BELASTINGTARIEVEN EN -SCHIJVEN BOX 1 INKOMSTENBELASTING 2020

BELASTINGTARIEVEN 2020 BOX 1, een overzicht


Hieronder vindt u een overzicht van de in 2020 geldende box 1 tariefschijven van de inkomstenbelasting en premies volks­verzekeringen.


Let op: deze pagina gaat over de belastingtarieven 2020. Wilt u informatie over de tarieven met ingang van 1 januari 2021, klik dan hier om daarover te lezen.


Uw belastbaar inkomen uit werk en woning wordt in 2020 in box 1 van de inkomstenbelasting belast tegen een oplopend tarief over drie schijven. Als u de AOW-leeftijd bereikt dan geldt een aangepast tarief in de eerste schijf.


Geheel 2020 jonger dan AOW-leeftijd

De gezamenlijke tarieven inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen van de eerste en tweede schijf zijn gelijk, daardoor is met ingang van 2020 in de praktijk sprake van twee schijven. De belastingtarieven 2020 in box 1 van de inkomsten­belasting zijn voor personen die het gehele jaar jonger zijn dan de AOW-leeftijd:

schijven  hoogte verzamel­inkomen box 1 maar niet hoger dan totaal belasting­tarief waarvan inkomsten­belasting waarvan premie volks­verzeke­ringen max. bedrag
1e schijf - 34.712 37,35% 9,70% 27,65% 12.964
2e schijf 34.712 68.507 37,35% 37,35% 0% 25.586
3e schijf 68.507 - 49,50% 49,50% 0%

Ten opzichte van 2019 is in 2020 het tarief in de tweede schijf met 0,75% omlaag gegaan en het tarief in de derde schijf met 2,25% omlaag gegaan.

Wilt u meer weten over de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2020 voor particulieren, klik dan hier om daarover te lezen.


AOW-leeftijd bereikt vóór 2020

Als u AOW-gerechtigd bent dan betaalt u een lager tarief over schijf 1, omdat u geen AOW-premie meer hoeft te betalen.

Belastingtarieven 2020 in box 1 van de inkomsten­belasting voor personen die in 2020 het gehele jaar recht op AOW hebben en zijn geboren op of na 1 januari 1946:

hoogte verzamel­inkomen box 1 maar niet hoger dan totaal belasting­tarief waarvan inkomsten­belasting waarvan premie volks­verzeke­ringen max. bedrag
- 34.712 19,45% 9,70% 9,75% 6.751
34.712 68.507 37,35% 37,35% 0% 19.373
68.507 - 49,50% 49,50% 0%

Belastingtarieven 2020 in box 1 van de inkomsten­belasting voor personen die in 2020 het gehele jaar recht op AOW hebben en zijn geboren vóór 1 januari 1946 (de eerste schijf is iets langer):

hoogte verzamel­inkomen box 1 maar niet hoger dan totaal belasting­tarief waarvan inkomsten­belasting waarvan premie volks­verzeke­ringen max. bedrag
- 35.375 19,45% 9,70% 9,75% 6.880
35.375 68.507 37,35% 37,35% 0% 19.254
68.507 - 49,50% 49,50% 0%

, , laatst bijgewerkt: 4-1-2020.


  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.