RIOOLHEFFING

 • RIOOLHEFFING

  Rioolheffing wordt door alle gemeenten geheven ter bestrijding van de kosten die de gemeente maakt in verband met de rioleringstaak, de grondwatertaak en de hemelwatertaak. Als uw onderneming gebruiker is van een pand dan ontvangt uw onderneming van de gemeente een aanslag rioolheffing. Vaak wordt door de gemeente ook een aanslag rioolheffing opgelegd aan de eigenaar van het bedrijfspand.

  Bij de rioolheffing van de eigenaar hanteren gemeenten vaak een vast bedrag of heffing naar de WOZ-waarde. De gebruikersheffing is veelal gekoppeld aan de hoeveelheid water die u op de riolering afvoert.


  ONTVANGT U MEERDERE AANSLAGEN RIOOLHEFFING?

  Indien u als ondernemer meerdere aanslagen rioolheffing ontvangt dan kan het interessant zijn om te beoordelen of dit terecht is. De rioolheffing wordt geheven per heffingsobject. De gemeente kan binnen een pand meerdere heffingsobjecten onderscheiden. Soms worden er door gemeenten te veel heffingsobjecten onderscheiden, waardoor het totale aanslagbedrag te hoog is. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt dit voor u en dient eventueel een bezwaarschrift.


  U GEBRUIKT GROTE HOEVEELHEDEN WATER?

  Als binnen uw onderneming een grote hoeveelheid water wordt gebruikt dan kan dit leiden tot een aanzienlijke aanslag rioolheffing. In zo’n geval kan van belang zijn of niet al het water wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, bijvoorbeeld doordat het water in uw product wordt verwerkt, of tijdens het productieproces verdampt. Wij kunnen dit voor u beoordelen en eventueel een bezwaarschrift indienen.

  N.B. Als vanuit uw onderneming afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, dan ontvangt uw onderneming naast de gemeentelijke aanslag rioolheffing ook een aanslag zuiveringsheffing van het waterschap.


 • HOOGTE TARIEF RIOOLHEFFING

  De rioolheffing dient ter verhaal van bepaalde kosten die de gemeente maakt in het kader van de rioleringstaak, de grondwatertaak en de hemelwatertaak. Bij de vaststelling van het tarief moet de gemeente daarmee rekening te houden. De riooltarieven moeten door de gemeente zo zijn bepaald dat de opbrengst van de rioolheffing niet uitkomt boven het bedrag aan toelaatbare kosten. De gemeente mag dus geen winst begroten. Als de gemeente te veel of onjuiste kosten toerekent, of het tarief te hoog vaststelt kan dat een reden zijn waarom bij een bezwaar uw aanslag rioolheffing kan worden verlaagd. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt dit graag voor u en dient eventueel bezwaar in tegen uw aanslag rioolheffing.


  GEEN RIOOLAANSLUITING?

  Rioolheffing is een bestemmingsbelasting die wordt geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de klassieke rioleringstaak en sinds 2008 ook de grondwatertaak en de hemelwatertaak. Veel gemeenten vinden dat u ondanks dat uw pand geen rioolaansluiting heeft en er in het verleden geen rioolrecht werd geheven u thans wel rioolheffing moet betalen. Dat is echter lang niet in alle gevallen terecht. Wij onderzoeken dit voor u en maken zo mogelijk bezwaar om te zorgen dat u niet ten onrechte aan de gemeente rioolheffing betaalt.


  MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

  Speelt een van deze punten ook bij uw onderneming en wilt u daarover meer weten? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking. Wij komen graag bij u langs om uw rioolheffingssituatie te bespreken.


  , , laatst gewijzigd 15-03-2019.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.