ostraka
ostraka
ReclameBELASTING

RECLAMEBELASTING

Voor openbare aankondigingen (reclame) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg kan de gemeente een reclamebelasting heffen. Bij openbare aankondigingen kan het gaan om posters, billboards, vlaggen, lichtbakken en andere reclame-uitingen. U moet ook reclamebelasting betalen als de reclame zich op uw eigen grond bevindt.

ONDERNEMERSFONDS

Gemeenten die een reclamebelasting invoeren, doen dit veelal op verzoek van (een deel van de) ondernemers. De gemeente kan daarbij afspreken dat de opbrengst van de reclamebelasting in een ondernemersfonds wordt gestort. Via de reclamebelasting moet dan iedereen meebetalen aan zaken waarvan het bestuur van het ondernemersfonds meent dat iedereen voordeel heeft. U kunt via die weg gedwongen worden mee te betalen aan zaken waaraan - als u het zelf voor het zeggen zou hebben - geen geld zou uitgeven. Wij kunnen voor u in beeld brengen of er mogelijkheden zijn deze heffing te verlagen of te ontgaan.


TARIEVEN RECLAMEBELASTING

De tarieven van de reclamebelasting zijn meestal gerelateerd aan de grootte van de reclame-uiting of afhankelijk van de aard, de wijze (lichtreclame, vlag, e.d.) en de tijdsduur van de reclame-uiting. Bij reclamebelasting als financieringsinstrument voor een ondernemersfonds wordt vaak ook een vast bedrag per vestiging met een openbare aankondiging gehanteerd, of een tarief dat is gekoppeld aan de WOZ-waarde van de onroerende zaak.

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

Speelt een van deze punten ook bij u en wilt u daarover meer weten? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.

LEGES VERGUNNING VOOR AANBRENGEN RECLAME

N.B. Naast de jaarlijkse reclamebelasting is het mogelijk dat de gemeente leges heft voor een vergunning om reclame te mogen aanbrengen.

Ostraka belastingadviseurs BV    Postbus 44     4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.     T 0183-76 05 22     info@ostraka.nl