RECLAMEBELASTING

 • WAT IS RECLAMEBELASTING?

  Reclamebelasting kan de gemeente heffen voor "openbare aankondigingen" (reclame) die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Bij "openbare aankon­digingen" kan het gaan om posters, billboards, vlaggen, spandoeken, teksten op ramen, logo's, uithangborden, vitrines, lichtbakken, borden, gevelreclame en andere reclame-uitingen. U moet ook reclamebelasting betalen als de reclame zich op uw eigen grond bevindt, omdat het erom gaat dat de reclame zichtbaar is vanaf de openbare weg.

  Reclamebelasting kan niet worden geheven als het alleen gaat om zakelijke mededelingen zoals openingstijden en tenaamstellingen, als die enkel bedoeld zijn om inlichtingen te geven aan degenen die bij het pand komen. Als sprake is van een bord met daarop alleen een huisnummeraanduiding kan ook geen reclamebelasting worden geheven.


  WIE BETAALT RECLAMEBELASTING?

  Reclamebelasting wordt geheven van degene die een "openbare aankondiging" heeft geplaatst of van degene ten behoeve van wie een "openbare aankondiging" is geplaatst. Soms zijn er meerdere partijen die belang hebben bij een bepaalde reclame. Dan wordt aangeslagen degene die het grootste belang heeft bij de reclame-uiting. Bijvoorbeeld bij merkreclame van een fabrikant bij een winkel, moet door de winkelier reclamebelasting worden betaald.

  Reclamebelasting kan in de gehele gemeente worden geheven, maar het komt ook voor dat reclamebelasting alleen wordt geheven in een winkelgebied of op een bedrijventerrein.


  RECLAMEBELASTING EN ONDERNEMERSFONDS

  Als een reclamebelasting wordt ingevoerd door een gemeente, dan wordt dit veelal gedaan op verzoek van (een deel van de) ondernemers. De gemeente kan daarbij afspreken dat de opbrengst van de reclamebelasting in een ondernemersfonds wordt gestort. Via de reclamebelasting moet dan iedereen meebetalen aan zaken waarvan het bestuur van het ondernemersfonds meent dat iedereen voordeel heeft. U kunt via die weg gedwongen worden mee te betalen aan zaken waaraan u - als u het zelf voor het zeggen zou hebben - geen geld zou willen uitgeven. Wij brengen graag voor u in beeld of er voor u mogelijkheden zijn om deze heffing via een bezwaarschrift te verlagen of te ontgaan.

  Als reclamebelasting alleen wordt geheven in een beperkt gebied van de gemeente, moet de gemeente via bewijsmiddelen aannemelijk kunnen maken dat er sprake is van een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor het heffen van reclamebelasting alleen in dat bepaalde gebied.


 • RECLAMEBELASTINGTARIEF

  Art. 227 Gemeentewet geeft weinig regels betreffende de reclamebelasting. Daardoor heeft de gemeenteraad veel vrijheid. De tarieven van de reclame­belasting zijn meestal gerelateerd aan de grootte van de reclame-uiting of afhankelijk van de aard, de wijze (lichtreclame, vlag, e.d.) en de tijdsduur van de reclame-uiting. Ook is het mogelijk dat wordt gewerkt met verschillende gebieden, waarin verschillende reclamebelastingtarieven gelden.

  Bij reclamebelasting als financieringsinstrument voor een ondernemersfonds wordt vaak ook een vast bedrag per vestiging met een "openbare aankondiging" gehanteerd, of een tarief dat is gekoppeld aan de WOZ-waarde van de onroerende zaak.


  RECLAMEBELASTING ALS TIJDVAKBELASTING

  Reclamebelasting is meestal een tijdvakbelasting die wordt geheven over het hele kalenderjaar. Als in de loop van het jaar de hoeveelheid reclame-uitingen vermindert, dan kan uw aanslag meestal op verzoek worden verlaagd.

  Als bij een tijdvakbelasting de belastingplicht in de loop van het jaar begint of eindigt, dan wordt de reclamebelastingaanslag naar tijdsevenredigheid bepaald.


  BEZWAAR TEGEN UW AANSLAG RECLAMEBELASTING?

  Bent u het niet eens met een ontvangen aanslagbiljet reclamebelasting en wilt u daartegen bezwaar indienen? Neem dan vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs om te bespreken wat de mogelijkheden zijn in uw geval. Aan de hand van de feitelijke situatie, de gemeentelijke reclamebelastingverordening en de recentste rechtspraak beoordelen wij uw situatie en de haalbaarheid van een succesvolle bezwaarprocedure.


  LEGES VERGUNNING VOOR AANBRENGEN RECLAME

  N.B. Naast de jaarlijkse aanslag reclamebelasting is het mogelijk dat de gemeente leges heft voor een vergunning om reclame te mogen aanbrengen.


  PRECARIOBELASTING VOOR RECLAME

  N.B. Naast de reclamebelasting is het mogelijk dat de gemeente precariobelasting heft als een reclame-uiting op bijvoorbeeld een reclamebord of luifel zich bevindt boven gemeentegrond. Het zijn twee verschillende belastingen, waardoor deze dubbele heffing mogelijk is.


  , , laatst gewijzigd 16-1-2022.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.