PRECARIOBELASTING WATERSCHAP

 • PRECARIOBELASTING

  Door waterschappen kan precariobelasting worden geheven als door uw onderneming voorwerpen worden gehouden onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van het waterschap. De meeste waterschappen heffen deze belasting niet. Precariobelasting wordt echter wel geheven door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Waterschap Scheldestromen. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft met ingang van 2020 de precariobelasting afgeschaft.

  Een aanslag precariobelasting wordt bijvoorbeeld opgelegd ter zake van voorwerpen als kabel, leiding, duiker, brug, dam, bouwwerk, aanlegsteiger, ligplaats, standplaats of terras.


  BELASTINGPLICHTIGE PRECARIOBELASTING

  Volgens het bepaalde in de belastingverordening heeft het waterschap vaak de mogelijkheid om zowel de gebruiker als de eigenaar aan te merken als de belastingplichtige. Er moet door het waterschap wel worden gekozen wie de aanslag krijgt. Die keuze wordt echter niet altijd gemaakt conform het bepaalde in de precariobelastingverordening. De kans bestaat dat u daardoor ten onrechte als belastingplichtige bent aangemerkt door het waterschap. Dit onderzoeken wij voor u tekenen zo nodig bezwaar aan tegen de precariobelastingaanslag.


  HEFFINGSMAATSTAF PRECARIO

  Als heffingsmaatstaf geldt vaak de lengte of de oppervlakte van het voorwerp. De precieze hoogte van de aanslag precariobelasting is afhankelijk van de vorm van het voorwerp. Soms wordt dit niet juist bepaald door het waterschap. In dat geval betaalt u te veel precariobelasting. Ostraka belastingadviseurs onderzoekt dit voor u en maakt zo nodig bezwaar tegen de precariobelastingaanslag.


 • VOOR OPENBARE DIENST BESTEMDE WATERSCHAPSGROND

  Nadat u een precariobelastingaanslag heeft gekregen van het waterschap, is het belangrijk dat wordt beoordeeld of aan alle voorwaarden is voldaan om precariobelasting te kunnen heffen. Ten eerste is van belang dat het voorwerp zich echt bevindt onder, op of boven grond die het waterschap in eigendom heeft. Ten tweede is van belang dat die grond daadwerkelijk voor de openbare dienst is bestemd. Het kan voorkomen dat een aanslag precario wordt opgelegd door het waterschap, terwijl de grond niet voldoet aan deze twee voorwaarden. Ostraka belastingadviseurs voert deze beoordeling voor u uit en dient zo nodig een bezwaarschrift in bij het waterschap tegen de precariobelastingaanslag.


  PRECARIOBELASTING EN GEDOOGPLICHT

  Voor het hebben van een bepaald voorwerp is soms door het waterschap een recht verleend of er is een andere reden waarom het waterschap niet kan optreden tegen het aanwezig zijn van het voorwerp. In zo’n geval mag het waterschap geen precariobelastingaanslag opleggen. Ostraka belastingadviseurs onderzoekt of dat zich in uw geval voordoet en maakt zo nodig bezwaar tegen de aanslag bij het waterschap.


  MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

  Als een van de hiervoor genoemde punten bij u speelt en u overweegt om bezwaar te maken tegen de precarioaanslag, neem dan contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.


  LEGES VOOR VERGUNNING

  N.B. Naast betaling van precariobelasting voor het hebben van een bepaald voorwerp, kan het ook voorkomen dat u leges verschuldigd bent voor de vergunning in verband met de aanleg van het betreffende voorwerp.


  , , laatst gewijzigd 15-01-2020.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.