ostraka
ostraka
ostraka
Waterschapsbelasting

WATERSCHAPSBELASTING

Vrijwel iedereen betaalt een of meer belastingen aan het waterschap of het belastingsamenwerkingsverband (bijvoorbeeld SVHW, BSR, BWB of BSOB). Meestal is het bedrag van iedere belastingaanslag op zichzelf relatief gering en wordt de aanslag over het algemeen voldaan zonder dat men weet waarop die precies ziet. Mogelijk betaalt u te veel waterschapsbelasting doordat onvoldoende aandacht is besteed aan deze aanslagen. Met een goede beoordeling en door het eventueel indienen van een bezwaarschrift kunt u mogelijk besparen op de waterschapsbelasting.

ONZE DIENSTVERLENING

Ostraka belastingadviseurs kan u betreffende de waterschapsbelasting onder meer van dienst zijn op het gebied van:

MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS OP

Speelt een van deze punten op het gebied van de waterschapsbelasting ook bij u en wilt u daarover meer weten? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons. Wij komen graag bij u langs.

DE DIVERSE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Van uw waterschap of het belastingsamenwerkingsverband kunt u als particulier een aanslag ontvangen voor de volgende belastingen en heffingen van het waterschap:

Naar de bovenstaande onderwerpen kunt u doorklikken. Deze worden uitgewerkt op de volgende pagina’s.


Waterschappen

Waterschapsbelastingen worden geheven door het Waterschap Rivierenland, het Waterschap Brabantse Delta, het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel, het Waterschap Limburg (voorheen Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas), het Waterschap Scheldestromen, het Waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Waterschap Vallei en Veluwe, het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vechtstromen (voorheen Waterschap Velt en Vecht) en Waterschap Regge en Dinkel), het Waterschap Zuiderzeeland, het Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorheen de het Waterschap Reest en Wieden en het Waterschap Groot Salland), het Waterschap Hunze en Aa’s, het Waterschap Noorderzijlvest en het Wetterskip Fryslân.

Belastingsamenwerkingsverbanden

Meestal legt het waterschap de aanslag waterschapsbelasting niet zelf op, maar wordt het opleggen van de aanslag uitgevoerd door een belastingsamenwerkingsverband zoals SVHW, Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR), Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), Regionale Belasting Groep (RBG), Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT), Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), Sabewa Zeeland of Hefpunt.

 

Ostraka belastingadviseurs BV    Postbus 44     4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.     T 0183-76 05 22     info@ostraka.nl