ostraka
RECLAMEBELASTING

WAT IS RECLAMEBELASTING?

Voor "openbare aankondigingen" (reclame) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg kan de gemeente een reclamebelasting heffen. Bij "openbare aankon­digingen" kan het gaan om posters, billboards, vlaggen, spandoeken, teksten op ramen, logo's, uithangborden, vitrines, lichtbakken, borden, gevelreclame en andere reclame-uitingen. U moet ook reclamebelasting betalen als de reclame zich op uw eigen grond bevindt, omdat het erom gaat dat de reclame zichtbaar is vanaf de openbare weg.

WIE BETAALT RECLAMEBELASTING?

Reclamebelasting wordt geheven van degene die of ten behoeve van wie een "openbare aankondiging" is geplaatst. Soms zijn er meerdere partijen die belang hebben bij een bepaalde reclame, dan wordt aangeslagen degene die het grootste belang heeft bij de reclame-uiting. Bijvoorbeeld bij merkreclame van een fabrikant bij een winkel, moet door de winkelier reclamebelasting worden betaald.

Reclamebelasting kan in de gehele gemeente worden geheven, maar het komt ook voor dat reclamebelasting alleen wordt geheven in een winkelgebied of bedrijventerrein.

ONDERNEMERSFONDS

Gemeenten die een reclamebelasting invoeren, doen dit veelal op verzoek van (een deel van de) ondernemers. De gemeente kan daarbij afspreken dat de opbrengst van de reclamebelasting in een ondernemersfonds wordt gestort. Via de reclamebelasting moet dan iedereen meebetalen aan zaken waarvan het bestuur van het ondernemersfonds meent dat iedereen voordeel heeft. U kunt via die weg gedwongen worden mee te betalen aan zaken waaraan - als u het zelf voor het zeggen zou hebben - geen geld zou uitgeven. Wij kunnen voor u in beeld brengen of er mogelijkheden zijn deze heffing te verlagen of te ontgaan.

TARIEF RECLAMEBELASTING

Art. 227 Gemeentewet geeft weinig regels betreffende de reclamebelasting. Daardoor heeft de gemeenteraad veel vrijheid. De tarieven van de reclame­belasting zijn meestal gerelateerd aan de grootte van de reclame-uiting of afhankelijk van de aard, de wijze (lichtreclame, vlag, e.d.) en de tijdsduur van de reclame-uiting. Ook is het mogelijk dat wordt gewerkt met verschillende gebieden, waarin verschillende reclamebelastingtarieven gelden.

Bij reclamebelasting als financieringsinstrument voor een ondernemersfonds wordt vaak ook een vast bedrag per vestiging met een "openbare aankondiging" gehanteerd, of een tarief dat is gekoppeld aan de WOZ-waarde van de onroerende zaak.

TIJDVAKBELASTING

Reclamebelasting is een meestal een tijdvakbelasting die wordt geheven over het hele kalenderjaar. Als in de loop van het jaar de hoeveelheid reclame-uitingen vermindert, dan kan de aanslag meestal op verzoek worden verlaagd.

Als bij een tijdvakbelasting de belastingplicht in de loop van het jaar begint of eindigt, dan wordt de reclamebelastingaanslag naar tijdsevenredigheid bepaald.

BEZWAAR TEGEN DE AANSLAG?

Bent u het niet eens met een ontvangen aanslagbiljet reclamebelasting en wilt u daartegen bezwaar indienen? Neem dan vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs om te bespreken wat de mogelijkheden zijn in uw geval.

LEGES VERGUNNING VOOR AANBRENGEN RECLAME

N.B. Naast de jaarlijkse reclamebelasting is het mogelijk dat de gemeente leges heft voor een vergunning om reclame te mogen aanbrengen.

PRECARIOBELASTING VOOR RECLAME

N.B. Naast de reclamebelasting is het mogelijk dat de gemeente precariobelasting heft als een reclame-uiting op bijvoorbeeld een reclamebord of luifel zich bevindt boven gemeentegrond. Het zijn twee verschillende belastingen, waardoor deze dubbele heffing mogelijk is.


Ostraka belastingadviseurs BV, 08-05-2013, laatst gewijzigd 06-10-2018.

Ostraka belastingadviseurs BV    Postbus 44     4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.     T 0183-76 05 22     info@ostraka.nl