Loonheffingen

 • LOONHEFFINGEN: RISICO’S EN KANSEN

  Als werkgever draagt u loonheffingen af aan de Belastingdienst. De loonheffingen bestaan uit:

  • de loonbelasting;
  • de premie volksverzekeringen;
  • de premies werknemersverzekeringen; en
  • de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

  Deels houdt u de loonheffingen in op het loon van de werknemer en deels worden de loonheffingen rechtstreeks van u als werkgever geheven. Veelal gaat het om aanzienlijke bedragen. De inhouding en afdracht van loonheffingen is omgeven door veel ingewikkelde administratieve lasten. Als u niet voldoet aan alle regels, kan de Belastingdienst u hoge naheffingsaanslagen en boetes opleggen.

  Door uw personeels- en loonadministratie goed in te richten kunt u financiële risico’s beperken. Het is daarom ook belangrijk om voortdurend op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van loonheffingen. Ostraka belastingadviseurs is gespecialiseerd in loonheffingen en helpt u risico’s te beperken en kansen te benutten.


  DIENSTVERLENING OSTRAKA BELASTINGADVISEURS

  Voor al uw loonheffingsvraagstukken kunt u bij Ostraka belastingadviseurs terecht. Wij zijn u onder andere van dienst op het gebied van:


  Werkkostenregeling

  Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor iedere werkgever. De werkkostenregeling ziet op alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Van kerstpakketten tot bedrijfsfeesten en van mobiele telefoons tot fietsen. Voor alle vergoedingen en verstrekkingen moet worden vastgesteld of een gerichte vrijstelling of een nihilwaardering van toepassing is. Als dat niet het geval is dan kunt u de vergoeding of verstrekking behandelen als belast loon van de werknemer of aanwijzen als eindheffingsloon. De regels zijn complex. Het is daarom zaak dat uw administratie en personeelsregelingen juist zijn ingericht voor het toepassen van de werkkostenregeling.

  Wij hebben alle kennis in huis om u te helpen bij het toepassen van de werkkostenregeling. Heeft u nog vragen over specifieke onderdelen? Wij zijn u graag van dienst.


 • Tax Control Framework

  Om de financiële risico’s (onder andere naheffingsaanslagen en boetes) rondom loonheffingen te beperken, is het belangrijk dat uw processen goed zijn ingericht.

  Bij de maandelijkse loonaangifte zijn de handelingen van meerdere personen direct of indirect van invloed. Duidelijke afstemming en communicatie is noodzakelijk om uiteindelijk te komen tot een tijdige en juiste loonaangifte. Met een Tax Control Framework beheerst u de financiële risico’s en voorkomt u verrassingen achteraf.

  Wij begeleiden u bij het opstellen van een Tax Control Framework. Hierbij werken wij nauw samen met uw medewerkers.


  Begeleiding bij looncontrole door Belastingdienst

  Bij een looncontrole door de Belastingdienst kan onze gespecialiseerde kennis u helpen om het risico op forse naheffingen te beperken.

  Wij begeleiden u tijdens de looncontrole en ondersteunen u bij de afwikkeling van de looncontrole.


  Beperking aansprakelijkheidsrisico’s (inlenen personeel en uitbesteden werk)

  Bij het inlenen van personeel via een uitzendbureau, een payrollservice of van een ander bedrijf (inlenersaansprakelijkheid) en bij het uitbesteden van werk (ketenaansprakelijkheid), loopt u het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen. Dit kan zich voordoen als de uitlener of de aannemer de door hem verschuldigde loonheffingen niet heeft afgedragen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan u hiervoor aansprakelijk stellen. Als u niet de juiste maatregelen treft loopt u een groot financieel risico.

  Wij adviseren u hoe u deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beperken.


  NIEUWS LOONHEFFINGEN

  Belastingnieuws vermelden wij op onze nieuwspagina. Mogelijk is voor u interessant:


  MEER WETEN OVER LOONHEFFINGEN? VRAAG HET ONS

  Speelt een van deze punten ook bij u en wilt u daarover meer weten? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking. Uw wensen staan bij ons voorop en wij zijn gedreven om passend maatwerk te leveren.


  , , laatst gewijzigd 29-03-2019.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.