WATERSCHAPSBELASTING

 • WATERSCHAPSBELASTING

  Jaarlijks betaalt vrijwel iedereen waterschapsbelastingen aan het waterschap of aan het belastingsamenwerkingsverband (bijvoorbeeld SVHW, BSR, BWB of BSOB) voor de financiering van de werkzaamheden van het waterschap (zoals onderhoud waterkeringen, regeling waterpeil en afvalwaterzuivering).

  Meestal is het bedrag van iedere belastingaanslag op zichzelf relatief klein en wordt de aanslag betaald zonder dat men weet waarop die precies ziet. Mogelijk betaalt u te veel waterschapsbelasting. Met een goede beoordeling en door het eventueel indienen van een bezwaarschrift kunt u mogelijk besparen op de waterschapsbelasting.


  DE DIVERSE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

  Van uw waterschap of het belastingsamenwerkingsverband kunt u als particulier een aanslag ontvangen voor de volgende belastingen en heffingen van het waterschap:


  Naar de bovenstaande onderwerpen kunt u doorklikken. Deze worden uitgewerkt op de volgende pagina’s.


  HOOGTE WATERSCHAPSBELASTING

  Welke waterschapsbelastingen u moet betalen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als huurder betaalt u watersysteemheffing ingezetenen en zuiverings- of verontreinigingsheffing. Als huiseigenaar betaalt u watersysteemheffing ingezetenen, watersysteemheffing gebouwd en zuiverings- of verontreinigingsheffing.

  De hoogte van de waterschapsbelastingtarieven is afhankelijk van het waterschap dat in uw gebied actief is. De tarieven worden per waterschap jaarlijks vastgesteld in de belastingverordeningen door het algemeen bestuur van het waterschap.


  STIJGING WATERSCHAPSBELASTINGEN

  De waterschapsbelastingen stegen in 2020 gemiddeld met 4,6%. Sinds 2009 was dat de hoogste stijging.


 • ONZE DIENSTVERLENING

  Betreffende de waterschapsbelasting kan Ostraka belastingadviseurs u onder meer van dienst zijn bij:


  MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS OP

  Speelt een van deze punten op het gebied van de waterschapsbelasting ook bij u en wilt u daarover meer weten? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons.


  WAAROM BETAALT U WATERSCHAPSBELASTING?

  Het waterschap zorgt voor de waterkering (onderhoud dijken en kades), voor de aan- en afvoer van water via sloten, gemalen en stuwen en voor de zuivering van afvalwater uit het riool. Dat kost geld, wat moet worden betaald door de bewoners en eigenaren van panden en gronden binnen het gebied van het waterschap.


  Heffing van waterschapsbelastingen

  Aan welk waterschap u waterschapsbelasting moet betalen is afhankelijk van uw woonplaats. In 2022 zijn er in Nederland 21 waterschappen.

  De aanslag waterschapsbelasting wordt meestal niet opgelegd door het waterschap zelf, maar het opleggen van de waterschapsbelastingaanslag is vaak uitbesteed aan een belastingsamenwerkingsverband: SVHW - Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (waterschap Hollandse Delta), BSR - Belastingsamenwerking Rivierenland (waterschap Rivierenland), BWB - Belastingsamenwerking West-Brabant (waterschap Brabantse Delta), BSOB - Belastingsamenwerking Oost-Brabant (waterschap Aa en Maas), RBG - Regionale Belasting Groep (hoogheemraadschap van Delfland en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), BSGR - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (hoogheemraadschap van Rijnland), GBLT - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (waterschap Drents Overijsselse Delta [voorheen waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland], waterschap Rijn en IJssel, waterschap Vechtstromen [voorheen waterschap Velt en Vecht en waterschap Regge en Dinkel], waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Zuiderzeeland), BsGW - Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (waterschap Limburg [voorheen waterschap Peel en Maasvallei en waterschap Roer en Overmaas]), BghU - Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Sabewa Zeeland (waterschap Scheldestromen), Hefpunt/Noordelijk Belastingkantoor (waterschap Hunze en Aa’s, waterschap Noorderzijlvest en wetterskip Fryslân) of Waternet (waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Een bezwaarschrift tegen de aanslag waterschapsbelasting moet dan worden ingediend bij de heffingsambtenaar van het belastingsamenwerkingsverband.

  In 2022 heffen alleen waterschap De Dommel en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nog zelf waterschapsbelasting.


  , , laatst gewijzigd 8-2-2022.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.