ostraka
ostraka
Rioolheffing gemeente

WAAROM BETAALT U RIOOLHEFFING?

De gemeente heft rioolheffing ter bestrijding van de kosten die zij maken in verband met de rioleringstaak, de hemelwatertaak en de grondwatertaak. Voornamelijk gaat het om het afvoeren van afvalwater of hemelwater op het riool, de opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om de riolering te onderhouden en vernieuwen.

WIE BETAALT RIOOLHEFFING?

De gemeente legt een aanslag rioolheffing op aan de gebruiker van een woning of garagebox. Vaak wordt ook aan de eigenaar van de woning een aanslag rioolheffing opgelegd.

De gebruikersheffing is veelal gekoppeld aan de hoeveelheid water die u als particulier op de riolering afvoert. De eigenarenheffing is vaak een vast bedrag of er wordt geheven naar de WOZ-waarde.

HOOGTE VAN HET RIOOLHEFFINGSTARIEF

De rioolheffing dient om bepaalde kosten te verhalen die de gemeente maakt in het kader van de rioleringstaak, de hemelwatertaak en de grondwatertaak. Daarom moet de gemeente de riooltarieven zo vaststellen dat de opbrengst van de rioolheffing niet uitkomt boven het bedrag aan toelaatbare kosten. De gemeente mag dus geen winst begroten.

Uw aanslag rioolheffing kan bij bezwaar worden verlaagd als de gemeente te veel of onjuiste kosten toerekent, of het tarief te hoog vaststelt. Ostraka belastingadviseurs kan dit voor u beoordelen en eventueel bezwaar indienen tegen uw aanslag rioolheffing.

WIJZIGING GEBRUIKSSITUATIE GEDURENDE HET JAAR

Meestal kent de gemeente een regeling die rekening houdt met een verandering in de loop van het jaar, zoals een wijziging in het aantal bewoners of als u verhuist. De gemeente past haar eigen regels op dit punt vaak niet goed toe, waardoor u mogelijk te veel betaalt. Ostraka belastingadviseurs kan dit voor u beoordelen en eventueel bezwaar tegen uw aanslag rioolheffing indienen.
NIET AANGESLOTEN OP HET RIOOL?

Rioolheffing is een bestemmingsbelasting die wordt geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de klassieke rioleringstaak en sinds 2008 ook de hemelwatertaak en de grondwatertaak.

Veel gemeenten vinden dat ook voor woningen die geen rioolaansluiting hebben en waarvoor in het verleden geen rioolrecht werd geheven nu wel rioolheffing moet worden betaald. Dat is lang niet in alle gevallen terecht. Ostraka belastingadviseurs kan voor u onderzoeken of u ten onrechte aan de gemeente rioolheffing betaalt en zo mogelijk een bezwaar indienen tegen uw aanslag rioolheffing.

MEER WETEN? VRAAG HET ONS

Speelt een van de hiervoor genoemde punten op het gebied van rioolheffing bij u en wilt u daarover meer weten? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons.

ZUIVERINGSHEFFING

N.B. Als u als gebruiker afvalwater afvoert op de gemeentelijke riolering afvoert, ontvangt u naast de gemeentelijke aanslag rioolheffing ook een aanslag zuiveringsheffing van het waterschap.
Ostraka belastingadviseurs BV    Postbus 44     4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.     T 0183-76 05 22    info@ostraka.nl