SITEMAP

Nieuws
Nieuws
2013
Vermogen en eigen bijdrage WLZ (AWBZ)
Actualiteiten zorgtoeslag
WOZ-waarde en kapitalisatiefactor
Het boxensysteem van de inkomstenbelasting
Energiebelasting en WOZ-objectafbakening
2014
Ambtshalve vermindering (verlaging) van de WOZ-waarde
Jurisprudentieoverzicht zuiveringsheffing
Doe tijdig aangifte erfbelasting en voorkom rentebetaling
Hoofdlijnen belastingwijzigingen 2015 voor particulieren
Gevolgen belastingplan 2015 voor de energiebelasting
Beschikking geen loonheffingen (BGL) vervangt VAR
Wetsvoorstel beschikking geen loonheffingen uitgesteld
2015
Kosten laadpaal voor elektrische auto onbelast
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) alternatief voor BGL en VAR
Hoofdlijnen voorstellen belastingherziening voor particulieren
Bezwaarschriften box 3-heffing aangewezen als massaal bezwaar
Bevoegdheidsproblemen parkeerbelasting gemeente Tilburg
Bevoegdheidsproblemen belastingen gemeente Zaltbommel
Hoofdlijnen belastingwijzigingen 2016 voor particulieren
Gevolgen belastingplan 2016 voor de energiebelasting
Einde VAR, eerste goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd
Legesheffing bij niet actuele bestemmingsplannen in gemeente Zaltbommel
2016
Einde van de blauwe belastingenvelop
Bouwleges en vergunningsvrije activiteiten
VAR vervalt per 1 mei 2016
Hoofdlijnen belastingwijzigingen 2017 voor particulieren
Handhaving wet DBA uitgesteld tot ten minste 1 januari 2018
Digitaal beroep bij de belastingrechter
2017
Bekendmaking NEN-normen en belastingheffing
Precariobelasting jurisprudentieoverzicht
Verder uitstel handhaving wet DBA tot ten minste 1 juli 2018
Hoofdlijnen belastingwijzigingen 2018 voor particulieren
2018
Rentevergoeding bij te late uitbetaling verminderde belastingaanslag
Bezwaar box 3-heffing 2017
Hoofdlijnen belastingwijzigingen 2019 voor particulieren
Wettelijke rente over nevenvorderingen in een belastingprocedure
2019
Vermogensrendementsheffing box 3 inkomstenbelasting is strijdig met Europees recht
Hoofdlijnen belastingwijzigingen 2020 voor particulieren
2020
Betaling voor oude graven Bossche Poort te Zaltbommel?
Hoofdlijnen belastingwijzigingen 2021 voor particulieren
2021
Rioolheffing en kerkenvrijstelling
Hoofdlijnen belastingwijzigingen 2022 voor particulieren
Uitspraak vermogensrendementsheffing box 3 2017-2018
2022
Hoofdlijnen belastingwijzigingen 2023 voor particulieren

, datum . 28-1-2022

  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.