BELASTINGTARIEVEN EN -SCHIJVEN BOX 1 INKOMSTENBELASTING 2017

BELASTINGTARIEVEN 2017 BOX 1, een overzicht


Hieronder vindt u een overzicht van de in 2017 geldende box 1 tariefschijven van de inkomstenbelasting en premies volks­verzekeringen.


Let op: deze pagina gaat over de belastingtarieven 2017. Wilt u informatie over de tarieven met ingang van 1 januari 2018, klik dan hier om daarover te lezen.


Het belastbaar inkomen uit werk en woning wordt in box 1 van de inkomstenbelasting belast tegen een oplopend tarief over vier schijven. Als u de AOW-leeftijd bereikt dan geldt een aangepast tarief in de eerste en tweede schijf.


Geheel 2017 jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven 2017 in box 1 van de inkomsten­belasting voor personen die het gehele jaar jonger zijn dan de AOW-leeftijd:


hoogte verzamel­inkomen box 1 maar niet hoger dan totaal belasting­tarief waarvan inkomsten­belasting waarvan premie volks­verzeke­ringen max. bedrag
- 19.982 36,55% 8,90% 27,65% 7.303
19.982 33.791 40,80% 13,15% 27,65% 12.937
33.791 67.072 40,80% 40,80% 0% 26.515
67.072 - 52,00% 52,00% 0%

Loonbelastingtarieven voor bijzondere beloningen
Let wel op dat hierboven de officiële inkomstenbelasting tarieven zijn weergegeven. Als u echter kijkt naar het verschil tussen bruto- en netto-inkomen op uw loonstrook, dan zult u zien dat het verschil kleiner is dan de bovengenoemde tarieven. Dit komt door toepassing van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Bijvoorbeeld bij een bruto loon van € 40.000 wordt over het gehele loon bezien gemiddeld 28,06 procent belasting betaald.

Naast uw reguliere loon ontvangt u wellicht ook een zogenoemde bijzondere beloning, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering of overwerk. Door de afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting naar mate het inkomen hoger is, liggen de tarieven eigenlijk hoger. Over de tweede en derde schijf neemt de algemene heffingskorting af met 4,787 procent. Over de derde en vierde schijf (tot een inkomen van circa € 122.000) neemt de arbeidskorting af met 3,6 procent. Eigenlijk bedraagt het belastingtarief voor bijzondere beloningen in de tweede schijf dus 45,59 procent en het belastingtarief in de derde schijf 49,19 procent. Het belastingtarief voor bijzondere beloningen in de vierde schijf is feitelijk 55,60 procent tot een inkomen van circa € 122.000, bij een hoger inkomen bedraagt het tarief 52 procent. Het effect van deze hogere tarieven ziet u op uw loonstrook als u een bijzondere beloning ontvangt.

De bovengenoemde tarieven zijn de marginale tarieven; dat wil zeggen de hoeveelheid belasting die is verschuldigd als het inkomen stijgt. In het genoemde voorbeeld van een bruto loon van € 40.000 wordt over het gehele loon bezien gemiddeld 28,06 procent belasting betaald. Als het inkomen met € 1.000 stijgt, dan moet over die extra € 1.000 49,19 procent worden betaald (het marginale tarief).

Het verschil tussen het gemiddelde tarief over het totale inkomen en het marginale tarief over het extra inkomen kan als volgt worden weergegeven:

tarieven inkomstenbelasting2017

AOW-leeftijd bereikt vóór 2017

Als u AOW-gerechtigd bent dan betaalt u een lager tarief over schijf 1 en 2, omdat u geen AOW-premie meer hoeft te betalen.

Belastingtarieven 2017 in box 1 van de inkomsten­belasting voor personen die in 2017 het gehele jaar recht op AOW hebben en zijn geboren op of na 1 januari 1946:

hoogte verzamel­inkomen box 1 maar niet hoger dan totaal belasting­tarief waarvan inkomsten­belasting waarvan premie volks­verzeke­ringen max. bedrag
- 19.982 18,65% 8,90% 9,75% 3.726
19.982 33.791 22,90% 13,15% 9,75% 6.888
33.791 67.072 40,80% 40,80% 0% 20.466
67.072 - 52,00% 52,00% 0%

Belastingtarieven 2017 in box 1 van de inkomsten­belasting voor personen die in 2017 het gehele jaar recht op AOW hebben en zijn geboren vóór 1 januari 1946 (de tweede schijf is iets langer):

hoogte verzamel­inkomen box 1 maar niet hoger dan totaal belasting­tarief waarvan inkomsten­belasting waarvan premie volks­verzeke­ringen max. bedrag
- 19.982 18,65% 8,90% 9,75% 3.726
19.982 34.130 22,90% 13,15% 9,75% 6.965
34.130 67.072 40,80% 40,80% 0% 20.405
67.072 - 52,00% 52,00% 0%

AOW-leeftijd bereikt in 2017

Als u in 2017 de AOW-leeftijd bereikt, dan hoeft u vanaf dat moment geen premie meer voor de AOW te betalen. In dat geval geldt in de eerste en tweede schijf van box 1 van de inkomsten­belasting een aangepast tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekereningen (IB/PVV), afhankelijk van de maand waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

in 2017 AOW-leeftijd in 1e schijf IB/PVV 2e schijf IB/PVV
januari 18,65% 22,90%
februari 20,14% 24,39%
maart 21,63% 25,88%
april 23,12% 27,37%
mei 24,61% 28,86%
juni 26,10% 30,35%
juli 27,60% 31,85%
augustus 29,09% 33,34%
september 30,58% 34,83%
oktober 32,07% 36,32%
november 33,56% 37,81%
december 35,05% 39,30%

, , laatst bijgewerkt: 3-1-2017.


  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.