moet worden beoordeeld door de Belastingdienst of er in uw geval sprake is van een individuele en buitensporige last.


U heeft geen bezwaar gemaakt

Voor belastingaanslagen vanaf 15 mei 2015 betreffende de belastingjaren tot en met 2016 geldt de (oude) procedure van massaal bezwaar. Daaronder valt iedereen, ook als er geen bezwaar is gemaakt. Daaraan heeft u echter niets, omdat de Hoge Raad wel heeft geoordeeld dat het forfaitaire rendement van 4 procent in zijn algemeenheid niet klopt, maar de Hoge Raad verbindt daaraan in zijn algemeenheid geen consequenties.

Voor de belastingjaren 2017 en 2018 heeft de Hoge Raad een andere uitspraak gedaan, lees daarover hier verder.


MEER WETEN OVER DE GEVOLGEN IN UW SITUATIE?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de uitspraak in uw situatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.


, , laatst bijgewerkt: 31-1-2022.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.