BELASTINGTARIEVEN EN -SCHIJVEN BOX 1 INKOMSTENBELASTING 2021

BELASTINGTARIEVEN 2021 BOX 1, een overzicht


Hieronder vindt u een overzicht van de in 2021 geldende box 1 tariefschijven van de inkomstenbelasting en premies volks­verzekeringen.


Let op: deze pagina gaat over de belastingtarieven 2021. Wilt u informatie over de tarieven met ingang van 1 januari 2022, klik dan hier om daarover te lezen.


Uw belastbaar inkomen uit werk en woning wordt in 2021 in box 1 van de inkomstenbelasting belast tegen een oplopend tarief over drie schijven. Als u de AOW-leeftijd bereikt dan geldt een aangepast tarief in de eerste schijf.


Geheel 2021 jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven 2021 in box 1 van de inkomsten­belasting voor personen die het gehele jaar jonger zijn dan de AOW-leeftijd:


hoogte verzamel­inkomen box 1 maar niet hoger dan totaal belasting­tarief waarvan inkomsten­belasting waarvan premie volks­verzeke­ringen max. bedrag
- 35.129 37,10% 9,45% 27,65% 13.032
35.129 68.507 37,10% 37,10% 0% 25.415
68.507 - 49,50% 49,50% 0%

Ten opzichte van 2020 is in 2021 het tarief in de eerste en tweede schijf met 0,25% omlaag gegaan.

In 2021 zijn de premies volksverzekeringen: 17,90% AOW, 0,10% Anw (Algemene nabestaandenwet) en 9,65% Wlz (Wet langdurige zorg). Dit wordt berekend over maximaal € 35.129 van het inkomen in box 1. Het maximum te betalen bedrag aan premie volksverzekering is in 2021 € 9.713.

Wilt u meer weten over de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021 voor particulieren, klik dan hier om daarover te lezen.


AOW-leeftijd bereikt vóór 2021

Als u AOW-gerechtigd bent dan betaalt u een lager tarief over schijf 1, omdat u geen AOW-premie meer hoeft te betalen.

Belastingtarieven 2021 in box 1 van de inkomsten­belasting voor personen die in 2021 het gehele jaar recht op AOW hebben en zijn geboren op of na 1 januari 1946:

hoogte verzamel­inkomen box 1 maar niet hoger dan totaal belasting­tarief waarvan inkomsten­belasting waarvan premie volks­verzeke­ringen max. bedrag
- 35.129 19,20% 9,45% 9,75% 6.744
35.129 68.507 37,10% 37,10% 0% 19.127
68.507 - 49,50% 49,50% 0%

Belastingtarieven 2021 in box 1 van de inkomsten­belasting voor personen die in 2021 het gehele jaar recht op AOW hebben en zijn geboren vóór 1 januari 1946 (de eerste schijf is iets langer):

hoogte verzamel­inkomen box 1 maar niet hoger dan totaal belasting­tarief waarvan inkomsten­belasting waarvan premie volks­verzeke­ringen max. bedrag
- 35.941 19,20% 9,45% 9,75% 6.900
35.941 68.507 37,10% 37,10% 0% 18.981
68.507 - 49,50% 49,50% 0%

, , laatst bijgewerkt: 4-1-2021.


  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.