REINIGINGSRECHT BEDRIJFSAFVAL

 • REINIGINGSRECHT

  Reinigingsrecht betalen bedrijven, instellingen en verenigingen als vergoeding aan de gemeente indien de gemeente zorgt voor inzameling van het (bedrijfs)afval.

  In principe bent u zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van uw bedrijfsafval. Hiervoor kunt u een contract afsluiten met een erkende inzamelaar. Er zijn ook gemeenten die bedrijfsafval inzamelen. Als de gemeente ook voor u het bedrijfsafval inzamelt, dan moet u aan de gemeente reinigingsrecht betalen.


  GEEN VERPLICHTE DIENST

  U bent niet verplicht om van de gemeentelijke dienstverlening gebruik te maken. Het reinigingsrecht kan hoog zijn, waardoor het vaak goedkoper is om met een erkende inzamelaar een contract af te sluiten voor het ophalen van uw bedrijfsafval.

  Het komt regelmatig voor dat een gemeente een aanslag reinigingsrecht oplegt aan een bedrijf dat zelf een contract met een erkende inzamelaar heeft afgesloten. Komt dit ook bij u voor, dan betaalt u waarschijnlijk ten onrechte aan de gemeente. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt dit voor u en zorgt dat u het te veel betaalde reinigingsrecht terugkrijgt. Vaak is het zelfs mogelijk om dat met terugwerkende kracht te doen.


  BTW OVER REINIGINGSRECHT

  Over een gemeentelijke belasting wordt normaliter geen BTW in rekening gebracht. Omdat de gemeente bij het ophalen van bedrijfsafval echter wordt gezien als ondernemer, moet de gemeente over het reinigingsrecht wel BTW afdragen aan de Rijksbelastingdienst. Daarom staat de BTW apart vermeld op de aanslag reinigingsrecht.


  HEFFING REINIGINGSRECHT

  Reinigingsrecht kan door de gemeente worden geheven door het jaarlijks opleggen van een belastingaanslag. Ook komt het voor dat de gemeente een factuur verstuurt.

  Als (gedeeltelijk) wordt gewerkt met een vast bedrag, dan ontvangt u de aanslag reinigingsrecht meestal aan het begin van het jaar. Als wordt gewerkt met een variabel bedrag afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid bedrijfsafval, dan ontvangt u pas na afloop van het jaar de aanslag.


 • GEBRUIK GEMEENTELIJKE INZAMELDIENST GESTOPT?

  Als uw bedrijf verhuist, uw bedrijf stopt of als u het bedrijfsafval gaat aanbieden aan een erkende inzamelaar, dan kunt u meestal bij de gemeente vragen om teruggaaf van reinigingsrecht voor de nog resterende maanden van het kalenderjaar.


  TARIEF REINIGINGSRECHT

  Reinigingsrecht wordt in de praktijk geheven op verschillende manieren:

  • een vast bedrag per bedrijf;
  • een tarief naar de hoeveelheid bedrijfsafval dat wordt aangeboden; of
  • een vast bedrag per bedrijfsafvalcontainer of zak.

  Het reinigingsrecht is bedoeld om bepaalde kosten te verhalen die worden veroorzaakt door het ophalen en verwerken van bedrijfsafval. Bij de bepaling van de hoogte van het tarief moet de gemeente met dat uitgangspunt rekening houden. De tarieven van het reinigingsrecht moeten zo worden bepaald dat de totale jaarlijkse opbrengst van de gehele verordening reinigingsrechten niet hoger is dan het totaalbedrag aan toelaatbare kosten betreffende dat jaar. De gemeente mag met het reinigingsrecht dus geen winst begroten.

  Als door de gemeente te veel of onjuiste kosten worden toegerekend, of als het tarief te hoog wordt vastgesteld, dan kan dat een reden zijn op grond waarvan uw aanslag reinigingsrecht kan worden verlaagd na het indienen van een bezwaarschrift. Wij beoordelen dit graag voor u en dienen eventueel bezwaar in tegen uw aanslag reinigingsrecht.


  BEZWAAR MAKEN TEGEN HET REINIGINGSRECHT?

  Speelt een van de hiervoor genoemde punten bij u en wilt u daarom bezwaar maken tegen de aanslag reinigingsrecht? Neem dan contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.


  , , laatst gewijzigd 19-11-2018.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.