BAATBELASTING BIJ WONINGEN

 • BAATBELASTING WONING

  De gemeente kan baatbelasting heffen voor gemeentelijke voorzieningen waarbij uw woning is gebaat. Meestal gaat het bij particulieren om het aanleggen van riolering in het buitengebied.

  De belastingrechter heeft de afgelopen jaren diverse gemeenten terecht gewezen betreffende baatbelasting. Op basis van deze rechterlijke uitspraken is de gemeente behoorlijk beperkt bij het heffen van baatbelasting. Veel voorkomende fouten bij het heffen van baatbelasting zijn de schending van het gelijkheidsbeginsel en het verkeerd afbakenen van het gebate gebied.

  Wij kunnen voor u beoordelen of de gemeente de baatbelasting juist heeft vastgesteld. Als de gemeente fouten heeft gemaakt, dan kan een bezwaarschrift er toe leiden dat u geen of minder baatbelasting hoeft te betalen.


  BEKOSTIGINGSBESLUIT

  Baatbelasting kan alleen worden geheven als de gemeente voorafgaand aan het aanbrengen van de voorzieningen een bekostigingsbesluit heeft vastgesteld. Hierin moet worden aangeven welke kosten de gemeente wil gaan verhalen via de baatbelasting en hoeveel procent daarvan zal worden verhaald. De gemeente mag niet al haar kosten verhalen via de baatbelasting. Veelal moeten de kosten worden gesplitst in verhaalbare kosten en niet-verhaalbare kosten. Dit is een bewerkelijke toerekening, die niet door iedere gemeente goed wordt gedaan.

  Ostraka belastingadviseurs beoordeelt graag voor u of het bekostigingsbesluit juist is vastgesteld en dient eventueel voor u een bezwaarschrift in bij de gemeente.


 • BAATBELASTINGVERORDENING

  Ook voor de verordening baatbelasting gelden diverse eisen waar de gemeente rekening mee moet houden. Zo moet bijvoorbeeld de heffingsmaatstaf aansluiten bij de mate van ‘baat‘. Daarnaast mag de baatbelastingverordening het in het bekostigingsbesluit genoemde bedrag niet overschrijden. Verder moet de baatbelastingverordening tijdig worden vastgesteld na het gereedkomen van de voorzieningen.

  Ostraka belastingadviseurs beoordeelt voor u of de gemeente fouten heeft gemaakt in de baatbelastingverordening. Als de gemeente fouten heeft gemaakt, dan kan een bezwaarschrift er toe leiden dat u geen of minder baatbelasting hoeft te betalen.


  HUURDER EN U KRIJGT BAATBELASTING DOORBEREKEND?

  De aanslag baatbelasting wordt opgelegd aan de eigenaar van een onroerende zaak die voordeel heeft van de door de gemeente getroffen voorzieningen. Als huurder van een woning betaalt u dus geen baatbelasting aan de gemeente.

  Vaak wordt wel de baatbelasting aan u als huurder doorberekend door de verhuurder op grond van de huurovereenkomst. U kunt in dat geval echter zelf geen bezwaar maken bij de gemeente.

  Als u het niet eens bent met de baatbelasting en de eigenaar wil tegen de aanslag zelf geen bezwaar maken, dan is het meestal mogelijk dat de eigenaar Ostraka belastingadviseurs machtigt voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de aanslag baatbelasting.


  MEER WETEN? VRAAG HET ONS

  Speelt een van deze punten op het gebied van de baatbelasting ook bij u en wilt u daarover meer weten? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons.


  , , laatst gewijzigd 25-02-2019.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.