WOZ-BEZWAAR SVHW - GEMEENTE WOUDRICHEM

 • WOZ-BESCHIKKING SVHW - GEMEENTE WOUDRICHEM

  Heeft u de nieuwe WOZ-beschikking 2018 van SVHW ontvangen waarmee de waarde van uw woning of bedrijfspand in gemeente Woudrichem is vastgesteld? Particulieren en ondernemers zijn voor een bezwaar tegen de WOZ-waarde bij Ostraka belastingadviseurs aan het juiste adres.

  SVHW uit Klaaswaal stelt namens gemeente Woudrichem de WOZ-waarden vast en legt de aanslagen OZB op. Daarvoor ontvangt u eind februari 2018 het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen van gemeente Woudrichem ontvangen van SVHW. Bij een succesvol bezwaar tegen de WOZ-waarde kunt u besparen op diverse belastingen.


  NEEM CONTACT OP MET ONS

  Twijfelt u aan de juistheid van de door SVHW vastgestelde WOZ-beschikking 2018 en wilt u daartegen bezwaar maken? Wij zijn gespecialiseerd in de Wet WOZ en in de gemeentelijke belastingen en wij hebben een uitgebreide ervaring met WOZ-bezwaarprocedures. Een bezwaarprocedure voeren wij graag voor u.

  Neem per telefoon (0183-760 522), per e-mail (info@ostraka.nl) of via ons contactformulier vrijblijvend contact op met mr. drs. J.C. (Hans) Scherff .


  VAN BELANG BIJ DE WAARDERING VAN WONINGEN

  De WOZ-waarde van woningen wordt bepaald door vergelijking met verkoopcijfers van andere woningen. Bij die vergelijking is van belang dat die vergelijkingswoningen voldoende vergelijkbaar zijn met uw woning en dat SVHW correct rekening houdt met de onderlinge verschillen. Omdat de waardering grotendeels automatisch plaatsvindt, is ook van belang dat de objectkenmerken van uw woning juist zijn geregistreerd door SVHW. Tot slot is voor de hoogte van de waarde van belang dat in bepaalde situaties waarderingsuitzonderingen bestaan. In een bezwaarprocedure kunnen wij de mogelijkheden in uw geval bij SVHW onder de aandacht brengen.

  Voor meer informatie over de WOZ-waardering van woningen, zie verder op onze website.


  VAN BELANG BIJ DE WAARDERING VAN BEDRIJFSPANDEN

  Bij bedrijfspanden worden verschillende waarderingstechnieken gebruikt. Elke waarderingstechniek heeft eigen onderdelen die in een bezwaarprocedure kunnen worden beoordeeld:

  • De WOZ-waarde van bedrijfspanden wordt bepaald via de methode van huurwaardekapitalisatie, waarbij van belang is of SVHW de huurwaarde en de kapitalisatiefactor juist heeft bepaald.
  • Bij incourante onroerende zaken wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde gehanteerd, waarbij van belang is of SVHW correct rekening heeft gehouden met factoren als economische veroudering, verouderde bouwwijze, ondoelmatigheid en excessieve bouwkosten.
  • Agrarische objecten worden gewaardeerd aan de hand van de algemene kengetallen uit de taxatiewijzer agrarische objecten. In zo´n geval is van belang of die algemene kengetallen wel voldoende overeenkomen met de specifieke situatie van uw bedrijf.

  Omdat de waardering grotendeels automatisch plaatsvindt, is van belang dat de objectkenmerken van uw bedrijfspand juist zijn geregistreerd door SVHW. Tot slot is van belang dat in bepaalde situaties waarderingsuitzonderingen bestaan voor de Wet waardering onroerende zaken en heffingsuitzonderingen bestaan voor de onroerende-zaakbelastingen.

  Voor meer informatie over de WOZ-waardering van bedrijfspanden, zie verder op onze website.


 • WERKGEBIED GEMEENTE WOUDRICHEM

  Ostraka belastingadviseurs is gevestigd in Giessen. Voor het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde van een onroerende zaak in Woudrichem bent u bij ons aan het juiste adres.

  Uiteraard staan wij ook voor u klaar in de dorpen Almkerk, Andel, Giessen, Oudendijk, Rijswijk, Uitwijk, Uppel en Waardhuizen. Voor een bezoek maken wij met u een afspraak, waarna wij vrijblijvend bij u thuis of op kantoor langskomen (dit kan ook in de avonduren of op zaterdag).

  Persoonlijk contact met klanten vinden wij belangrijk en wij zijn van mening dat geld daarvoor geen belemmering behoort te zijn. Daarom rekenen wij voor een bezoek aan u binnen de gemeente Woudrichem nooit kilometerkosten of reistijd.


  OZB-TARIEF GEMEENTE WOUDRICHEM IN 2018

  In 2018 bedraagt het OZB-tarief voor een eigenaar van een woning 0,1112 procent van de WOZ-waarde. Voor een niet-woning is het OZB-tarief 0,2087 (2017 was 0,2054) procent voor de eigenarenheffing en 0,1642 (2017 was 0,1616) procent van de WOZ-waarde voor de gebruikersheffing.

  Bij een pand dat zowel wordt bewoond als zakelijk wordt gebruikt, is sprake van een niet-woning als minder dan 70 procent van de WOZ-waarde kan worden toegerekend aan delen die u voor bewoning gebruikt. Over het gehele object bent u dan het hoge niet-woningtarief verschuldigd. Daarnaast betaalt u ook de OZB gebruikersheffing, maar voor de woondelen kan aanspraak worden gemaakt op een vrijstelling. Wij kunnen voor u beoordelen of er op dit punt voor u voordelen zijn te behalen.


  WAARDEONTWIKKELING WONINGEN IN WOUDRICHEM

  De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Woudrichem is met 1,1 procent ten opzichte van vorig jaar licht gestegen.


  U HEEFT GEZOCHT OP:

  • WOZ-bezwaar SVHW;
  • bezwaar WOZ-waarde gemeente Woudrichem;
  • Wet waardering onroerende zaken;
  • WOZ-beschikking gemeente Woudrichem;
  • WOZ-waarde Woudrichem;
  • uitspraak op bezwaar WOZ-waarde;
  • aanslag onroerende zaakbelastingen Woudrichem;
  • aanslag OZB SVHW.

  NIET WOONACHTIG OF GEVESTIGD IN GEMEENTE WOUDRICHEM?

  Als u niet in Almkerk, Andel, Giessen, Oudendijk, Rijswijk, Uitwijk, Uppel, Waardhuizen of Woudrichem woont of uw bedrijf daar niet is gevestigd, kijk dan verder op de specifieke WOZ-pagina's voor gemeente Aalburg of gemeente Werkendam of op de algemene informatie op onze website.


  ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN IN WOUDRICHEM

  Naast de algemene informatie over onze diensten op onze website, bevat onze website ook de volgende pagina's die specifiek zijn gericht op de diensten die wij in Woudrichem aanbieden:


  , datum .

  13-02-2018.


 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.