BELASTINGAANGIFTE INKOMSTENBELASTING

 • AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2023

  Tegenwoordig kan de Belastingdienst uw aangifte inkomstenbelasting grotendeels vooraf invullen. U moet nog wel de gegevens controleren en waar nodig aanvullen en verbeteren. Daarbij is specialistische kennis van belang en kan het u ook voordeel opleveren. De regelgeving op het gebied van inkomstenbelasting verandert namelijk elk jaar. Bovendien kan ook uw persoonlijke situatie of werksituatie in 2023 zijn veranderd waardoor uw aangifte dit jaar anders moet worden ingevuld dan in voorgaande jaren.

  Het correct doen van aangifte kan voorkomen dat u te veel belasting betaalt of een boete en navordering krijgt. Het is dus van belang dat uw belastingaangifte zorgvuldig en deskundig wordt ingevuld.

  Ostraka belastingadviseurs is op de hoogte van de relevante wetswijzigingen en zorgt binnen de geldende regelgeving ervoor dat u niet te veel inkomstenbelasting betaalt. Een keuze voor Ostraka belastingadviseurs is een keuze voor een gedegen aangifte, zonder verrassingen door de Belastingdienst achteraf.

  Ostraka belastingadviseurs biedt u een persoonlijke aanpak die optimaal op uw situatie is toegesneden en daarbij kijken wij verder dan de belastingaangifte op zich. Indien van toepassing wijzen wij u ook proactief op veranderingen in regelgeving, dragen wij verbeterpunten aan voor volgend jaar of maken wij u attent op besparingsmogelijkheden bij de schenk- en erfbelasting.


  Termijn voor het doen van aangifte inkomstenbelasting 2023

  Als u door de Belastingdienst bent verzocht om aangifte inkomstenbelasting te doen, dan moet de belastingaangifte voor 1 mei 2024 worden gedaan. Dit geldt ook als u geen belasting hoeft te betalen of als u denkt niets terug te krijgen. Indien u de aangifte niet op tijd kunt indienen, dan moet voor 1 mei 2024 uitstel worden aangevraagd. Als de Belastingdienst daarmee akkoord gaat, dan krijgt u (meestal) tot 1 september 2024 de tijd om alsnog uw belastingaangifte te doen.

  Als u niet op tijd uw aangifte indient, dan ontvangt u een aanmaning van de Belastingdienst. Dient u de aangifte dan nog niet op tijd in, dan legt de Belastingdienst u een boete op van € 385. Dit bedrag kan oplopen tot € 5.514 als u al eerder niet op tijd aangifte heeft gedaan.


  U bent niet uitgenodigd om aangifte te doen?

  Het kan voorkomen dat u door de Belastingdienst niet bent verzocht om aangifte inkomstenbelasting te doen, maar u wel meer dan € 48 aan inkomstenbelasting verschuldigd bent of wel recht heeft op een belastingteruggave.

  Twijfelt u eraan of u belasting moet betalen of kan terug krijgen, dan kunt u de aangifte als proef invullen. U kunt dan zien of u in aanmerking komt voor een teruggave of dat u moet bijbetalen.

  Als u meer dan € 48 aan inkomstenbelasting verschuldigd bent dan moet u zelf voor 1 juli 2024 aan de Belastingdienst verzoeken om te worden uitgenodigd om aangifte te doen. Als u dat niet uiterlijk binnen twee weken na 1 juli 2024 doet, dan kan de Belastingdienst aan u een boete opleggen.


  U ontdekt na verzending nog een fout in uw aangifte

  Als u na het indienen van uw belastingaangifte nog een vergissing ontdekt, dan kunt u dat vaak eenvoudig herstellen door de aangifte aan te passen en opnieuw in te dienen. Als door de Belastingdienst nog geen belastingaanslag is opgelegd, dan geldt alleen de laatst ingediende aangifte, ook als die na 1 mei is ingediend.

  Heeft u uw eerdere aangifte gecorrigeerd, controleer dan bij ontvangst van uw aanslag of de gecorrigeerde gegevens door de Belastingdienst juist zijn toegepast.


  CONTROLE VOORINGEVULDE AANGIFTE

  De door de Belastingdienst vooringevulde aangifte moet u wel controleren en waar nodig aanvullen en verbeteren. Dit kan vanaf 1 maart 2024. Als u constateert dat de door de Belastingdienst ingevulde gegevens afwijken van de gegevens op uw eigen papieren, dan moet u uitzoeken wat de juiste gegevens zijn en die invullen. Als u constateert dat bij de vooringevulde aangifte gegevens ontbreken, dan moeten die gegevens alsnog worden ingevuld.

  Via de app Aangifte 2023 kunt u geen gegevens aanvullen of wijzigen. U moet hiervoor gebruik maken van de online aangifte via Mijn Belastingdienst, of neem contact op met Ostraka belastingadviseurs.


  Wat als u op een andere manier aangifte wilt doen?

  In tegenstelling tot eerdere jaren is het sinds 2018 niet meer mogelijk om een aangifteprogramma te downloaden. De belastingaangifte kunt u alleen online doen.

  Als u de belastingaangifte op papier wilt indienen, dan kunt u via de Belastingtelefoon (0800-0543) een papieren P-biljet aanvragen.


 • CONTROLE AANSLAG INKOMSTENBELASTING

  Het kan voorkomen dat de Belastingdienst fouten maakt bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting, of dat u niet alle mogelijke aftrekposten heeft benut. Ook voor een controle van de door u ontvangen aanslag kunt u bij Ostraka belastingadviseurs terecht.


  HULP NODIG BIJ UW BELASTINGAANGIFTE?

  Loopt u bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting tegen problemen aan, heeft u een vraag of twijfelt u of degene die uw aangifte invult het wel goed doet?

  Neem in zulke gevallen contact op met Ostraka belastingadviseurs. Wij beantwoorden uw vragen, controleren uw belastingaangifte, helpen u bij het invullen van de aangifte of verzorgen de aangifte inkomstenbelasting geheel voor u.

  De belastingaangifte inkomstenbelasting wordt door ons bij u thuis verzorgd. Dit heeft als voordeel dat u alle stukken dan bij de hand heeft en u niet met vertrouwelijke documenten over straat hoeft.


  U MOET MEER BELASTING BETALEN DAN VORIG JAAR?

  Als na het invullen van de belastingaangifte blijkt dat u beduidend meer moet betalen dan vorig jaar, dan is het verstandig om goed te controleren of u de aangifte correct heeft ingevuld.

  Het online aangifteprogramma leidt u vaak zo snel mogelijk naar ‘opslaan en ondertekenen’ waardoor dikwijls niet goed is te zien bij welke onderdelen u eventueel een fout heeft gemaakt. Een goede manier om de aangifte te controleren is om de nog niet verzonden belastingaangifte af te drukken naar PDF. Als u dan kiest voor ‘hele aangifte’ dan kunt u in de PDF zien wat is ingevuld, waarbij ook een compleet overzicht van de belastingberekeningen is opgenomen.

  Komt u er zelf niet uit wat het verschil veroorzaakt? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs om uw aangifte te controleren.


  VOORLOPIGE TERUGGAAF INKOMSTENBELASTING 2024

  Bij bepaalde aftrekposten, bijvoorbeeld vanwege hypotheekrente in verband met de eigen woning of het betalen van alimentatie, kunt u recht hebben op een belastingteruggaaf. Als u niet wilt wachten totdat de belastingaangifte over 2024 in de loop van 2025 is ingediend, maar u eerder het geld wilt terugontvangen, dan kunt u een voorlopige teruggaaf 2024 aanvragen. De belastingteruggaaf wordt dan al maandelijks in de loop van 2024 uitbetaald door de Belastingdienst.

  Ook voor hulp bij het aanvragen of wijzigen van een voorlopige teruggaaf kunt u terecht bij ons.


  BELASTINGAANGIFTE DOEN VOOR EEN OVERLEDENE

  Na een overlijden kunt u als nabestaande een F-formulier ontvangen van de Belastingdienst. Met dit F-formulier moet aangifte inkomstenbelasting worden gedaan over het jaar van overlijden. Dit is een aangepaste aangifte ten opzichte van de u waarschijnlijk wel bekende aangifte inkomstenbelasting.

  Ostraka belastingadviseurs kan deze aangifte inkomstenbelasting voor een overledene geheel voor u verzorgen, u helpen bij de aangifte of een door u opgestelde aangifte controleren.

  Soms ontvangt u als nabestaande niet automatisch een F-formulier van de Belastingdienst terwijl er wel aangifte moet worden gedaan. Ook is het mogelijk dat u geen F-formulier heeft ontvangen, maar dat het juist voordelig kan zijn om wél aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat de overledene nog geld terug kan krijgen van de Belastingdienst. Wij kunnen u in deze gevallen adviseren.

  N.B. Naast het indienen van een F-formulier moet er waarschijnlijk een belastingaangifte erfbelasting worden gedaan en zal een eventuele voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting of toeslag moeten worden stopgezet.


  , , laatst gewijzigd 20-2-2024.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.