Bezwaar en Beroep voor ondernemers

 • UW BELASTINGGESCHIL, ONZE ZORG!

  Is door de Belastingdienst aan u een belastingaanslag opgelegd waar u het niet mee eens bent? Heeft uw onderneming een aanslag gemeentelijke belasting of waterschapsbelasting ontvangen waar u het niet mee eens bent? Of vindt u dat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand te hoog is bepaald? Dan bent u bij Ostraka belastingadviseurs aan het juiste adres. Wij verlenen rechtsbijstand, zowel voor geschillen met de Belastingdienst als voor belastinggeschillen met gemeente, waterschap, provincie of belastingsamenwerkingsverband (bijvoorbeeld SVHW, BSR, BWB of BSOB).

  Is uw bezwaarschrift door de Belastingdienst, de gemeente, het waterschap, de provincie of het belastingsamenwerkingsverband afgewezen? Wij kunnen uw kansen bij de belastingrechter in beeld brengen en voor u de beroepsprocedure voeren.

  In een procedure is niet alleen het materiële belastingrecht van belang. Ook het formele belastingrecht en het belastingprocesrecht zijn van belang. De uitkomst van een procedure wordt bijvoorbeeld voor een belangrijk deel bepaald door de vraag op wie de bewijslast rust van de feiten en omstandigheden. Gedegen kennis van deze regels is voor het tot een goed einde brengen van uw procedure van groot belang. Het onderschatten van de formele kant van de zaak of een onjuiste beoordeling van de bewijsregels kan onnodig leiden tot een voor u negatieve uitkomst. Ostraka belastingadviseurs heeft ruime ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Het gehele proces vanaf het indienen van een bezwaarschrift tot aan het voeren van een beroepsprocedure voor de belastingrechter nemen wij voor u uit handen.


  U PROCEDEERT ZELF?

  Indien u het niet eens bent met een aanslag, WOZ-beschikking of uitspraak op bezwaar, dan moet u om de rechten van uw onderneming veilig te stellen tijdig bezwaar of beroep indienen. Zo’n procedure kunt u zelf voeren, waarbij wij u kunnen adviseren.


  U HEEFT ZELF EEN BELASTINGADVISEUR?

  In het belastingrecht worden procedures regelmatig gevoerd door de reguliere boekhouder of belastingadviseur van de belastingplichtige. Het voordeel is dat die reeds op de hoogte is van uw situatie. Nadeel kan echter zijn dat uw adviseur voor meerdere klanten contact heeft met dezelfde inspecteur, waardoor de neiging kan bestaan om het geschil niet op de spits te drijven. Een ander punt is dat de betrokkenheid van uw eigen adviseur bij het voortraject intensief geweest kan zijn en dat een zakelijke en objectieve benadering daardoor niet goed meer mogelijk is.

  Of in zulke gevallen uw belangen op de beste wijze worden behandeld door uw eigen belastingadviseur is maar de vraag. Om dit soort belangentegenstelling te voorkomen kunt u Ostraka belastingadviseurs inschakelen.


  SECOND-OPINION

  Wanneer een uitgebracht advies van uw belastingadviseur niet wordt gevolgd door de belastinginspecteur en een procedure dreigt of al wordt gevoerd, kan het raadzaam zijn om een frisse blik in de vorm van een second-opinion te krijgen. Wij kunnen voor u de sterke en zwakke kanten van een zaak analyseren en u een onafhankelijk advies geven over uw kansen.


 • KOSTEN VAN EEN PROCEDURE

  Als u zich door ons laat bijstaan en uw procedure wordt geheel of gedeeltelijk gewonnen, dan heeft u recht op een kostenvergoeding van de Belastingdienst, gemeente, waterschap of provincie. Afhankelijk van de zaak kan deze vergoeding de door u te maken kosten geheel of gedeeltelijk dekken.

  De aard van de zaak en het financiële belang bepalen hoeveel wij u in rekening brengen voor het verlenen van rechtsbijstand. In bepaalde zaken is het mogelijk om te werken tegen een lager uurtarief in combinatie met een bonus bij een succesvolle afronding. In sommige zaken met een gering financieel belang kunnen wij u een aanbieding doen op basis van no cure no pay in combinatie met een percentage van uw daadwerkelijke belastingbesparing.


  BEMIDDELING

  Soms is er wel een probleem of verschil van inzicht, maar wilt u daarvoor eigenlijk niet naar de belastingrechter. In zo’n geval kan Ostraka belastingadviseurs voor u proberen de overheidsinstantie alsnog op andere gedachten te brengen om zo een daadwerkelijke gang naar de belastingrechter te besparen.


  CASSATIEPROCEDURE BIJ DE HOGE RAAD

  Indien de belastingrechter u in hoger beroep niet in het gelijk heeft gesteld, kunt u nog een cassatieprocedure voeren bij de Hoge Raad. Van belang is dat u weet dat een cassatieprocedure bij de Hoge Raad onvergelijkbaar is met een procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

  In cassatie kunnen geen nieuwe feiten meer worden aangevoerd. Het inbrengen van stukken is in beginsel niet mogelijk. In cassatie komt het er feitelijk op neer dat alleen kan worden geklaagd over de wetsuitleg of over de schending van essentiële procedurele voorschriften door het gerechtshof.

  Vaak wordt dit door belastingplichtige zelf of zijn belastingadviseur niet goed onderkend. Gebrek aan ervaring met de gang van zaken bij een cassatieprocedure leidt er toe dat veel zaken door de Hoge Raad verkort worden afgedaan en de belastingplichtige geen inhoudelijke motivering van de Hoge Raad ontvangt waarom het beroep ongegrond wordt verklaard. Ostraka belastingadviseurs heeft ruime ervaring met het voeren van procedures bij de Hoge Raad, zowel met het instellen van cassatieberoep als met het voeren van verweer als uw tegenpartij in cassatie is gegaan.

  Als u cassatieberoep overweegt wordt door Ostraka belastingadviseurs eerst een cassatieadvies geschreven. Dit advies wordt dan besproken met u en eventueel met uw adviseur. In overleg wordt vervolgens besloten om al dan niet het cassatieberoep op te stellen.


  MEER WETEN? VRAAG HET ONS

  Speelt een van deze punten ook bij u en wilt u daarover meer weten? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.


  , , laatst gewijzigd 26-02-2021.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.