Waterschapsbelasting en ondernemers

 • WATERSCHAPSHEFFINGEN

  Vrijwel iedereen ontvangt een of meer belastingaanslagen van het waterschap of het belastingsamenwerkingsverband (zoals BWB, SVHW, BSR of BSOB). De hoogte van het aanslagbedrag van ieder aanslagbiljet op zichzelf is vaak relatief klein en die bedragen worden vaak betaald terwijl niet altijd precies bekend is waarop de waterschapsaanslag ziet. Als niet voldoende aandacht wordt besteed aan de waterschapsaanslagen dan betaalt uw onderneming mogelijk te veel aan waterschapsbelastingen.

  Wanneer uw onderneming een aanslag waterschapsbelasting ontvangt, kunnen wij voor u onderzoeken of die waterschapsaanslag correct is opgelegd. Als het nodig is dan dienen wij namens u een bezwaarschrift in tegen de waterschapsaanslag. Ook kunnen wij u begeleiden bij het instellen van beroep tegen een uitspraak op bezwaar van het waterschap. Het gehele proces vanaf het indienen van bezwaar tot het voeren van een beroepszaak voor de belastingrechter nemen wij u graag uit handen.

  Wij adviseren ook hoe de belastingregels en rechterlijke uitspraken het beste kunnen worden toegepast binnen uw onderneming om zo te zorgen dat niet teveel waterschapsbelasting wordt betaald. Ostraka belastingadviseurs geeft u op maat gesneden advies uitgaande van de specifieke situatie van uw onderneming.


  ONZE DIENSTEN

  Ten aanzien van de waterschapsbelastingen zijn wij u onder andere van dienst betreffende:


  MEER WETEN? VRAAG HET ONS

  Heeft u een aanslag waterschapsbelasting ontvangen en wilt u daarover meer weten? Neem dan contact op met Ostraka belastingadviseurs om een afspraak te maken voor een vrijblijvende kennismaking. Uw wensen staan bij ons voorop en wij zijn gedreven om passend maatwerk te leveren.


 • BELASTINGEN EN HEFFINGEN VAN HET WATERSCHAP

  Door het waterschap of het belastingsamenwerkingsverband kunnen aan uw onderneming aanslagen worden opgelegd voor de volgende belastingen en heffingen:


  U kunt doorklikken naar de diverse onderwerpen die op de onderliggende pagina’s worden uitgewerkt.


  De waterschappen in Nederland

  Aanslagen waterschapsbelastingen worden opgelegd door het Waterschap Noorderzijlvest, het Wetterskip Fryslân, het Waterschap Hunze en Aa's, het Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorheen het Waterschap Reest en Wieden en het Waterschap Groot Salland), het Waterschap Vechtstromen (voorheen Waterschap Regge en Dinkel en Waterschap Velt en Vecht), het Waterschap Vallei en Veluwe, het Waterschap Rijn en IJssel, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Waterschap Rivierenland, het Waterschap Hollandse Delta, het Waterschap Scheldestromen, het Waterschap Brabantse Delta, het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap Limburg (voorheen Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas), het Waterschap De Dommel en het Waterschap Zuiderzeeland.


  Voorbeelden van belastingsamenwerkingsverbanden

  Vaak wordt het opleggen van de belastingaanslag echter niet door het waterschap zelf uitgevoerd, maar wordt de aanslagoplegging gedaan door een samenwerkingsverband tussen het waterschap en gemeenten zoals: Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR), SVHW, Regionale Belasting Groep (RBG), Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT), Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Sabewa Zeeland of Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).


  , , laatst gewijzigd 27-03-2019.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.