Wegenheffing waterschap

 • WEGENHEFFING VAN PARTICULIEREN

  In gebieden waar wegen worden beheerd en onderhouden door het waterschap legt dat waterschap behalve aanslagen watersysteemheffing ook aanslagen wegenheffing op.

  Er zijn vier waterschappen die een aparte aanslag wegenheffing opleggen: het Waterschap Hollandse Delta (behalve in buitendijkse gebieden Maasvlakte, Europoort en Botlek en op het Eiland van Dordrecht) waarbij dit wordt uitgevoerd door SVHW, het Waterschap Rivierenland (in de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard) waarbij dit wordt uitgevoerd door BSR, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (in de Krimpenerwaard) waarbij dit wordt uitgevoerd door de RBG en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (alleen in bepaalde gemeenten).

  Door deze waterschappen wordt van gebruikers van woonruimten en van eigenaren (of zakelijk gerechtigden) van ongebouwde eigendommen, gebouwde eigendommen en natuurterreinen de wegenheffing geheven. Deze heffing is bedoeld ter bestrijding van de kosten die de waterschappen maken in verband met het beheer en onderhoud van circa 7.500 km fietspaden en wegen buiten de bebouwde kom. De wegenheffing moet worden betaald ongeacht of u die waterschapswegen gebruikt en ongeacht of u een auto heeft.

  De wegenheffing moet niet worden verward met wat in het spraakgebruik de wegenbelasting heet, want dat ziet op de motorrijtuigenbelasting.


 • De uitvoering van de wegenheffing lijkt op de uitvoering van de watersysteemheffing. Daardoor werken onjuistheden van het waterschap bij de aanslag watersysteemheffing vaak ook door in de opgelegde aanslag wegenheffing. Wij dienen in zo’n situatie een bezwaarschrift namens u in bij het waterschap of het belastingsamenwerkingsverband (bijvoorbeeld BSR of SVHW).

  Wilt u bezwaar maken tegen de aan u opgelegde aanslag wegenheffing? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

  N.B. Door het Waterschap Scheldestromen worden ook wegen beheerd, maar het waterschap heft daarvoor geen aparte wegenheffing. Omdat de wegentaak binnen het Waterschap Scheldestromen betrekking heeft op het gehele waterschapsgebied, maakt de heffing onderdeel uit van de watersysteemheffing.


  , , laatst gewijzigd 8-2-2022.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.