TARIEF BOX 3 INKOMSTENBELASTING 2022

TARIEF 2022 BOX 3, een overzicht


Hieronder vindt u een overzicht van het in 2022 geldende box 3 tarief en de berekening van het fictieve rendement over het vermogen in box 3.


Tarief box 3 2022

Box 3 kent sinds 2021 een belastingtarief van 31%. Van 2001 tot en met 2020 was het belastingtarief van box 3 30%.


Box 3, schijven

Box 3 kent sinds 2017 drie schijven. In 2022 zijn - boven het heffingvrije vermogen - de schijven:

schijf begin schijf einde schijf
1 € 0 € 50.650
2 € 50.650 € 962.350
3 € 962.350 -

De grenzen van de schijven worden elk jaar geïndexeerd. In 2021 heeft een grotere wijziging plaatsgevonden. In 2020 waren - boven het heffingvrije vermogen - de box 3 schijven:

schijf begin schijf einde schijf
1 € 0 € 72.797
2 € 72.797 € 1.005.572
3 € 1.005.572 -

Tot 2017 kende box 3 geen schijven, omdat over het gehele vermogen werd gerekend met hetzelfde fictieve rendement.


Box 3, fictief rendement op vermogen

2022

Box 3 ziet op het voordeel uit sparen en beleggen. Het gaat niet om het werkelijke voordeel dat u heeft behaald, maar om een fictief voordeel. Tot en met 2016 was het fictieve voordeel op vermogen in box 3 in de wet bepaald op 4%. Vanaf 2017 geldt per schijf een verschillend fictief voordeel, dat elk jaar in de wet wordt bepaald. In 2022 wordt het fictieve voordeel op vermogen in box 3 als volgt berekend:

schijf rende­ments­klasse I rende­ment I rende­ments­klasse II rende­ment II totaal fictief voordeel
1 67% -0,01% 33% 5,53% 1,818%
2 21% -0,01% 79% 5,53% 4,366%
3 0% -0,01% 100% 5,53% 5,53%

Elke schijf kent een andere wettelijke aanname over de verhouding sparen (rendementsklasse I) en beleggen (rendementsklasse II). In de eerste schijf wordt verondersteld dat van het vermogen 67% spaargeld is en 33% beleggingen zijn. In de tweede schijf wordt verondersteld dat van het vermogen 21% spaargeld is en 79% beleggingen zijn. In de derde schijf wordt veronderstelt dat 100% van het vermogen wordt belegd. Op de website van de Belastingdienst staat een specificatie van de berekening van de rendementen in box 3 over 2022. Het rendement in klasse II wordt bepaald op basis van een mix van: 53% onroerende zaken, 33% aandelen en 14% obligaties.

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat de sinds 2017 door de wetgever gehanteerde methode om het fictieve rendement te bepalen in strijd is met Europees recht. In januari 2022 heeft de Belastingdienst voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 opgelegd zonder dat rekening is gehouden met het arrest van de Hoge Raad. Bij de definitieve aanslag 2022 zal dat worden hersteld.


2021

In 2021 was de berekening van het fictieve voordeel van vermogen in box 3 als volgt:

schijf rende­ments­klasse I rende­ment I rende­ment­sklasse II rende­ment II totaal fictief voordeel
1 67% 0,03% 33% 5,69% 1,898%
2 21% 0,03% 79% 5,69% 4,501%
3 0% 0,03% 100% 5,69% 5,69%

In november 2021 heeft staatssecretaris Vijlbrief richting de Eerste Kamer aangegeven dat er mogelijk een verhoging van het heffingvrije vermogen komt of dat het belastingtarief in box 3 wordt verlaagd. Nog niet duidelijk is hoe de Belastingdienst de uitspraak van de Hoge Raad gaat verwerken in het programma voor de aangifte inkomstenbelasting 2021.


Box 3, (rendements)grondslag

Het fictieve rendement wordt berekend over de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag min het heffingvrije vermogen. De rendementsgrondslag is de waarde op 1 januari van de bezittingen in box 3 verminderd met de schulden in box 3. Het heffingvrije vermogen in 2022 is € 50.650.


Box 3, te betalen belasting

De te betalen belasting over het vermogen in box 3 wordt gevormd door een combinatie van het heffingvrije vermogen, de schijven, het fictieve voordeel en het belastingtarief. In 2022 komt dat neer op:

vermogen 1 januari 2022 te betalen belasting
tot € 50.650 heffingsvrij 0%
tussen € 50.650 en € 101.300 schijf 1 0,56358%
tussen € 101.300 en € 1.013.000 schijf 2 1,35346%
meer dan € 1.013.000 schijf 3 1,71430%

N.B. bovenstaande tabel kan nog wijzigen door wetgeving als reactie op de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021.

In 2021 bedraagt de over het vermogen te betalen belasting in box 3:

vermogen 1 januari 2021 te betalen belasting
tot € 50.000 heffingsvrij 0%
tussen € 50.000 en € 100.000 schijf 1 0,58838%
tussen € 100.000 en € 1.000.000 schijf 2 1,39531%
meer dan € 1.000.000 schijf 3 1,76390%

N.B. bovenstaande tabel kan nog wijzigen door wetgeving als reactie op de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021.


, , laatst bijgewerkt: 31-1-2022.


  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.