ENERGIEBELASTING

 • ENERGIEBELASTING

  Via de energiefactuur int uw nutsbedrijf voor de Belastingdienst energiebelasting over uw gebruik van aardgas en/of elektriciteit.

  Mogelijk betaalt u teveel energiebelasting. U kunt bijvoorbeeld recht hebben op een teruggaaf of uw nutsbedrijf heeft de energiebelasting niet goed berekend.


  TERUGGAAF ENERGIEBELASTING

  In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een teruggaaf energiebelasting. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen onder de volgende omstandigheden:

  • er is op één elektriciteitsaansluiting meer dan één zelfstandige onroerende zaak aangesloten (WOZ-object);
  • er is voor aardgas en/of elektriciteit sprake van meer dan één leverancier;
  • u gebruikt aardgas en elektriciteit voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%;
  • u gebruikt elektriciteit voor het opwekken van elektriciteit in een installatie waar elektriciteit uitsluitend wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit;
  • aardgas of kolen zijn niet als brandstof gebruikt;
  • elektriciteit wordt gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische en metallurgische procedés.

  Ostraka belastingadviseurs kan voor u beoordelen of u in aanmerking kan komen voor een teruggaaf energiebelasting en indien nodig dienen wij voor u een verzoek om teruggaaf in.


 • FACTUURCONTROLE ENERGIEBELASTING

  Een deel van uw energiefactuur bestaat uit de energiebelasting. Afhankelijk van uw gebruik kan dit een flinke kostenpost vormen. Vaak loont het de moeite om uw facturen te laten controleren en zo na te gaan of u niet te veel energiebelasting betaalt. Ostraka belastingadviseurs kan voor u uw facturen van uw nutsbedrijven controleren.


  SAMENVOEGING OBJECTEN?

  Energiebelasting wordt geheven over aardgas en elektriciteit waarbij wordt aangesloten bij de objectafbakening van de Wet WOZ. Energiebelasting richt zich grotendeels op kleinverbruikers. Daardoor kan het voordelig zijn objecten voor de energiebelasting samen te voegen. Wij brengen voor u graag de mogelijkheden in beeld.


  OVERGESTAPT NAAR ANDER NUTSBEDRIJF?

  Als u overstapt naar een ander nutsbedrijf komt het voor dat uw oude of nieuwe nutsbedrijf te veel energiebelasting aan u in rekening brengt. Wij kunnen dit voor u controleren.


  MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

  Speelt een van de hiervoor genoemde punten bij u en wilt u daarover meer weten? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.


  , , laatst gewijzigd 15-03-2019.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.