Belastingadvies Schenkbelasting en erfbelasting

 • BELASTINGADVIES SCHENK- EN ERFBELASTING

  Bij overdracht van vermogen door middel van schenken of erven kunnen relatief grote bedragen aan schenkbelasting of erfbelasting verschuldigd zijn. Bijna altijd kan hierop worden bespaard als op tijd belastingadvies wordt gevraagd. Ostraka belastingadviseurs brengt graag voor u in beeld of er goedkopere alternatieven zijn voor hetgeen u in gedachte heeft.

  Er zijn vaak meerdere besparingsmogelijkheden. Om u een beeld te geven worden hieronder enkele zaken kort benoemd. Wij kunnen u verder voorlichten over de mogelijkheden in uw geval.


  GEBRUIK MAKEN VAN SCHENKINGSVRIJSTELLINGEN

  Erfbelasting kan worden bespaard door tijdens het leven al schenkingen te doen. Als u een schenking doet, dan kan de ontvanger daarover echter schenkbelasting moeten betalen. Of een vrijstelling van toepassing is en wat de hoogte daarvan is, is afhankelijk van uw relatie met degene aan wie u schenkt. Er zijn algemene jaarlijkse vrijstellingen en een aantal specifieke vrijstellingen die slechts eenmalig mogen worden gebruikt.

  Als u meer schenkt dan de vrijstelling, dan moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Daardoor kan het verstandiger zijn om de schenking te verdelen over meerdere jaren zodat elk jaar gebruik kan worden gemaakt van de algemene schenkingsvrijstelling.


  SCHENKEN OP PAPIER

  Als uw vermogen vast zit in uw woning of als u nog niet direct geld wil betalen aan de ontvanger, is een “schenking op papier” een mogelijkheid om erfbelasting te besparen. Degene aan wie u schenkt krijgt het geld feitelijk dan pas later, de ontvanger leent namelijk het geschonken bedrag direct aan u terug en die lening is pas opeisbaar bij uw overlijden. U kunt dus gewoon over uw vermogen blijven beschikken. Bij een schenking op papier moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Ter voorkoming van schenkbelasting moet u jaarlijks wel daadwerkelijk 6% rente betalen aan degene aan wie u op papier schenkt. Daarnaast moet deze schenking notarieel worden geregeld.

  De schenking wordt later in mindering gebracht op de waarde van de nalatenschap, waardoor u erfbelasting bespaart voor uw erfgenamen. Wij kunnen in beeld brengen of een schenking op papier voor u een geschikte mogelijkheid is.


 • SCHENKEN VAN EEN ONROERENDE ZAAK

  Een veel voorkomende schenking is de overdracht van de ouderlijke woning aan de kinderen. Daarbij moet schenkbelasting worden betaald over de WOZ-waarde van de woning. Bij de aangifte schenkbelasting kan worden gekozen voor de laagste waarde van de WOZ-beschikking in het jaar van schenking of de WOZ-beschikking van het volgende jaar. Om te voorkomen dat te veel schenkbelasting wordt betaald, is het verstandig om de WOZ-waarde kritisch te beoordelen en eventueel bezwaar daartegen te maken.


  IS UW SITUATIE NOG ACTUEEL?

  De laatste jaren is er op het gebied van erfrecht en erfbelasting het nodige gewijzigd. Het is daarom goed om uw situatie op dit moment opnieuw te beoordelen. Het kan zijn dat u in het verleden keuzes heeft gemaakt – bijvoorbeeld in uw testament – die onder de nu geldende wettelijke regels niet leiden tot een maximale belastingbesparing. Wij adviseren u graag of er in uw persoonlijke situatie besparingsmogelijkheden zijn.


  ERFBELASTINGSCAN

  Weet u hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen als u komt te overlijden? Ostraka belastingadviseurs kan dit voor u in beeld brengen en aangeven welke mogelijkheden er voor u zijn om de te betalen erfbelasting zo laag mogelijk te houden. Wij helpen u graag om via het opstellen van een erfbelastingscan te bepalen hoe u optimaal fiscaal voordeel kunt behalen.


  UW VERMOGEN EN EIGEN BIJDRAGE WLZ

  Als u wordt opgenomen in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg, tot 2015 was dat AWBZ) dan moet u een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Het vermogen telt daarbij op twee manieren mee: (1) het forfaitaire rendement over uw box 3 vermogen maakt voor de inkomstenbelasting onderdeel uit van uw verzamelinkomen en (2) daarbovenop wordt voor de bepaling van uw bijdrageplichtige inkomen voor de Wlz nog eens 4 procent van uw box 3 vermogen bijgeteld. Door deze eigen bijdrage Wlz vermindert uw vermogen jaarlijks (zie verder dit nieuwsartikel). Wij kunnen in beeld brengen wat dit voor u zou betekenen en hoe u dit kunt beperken.


  MEER WETEN OVER UW BESPARINGSMOGELIJKHEDEN?

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot belastingbesparing in uw concrete situatie? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.


  , , laatst gewijzigd 05-01-2019.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.