BELASTINGTARIEVEN EN -SCHIJVEN BOX 1 INKOMSTENBELASTING 2018

BELASTINGTARIEVEN 2018 BOX 1, een overzicht


Hieronder vindt u een overzicht van de in 2018 geldende box 1 tariefschijven van de inkomstenbelasting en premies volks­verzekeringen.


Let op: deze pagina gaat over de belastingtarieven 2018. Wilt u informatie over de tarieven met ingang van 1 januari 2019, klik dan hier om daarover te lezen.


Het belastbaar inkomen uit werk en woning wordt in box 1 van de inkomstenbelasting belast tegen een oplopend tarief over vier schijven. Als u de AOW-leeftijd bereikt dan geldt een aangepast tarief in de eerste en tweede schijf.


Geheel 2018 jonger dan AOW-leeftijd

De belastingtarieven 2018 in box 1 van de inkomsten­belasting voor personen die het gehele jaar jonger zijn dan de AOW-leeftijd staan in onderstaande tabel. Daarin zijn in de eerste twee kolommen de inkomstenbelastingschijven 2018 weergegeven (box 1 schijven). In de derde kolom staan de belastingtarieven. Dit is in de vierde en vijfde kolom uitgesplitst naar de tarieven inkomstenbelasting 2018 en de premies volksverzekeringen 2018. In de laatste kolom staat het maximale belastingbedrag dat wordt geheven over de gehele tariefschijf.


hoogte verzamel­inkomen box 1 maar niet hoger dan totaal belasting­tarief waarvan inkomsten­belasting waarvan premie volks­verzeke­ringen max. bedrag
- 20.142 36,55% 8,90% 27,65% 7.361
20.142 33.994 40,85% 13,20% 27,65% 13.019
33.994 68.507 40,85% 40,85% 0% 27.117
68.507 - 51,95% 51,95% 0%

Loonbelastingtarieven voor bijzondere beloningen (bijzonder tarief 2018)
Let wel op dat hierboven de officiële inkomstenbelasting tarieven zijn weergegeven. Als u kijkt naar het verschil tussen bruto- en netto-inkomen op uw loonstrook, dan zult u zien dat het verschil kleiner is dan de bovengenoemde tarieven. Dit komt door toepassing van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Bijvoorbeeld bij een bruto loon van € 40.000 wordt over het gehele loon bezien gemiddeld 27,84 procent belasting betaald.

Naast uw reguliere loon ontvangt u mogelijk ook een zogenoemde bijzondere beloning, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand of overwerk. Door de afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting naar mate het inkomen hoger is, liggen de tarieven eigenlijk hoger (verrekeningspercentage). Over de tweede en derde schijf neemt de algemene heffingskorting af met 4,683 procent. Over de derde en vierde schijf (tot een inkomen van circa € 133.000) neemt de arbeidskorting af met 3,6 procent. Eigenlijk bedraagt het belastingtarief voor bijzondere beloningen in de tweede schijf dus 45,53 procent, in de derde schijf is het bijzonder tarief 49,13 procent. Het bijzonder tarief 2018 voor bijzondere beloningen in de vierde schijf is feitelijk 55,55 procent voor een inkomen tot circa € 133.000, bij een hoger inkomen bedraagt het belastingtarief 51,95 procent. Het effect van deze hogere tarieven ziet u op uw loonstrook als bijzonder tarief als u een bijzondere beloning ontvangt.

De bovengenoemde tarieven zijn de marginale tarieven; dat wil zeggen de hoeveelheid belasting die is verschuldigd als het inkomen stijgt. In het genoemde voorbeeld van een bruto loon van € 40.000 wordt over het gehele loon bezien gemiddeld 27,84 procent belasting betaald. Als het inkomen met € 1.000 stijgt, dan moet over die extra € 1.000 49,13 procent belasting worden betaald (het marginale tarief).


AOW-leeftijd bereikt vóór 2018

Als u AOW-gerechtigd bent dan betaalt u een lager tarief over schijf 1 en 2, omdat u geen AOW-premie meer hoeft te betalen.

Belastingtarieven 2018 in box 1 van de inkomsten­belasting voor personen die in 2018 het gehele jaar recht op AOW hebben en zijn geboren op of na 1 januari 1946:

hoogte verzamel­inkomen box 1 maar niet hoger dan totaal belasting­tarief waarvan inkomsten­belasting waarvan premie volks­verzeke­ringen max. bedrag
- 20.142 18,65% 8,90% 9,75% 3.756
20.142 33.994 22,95% 13,20% 9,75% 6.935
33.994 68.507 40,85% 40,85% 0% 21.033
68.507 - 51,95% 51,95% 0%

De belastingtarieven 2018 in box 1 van de inkomsten­belasting voor personen die in 2018 het gehele jaar recht op AOW hebben en zijn geboren vóór 1 januari 1946 (de tweede schijf is iets langer) staan in onderstaande tabel:

hoogte verzamel­inkomen box 1 maar niet hoger dan totaal belasting­tarief waarvan inkomsten­belasting waarvan premie volks­verzeke­ringen max. bedrag
- 20.142 18,65% 8,90% 9,75% 3.756
20.142 34.404 22,95% 13,20% 9,75% 7.029
34.404 68.507 40,85% 40,85% 0% 20.960
68.507 - 51,95% 51,95% 0%

AOW-leeftijd bereikt in 2018

Als u in 2018 de AOW-leeftijd bereikt, dan hoeft u vanaf dat moment geen premie meer voor de AOW te betalen. In dat geval geldt in de eerste en tweede schijf van box 1 van de inkomstenbelasting een aangepast tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen (IB/PVV), afhankelijk van de maand waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

in 2018 AOW-leeftijd in 1e schijf IB/PVV 2e schijf IB/PVV
januari 18,65% 22,95%
februari 20,14% 24,44%
maart 21,63% 25,93%
april 23,12% 27,42%
mei 24,61% 28,91%
juni 26,10% 30,40%
juli 27,60% 31,90%
augustus 29,09% 33,39%
september 30,58% 34,88%
oktober 32,07% 36,37%
november 33,56% 37,86%
december 35,05% 39,35%

, , laatst bijgewerkt: 5-1-2018.


  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.