WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME

 • De verplichtingen die voor belastingadviseurs uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voortvloeien, houden kort gezegd in (1) dat Ostraka belastingadviseurs erop toeziet dat cliënten zich vóór aanvang van de dienstverlening identificeren; en (2) dat wij ongebruikelijke geldtransacties melden.


  ad 1: Identificatieplicht

  Op grond van de Wwft dient identificatie van onze cliënten vóór aanvang van de dienstverlening plaats te vinden. Dit houdt onder meer in dat:

  • bij rechtspersonen: de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt zich dient te legitimeren. Ostraka belastingadviseurs maakt een fotokopie van het geldige legitimatiebewijs en het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel wordt geraadpleegd om de bevoegdheid van de vertegenwoordiger na te gaan;
  • bij natuurlijke personen: u zich in persoon dient te legitimeren en Ostraka belastingadviseurs een fotokopie maakt van uw geldige legitimatiebewijs.

 • ad 2: Meldplicht ongebruikelijke transacties

  De Wwft verplicht Ostraka belastingadviseurs om ongebruikelijke financiële transacties te melden. Ongebruikelijke transacties zijn:

  • transacties in cheques of contanten van € 15.000,- of meer (of bedragen net onder de meldgrens); of
  • transacties die aanleiding geven te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

  Meer informatie over de Wwft kunt u vinden bij het Bureau Financieel Toezicht.


  , versie 1.0, datum .

  20-11-2016.


 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.