WEGENHEFFING WATERSCHAP VAN ONDERNEMERS

 • WEGENHEFFING

  In gebieden waar waterschappen wegen beheren wordt door het waterschap naast de watersysteemheffing ook een aanslag wegenheffing opgelegd. Dit wordt gedaan voor het Waterschap Rivierenland (in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden) door de BSR, voor het Waterschap Hollandse Delta (behalve op het Eiland van Dordrecht en in buitendijkse gebieden Maasvlakte, Europoort en Botlek) door het SVHW, door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (in bepaalde gemeenten) en voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (in de Krimpenerwaard) door de RBG.

  De wegenheffing wordt geheven van eigenaren (of zakelijk gerechtigden) van gebouwde eigendommen, ongebouwde eigendommen en natuurterreinen. De wegenheffing is bedoeld voor de bekostiging van het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom door het waterschap.


 • De wijze waarop de wegenheffing wordt uitgevoerd lijkt sterk op de watersysteemheffing. Eventuele fouten van het waterschap bij de aanslag watersysteemheffing gelden daardoor vaak ook bij de aanslag wegenheffing. In zulke gevallen kunnen wij voor u een bezwaarschrift indienen.

  Twijfelt u aan de juistheid van een aan uw onderneming opgelegde aanslag wegenheffing? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.

  N.B. Het Waterschap Scheldestromen beheert ook wegen, maar heeft geen afzonderlijke wegenheffing. Aangezien de wegentaak daar betrekking heeft op het gehele waterschapsgebied, worden de kosten niet apart verhaald via de wegenheffing, maar op grond van art. 122b, lid 3, Waterschapswet als onderdeel van de watersysteemheffing.


  , , laatst gewijzigd 8-2-2022.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.