BEZWAAR WOZ-BESCHIKKING SVHW - GEMEENTE WERKENDAM

 • WOZ-BESCHIKKING SVHW-GEMEENTE WERKENDAM

  Heeft u voor uw woning of bedrijfspand in gemeente Werkendam van SVHW de nieuwe WOZ-beschikking 2018 ontvangen? Bij ons bent u aan het juiste adres voor een bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde. Ostraka belastingadviseurs werkt voor ondernemers en voor particulieren.

  De WOZ-beschikkingen en de aanslagen OZB 2018 worden namens gemeente Werkendam opgelegd door het in Klaaswaal gevestigde SVHW. Het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen 2018 ontvangt u van SVHW - gemeente Werkendam. U kunt besparen op diverse belastingen bij een succesvol bezwaar tegen de WOZ-waarde. Een kritische beoordeling van de WOZ-beschikking loont dus.


  U WILT IN BEZWAAR? NEEM CONTACT OP MET ONS

  Twijfelt u of de WOZ-waarde correct is en wilt u mogelijk bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2018? Wij kunnen de mogelijkheden in uw geval in beeld brengen. Wij hebben veel ervaring met bezwaarprocedures tegen WOZ-beschikkingen en wij zijn gespecialiseerd in de Wet WOZ en in de gemeentelijke belastingen.

  Voor een vrijblijvende afspraak kunt u per telefoon (0183-760 522), per e-mail (info@ostraka.nl) of via ons contactformulier contact opnemen met Hans Scherff. Op afspraak komen wij bij u thuis of op kantoor langs (dit kan ook in de avonduren of op zaterdag).


  TAXATIEVERSLAG WOZ-WAARDE

  Bent u benieuwd naar de onderbouwing van de WOZ-waarde van uw pand door SVHW? Op grond van de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ) stelt SVHW jaarlijks de WOZ-waarde van alle panden in gemeente Werkendam vast. Het taxatieverslag met de onderbouwing van de WOZ-waarde wordt echter niet met de WOZ-beschikking/aanslag OZB 2018 meegezonden. Het WOZ-taxatieverslag kunt u bij SVHW downloaden met behulp van uw DigiD, of bij SVHW telefonisch opvragen.


  WOZ-WAARDERING VAN WONINGEN

  Door middel van vergelijking met verkoopcijfers van andere woningen wordt de WOZ-waarde van een woning bepaald. Hierbij is van belang of die vergelijkingswoningen voldoende vergelijkbaar zijn met uw woning en of SVHW correct rekening heeft gehouden met de onderlinge verschillen. De waardering komt grotendeels automatisch tot stand. Daarom is het van belang of SVHW de objectkenmerken van uw woning juist heeft geregistreerd. Daarnaast bestaan in bepaalde situaties waarderingsuitzonderingen waarbij het van belang is of die in uw geval juist zijn toegepast.

  Zie verder onze website voor meer informatie over de waardering van woningen.


  WOZ-WAARDERING VAN BEDRIJFSPANDEN

  Van de meeste bedrijfspanden vindt de WOZ-waardering plaats door middel van de methode van huurwaardekapitalisatie, daarbij is belangrijk dat de huurwaarde en de kapitalisatiefactor juist zijn bepaald door SVHW. De WOZ-waarde van agrarische objecten wordt door SVHW bepaald aan de hand van de landelijke taxatiewijzer waarin kengetallen staan voor de belangrijkste objectdelen, in zo'n geval is belangrijk of uw bedrijf wel voldoende overeenkomt met die algemene kengetallen. De methode van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt gehanteerd voor incourante onroerende zaken, daarbij is van belang of door SVHW juist rekening is gehouden met factoren als verouderde bouwwijze, ondoelmatigheid, economische veroudering en excessieve bouwkosten. Wij kunnen dit soort zaken voor u controleren.

  Tevens is van belang dat de waardebepalende objectkenmerken juist zijn geregistreerd door SVHW. De waardering komt namelijk grotendeels automatisch tot stand op basis van die gegevens. Tot slot, in bepaalde situaties bestaan waarderingsuitzonderingen voor de Wet waardering onroerende zaken en heffingsuitzonderingen voor de OZB. Van belang is om te beoordelen of u daarvoor in aanmerking komt.

  Zie verder onze website voor meer informatie over de WOZ-waardering van bedrijfspanden.


 • BELANG WOZ-WAARDE EIGEN WONING

  Bij de aangifte inkomstenbelasting 2018 moet u in het voorjaar van 2019 de WOZ-waarde 2018 van uw woning opgeven voor het eigenwoningforfait dat bij uw inkomen in box 1 wordt opgeteld. In het belastingjaar 2018 gelden de volgende bijtellingspercentages:

  • WOZ-waarde € 25.000 tot en met € 50.000: 0,40% van de WOZ-waarde;
  • WOZ-waarde € 50.000 tot en met € 75.000: 0,55% van de WOZ-waarde;
  • WOZ-waarde € 75.000 tot en met € 1.060.000: 0,70% van de WOZ-waarde;
  • WOZ-waarde hoger dan € 1.060.000: € 7.420 + 2,35% van de WOZ-waarde boven de € 1.060.000.

  Bij een WOZ-waarde van bijvoorbeeld € 300.000 wordt dus voor de inkomstenbelasting € 2.100 bij uw inkomen opgeteld. Met een verlaging van de WOZ-waarde kan vaak aanzienlijk worden bespaard op de te betalen inkomstenbelasting.


  WERKGEBIED IN DE GEMEENTE WERKENDAM

  Ostraka belastingadviseurs is gevestigd in het Land van Heusden en Altena. Wij zijn daardoor goed op de hoogte van de specifieke situatie in gemeente Werkendam. U bent bij ons aan het juiste adres voor het maken van een deskundig bezwaar tegen de WOZ-beschikking betreffende uw woning of bedrijfspand in de dorpen Dussen, Hank, Nieuwendijk, Sleeuwijk of Werkendam.

  Is uw onroerende zaak niet gelegen in Dussen, Hank, Nieuwendijk, Sleeuwijk of Werkendam? Kijk dan verder naar de algemene informatie op onze website, of bezoek de specifieke WOZ-pagina's voor gemeente Aalburg of gemeente Woudrichem.


  AANSLAG ONROERENDEZAAKBELASTING (OZB) 2018

  Het bedrag aan onroerendezaakbelasting (OZB) dat u aan SVHW - gemeente Werkendam moet betalen is afhankelijk van de hoogte van de waarde van uw pand en de grond. Die waarde wordt jaarlijks vastgesteld via de WOZ-beschikking.


  OZB-TARIEVEN 2018 IN GEMEENTE WERKENDAM

  De gemeenteraad van Werkendam heeft het OZB-tarief 2018 voor eigenaren van woningen vastgesteld op 0,1081 procent van de WOZ-waarde. In 2018 kent de eigenarenheffing voor niet-woningen een hoger OZB-tarief, namelijk 0,1521 procent van de WOZ-waarde. Daarnaast wordt van gebruikers van niet-woningen ook een gebruikersheffing geheven naar 0,1284 procent van de WOZ-waarde.

  Bewoont u een pand dat u ook zakelijk gebruikt? In dat geval is sprake van een niet-woning als minder dan 70 procent van de WOZ-waarde kan worden toegerekend aan de delen die u voor bewoning gebruikt. Als eigenaar bent u dan het hoge OZB tarief voor niet-woningen verschuldigd over de waarde van het gehele object. Als sprake is van een niet-woning dan moet u ook OZB gebruikersheffing betalen, maar voor de woondelen kan aanspraak worden gemaakt op een vrijstelling.


  BIZ-BIJDRAGE

  Met ingang van 2017 wordt ter zake van onroerende zaken op het industrieterrein Bruine Kilhaven de BIZ-bijdrage Bruine Kilhaven geheven van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. BIZ staat voor bedrijveninvesteringszone. Als heffingsmaatstaf van de BIZ-bijdrage geldt de vastgestelde WOZ-waarde.

  Met ingang van 1 januari 2018 is ook in een BIZ-bijdrage Centrum Werkendam ingevoerd voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Per WOZ-object wordt zowel van de eigenaar als de gebruiker van een vast bedrag geheven van € 200.


  ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN IN WERKENDAM

  Onderstaande pagina's die specifiek zijn gericht op diensten die wij in gemeente Werkendam aanbieden, vindt u ook op onze website:


  , datum .

  24-02-2018.


 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.