ostraka
ostraka
ostraka
ToeristenBELASTING

TOERISTENBELASTING

Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven, kan de gemeente een toeristenbelasting heffen. De naam toeristenbelasting kan overigens misleidend zijn, het gaat om alle vormen van verblijf dus ook zakelijke overnachtingen in hotels of huisvesting van buitenlandse werknemers. De toeristenbelasting die u betaalt kunt u verhalen op de gasten die bij u verblijven.

WORDT HET VERBLIJF IN DE VERORDENING GENOEMD?

Vaak is in de toeristenbelastingverordening de heffing beperkt tot overnachtingen in specifiek in de verordening beschreven verblijfsaccommodaties zoals hotels, pensions, vakantiehuisjes, stacaravans, caravans en tenten. In zo’n geval is van belang of het verblijf dat bij u plaatsvindt precies valt onder een door de gemeente gehanteerde omschrijving. Als dat niet het geval is, hoeft u waarschijnlijk geen toeristenbelasting te betalen. Ostraka belastingadviseurs kan dit voor u beoordelen en eventueel voor u een bezwaarschrift tegen de aanslag toeristenbelasting indienen.

WORDT ELK VERBLIJF IN DE HEFFING BETROKKEN?

In de praktijk wordt toeristenbelasting vaak niet geheven voor ieder verblijf. Veelal is de heffing van toeristenbelasting beperkt tot overnachtingen in bepaalde in de verordening beschreven verblijfsaccommodaties zoals hotels, pensions, vakantiehuisjes, stacaravans, caravans en tenten. Mogelijk worden in zo’n geval veel andere overnachtingsvormen door de gemeente buiten de heffing gelaten, waardoor er bij uw aanslag toeristenbelasting sprake kan zijn van strijd met het gelijkheidsbeginsel. Wij kunnen dit voor u beoordelen en eventueel voor u een bezwaarschrift indienen.

IS HET FORFAIT JUIST?

In de toeristenbelastingverordening worden veelal forfaitaire heffingsmaatstaven gehanteerd. Aan zulke forfaitaire heffingsmaatstaven worden eisen gesteld. Uit rechterlijke uitspraken blijkt bijvoorbeeld dat forfaits moeten zijn gebaseerd op het verblijfsritme ter plaatse. Vaak kan een gemeente het door haar gehanteerde forfait in het geheel niet onderbouwen, of is het forfait gebaseerd op zeer oude gegevens. In dit soort gevallen zijn er voor u mogelijkheden om de aangifte of aanslag te verlagen. Wij kunnen dit voor u beoordelen en eventueel voor u een bezwaarschrift indienen.


AANGIFTE TOERISTENBELASTING

Ten behoeve van de aanslag toeristenbelasting kunt u van de gemeente een aangiftebiljet ontvangen. Via dat aangiftebiljet moet u gegevens opgeven die van belang zijn voor de hoogte van de aanslag die uw bedrijf zal gaan ontvangen. Van belang is dus dat de aangifte juist wordt ingevuld. Ostraka belastingadviseurs kan behulpzaam zijn bij het indienen van een aangifte toeristenbelasting.

CONTROLE TOERISTENBELASTING

De gemeente kan in de loop van het jaar bij u komen controleren hoeveel toeristen aanwezig zijn, of achteraf bij u controleren of u juist aangifte heeft gedaan. Wij kunnen u bijstaan tijdens een controle door de gemeente.

TARIEF TOERISTENBELASTING

De gemeenteraad is vrij in de vaststelling van de hoogte van het tarief van de toeristenbelasting. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt met een vast bedrag per overnachting of een tarief als percentage van de overnachtingsprijs.

Als gewerkt wordt met een bedrag per overnachting dan kan de gemeente ervoor kiezen om bij accommodaties met goedkope overnachtingen een lager bedrag aan toeristenbelasting te heffen.

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

Speelt een van deze punten ook bij u en wilt u daarover meer weten? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.

Ostraka belastingadviseurs BV    Postbus 44     4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.     T 0183-76 05 22     info@ostraka.nl