Afvalstoffenheffing

 • AFVALSTOFFENHEFFING

  Huishoudens betalen afvalstoffenheffing voor het gebruik van een perceel waarvoor de gemeente een wettelijke verplichting heeft om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Een perceel is een wooneenheid van een particuliere huishouding waarbij huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan.


  HEFFINGSMAATSTAF AFVALSTOFFENHEFFING

  De wijze waarop afvalstoffenheffing wordt geheven verschilt per gemeente. Er kan worden gewerkt met een vast bedrag per perceel, een bedrag afhankelijk van het aantal bewoners, een bedrag afhankelijk van de aan u verstrekte containers, een bedrag per lediging van een container, etc.

  Vaak moet afzonderlijk worden betaald voor het gebruik van speciale diensten zoals de gemeentelijke milieustraat of het op verzoek ophalen van grof afval.


  WIJZIGINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR

  Meestal is door de gemeenteraad in de belastingverordening een regeling opgenomen op grond waarvan rekening wordt gehouden met veranderingen in de loop van het jaar, bijvoorbeeld een wijziging van het aantal bewoners of als u verhuist. Gemeenten passen hun eigen regels regelmatig niet juist toe. Daardoor kan het voorkomen dat u onterecht te veel afvalstoffenheffing betaalt. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt dit graag voor u en dient eventueel bezwaar in tegen uw aanslag afvalstoffenheffing.


 • TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING

  De afvalstoffenheffing is bedoeld om bepaalde kosten te verhalen die worden veroorzaakt door het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Bij het bepalen van de hoogte van het tarief moet de gemeente met dat beginsel rekening houden. De afvalstoffenheffingstarieven moeten zo worden bepaald door de gemeente dat de opbrengst van de gehele verordening niet hoger is dan de som van de toelaatbare kostenposten. Door de gemeente mag dus geen winst worden begroot. Als de gemeente het tarief te hoog vaststelt of onjuiste kosten toerekent, dan kan dat een reden zijn waardoor via een bezwaarschrift uw aanslag afvalstoffenheffing kan worden verlaagd. Wij beoordelen dit voor u en maken zo nodig namens u bezwaar tegen uw aanslag afvalstoffenheffing.


  MEER WETEN? VRAAG HET ONS

  Speelt een van deze punten ook bij u en wilt u daarover meer weten? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.


  , , laatst gewijzigd 24-02-2021.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.