HEFFINGSAMBTENAAR

HEFFINGSAMBTENAAR, wat is de definitie & betekenis


De heffingsambtenaar legt aanslagen lokale belastingen (bijvoorbeeld OZB, honden­belasting, rioolheffing of leges) op namens de gemeente, het waterschap, de provincie of het belasting­samenwerkingsverband.


De bevoegdheden van de heffingsambtenaar komen overeen met de bevoegdheden van de belastinginspecteur van de Belastingdienst. De heffingsambtenaar ontleent zijn bevoegdheden aan de Algemene wet inzake rijksbelastingen, voor zover in de Gemeentewet, Waterschapswet of Provinciewet geen afwijkende regeling is getroffen.

De heffingsambtenaar moet een ambtenaar zijn van de gemeente, het waterschap, de provincie of het belasting­samenwerkingsverband. Hij kan echter ook zijn aangesteld als onbezoldigde ambtenaar.

Wie de heffingsambtenaar is, wordt bepaald door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (of het dagelijks bestuur van het waterschap, het college van gedeputeerde staten van de provincie of het dagelijks bestuur van het belasting­samenwerkingsverband). Een persoon die is aangesteld als (onbezoldigd) ambtenaar wordt door het college aangewezen als de heffingsambtenaar van hun gemeente bij aanwijzingsbesluit. In plaats van iemand kan het college ook een bepaalde functie aanwijzen die de taken van de heffingsambtenaar krijgt, dan is echter ook een besluit vereist waarbij een bepaalde persoon in die functie wordt benoemd.

De aanslagen lokale belastingen worden opgelegd door de heffingsambtenaar. Als u het niet eens bent met die aanslag dan kunt u daartegen bezwaar maken bij de heffingsambtenaar.


MEER WETEN OVER HET BEGRIP HEFFINGSAMBTENAAR?

Wilt u meer weten over het begrip heffingsambtenaar? Neem dan contact op met Ostraka belastingadviseurs.


, , laatst bijgewerkt: 28-2-2016.


  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.