WERKBONUS

WERKBONUS, wat is de definitie & betekenis


De werkbonus wordt in bepaalde gevallen verleend aan oudere werknemers en oudere zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) met een inkomen tussen circa 90% en 170% van het minimumloon. De werkbonus is een inkomensafhankelijk onderdeel van de standaardheffingskorting waardoor minder inkomsten­belasting en premies volks­verzekeringen worden betaald. De werkbonus is ingevoerd om oudere werknemers te stimuleren door te werken tot de pensioengerechtigde leeftijd.


Wanneer komt u in 2017 in aanmerking voor de werkbonus?

De werkbonus krijgt u als u aan een aantal voorwaarden voldoet. In het belastingjaar 2017 zijn de voorwaarden:

 • u bent werknemer, zzp-er of geniet resultaat uit overige werkzaamheid;
 • u bent in 1953 geboren;
 • uw arbeidsinkomen in 2017 is hoger dan € 17.327, maar niet meer dan € 33.694.

Onder arbeidsinkomen wordt verstaan het gezamenlijke bedrag van hetgeen door u met tegenwoordige arbeid is genoten als winst uit onderneming, loon en resultaat uit een overige werkzaamheid (bijvoorbeeld freelance opdrachten).


Wat is de hoogte van de werkbonus?

De hoogte van de werkbonus is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomen. Sinds 2014 wordt de werkbonus als volgt bepaald:

 • Bij een arbeidsinkomen tot en met € 17.327 heeft u geen recht op de werkbonus.
 • Bij een arbeidsinkomen vanaf € 17.327 tot en met € 19.252 bedraagt de werkbonus 58,1% x (arbeidsinkomen - € 17.327). Voorbeeld: u bent in 1952 geboren en heeft een arbeids­inkomen van € 18.500. De grondslag is dan € 18.500 - € 17.327 wat uitkomt op € 1.173. Daarvan neemt u vervolgens 58,1%. Uw werkbonus bedraagt dan € 681 (€ 1.173 x 58,1%).
 • Bij een arbeidsinkomen vanaf € 19.252 tot en met € 23.104 bedraagt de werkbonus een vast bedrag van € 1.119.
 • Bij een arbeidsinkomen vanaf € 23.104 tot en met € 33.694 daalt de werkbonus bij een hoger arbeidsinkomen. De werkbonus bedraagt € 1.119 - 10,567% x (arbeids­inkomen - € 23.104). Voorbeeld: u bent geboren in 1953 en heeft een arbeidsinkomen van € 27.500. De grondslag is dan € 27.500 - € 23.104 wat uitkomt op € 4.396. Daarvan neemt u vervolgens 10,567%, wat uitkomt op € 464 (€ 4.396 x 10,567%). Dit bedrag trekt u af van € 1.119 om de werkbonus te berekenen. Uw werkbonus bedraagt dan € 654 (€ 1.119 - € 464).
 • Bij een arbeidsinkomen hoger dan € 33.694 heeft u geen recht op de werkbonus.

Hoe krijgt u de werkbonus?

De werkbonus hoeft u als werknemer niet aan te vragen. Sinds 2014 houdt uw werkgever bij het berekenen van uw loon namelijk rekening met de werkbonus. Het daarbij gehanteerde bedrag kan iets afwijken van de werkelijke werkbonus waarop u recht heeft. Een eventueel verschil wordt automatisch gecorrigeerd als u aangifte inkomstenbelasting doet.

Als u meerdere banen heeft met een salaris onder de circa € 18.000, dan houden geen van uw werkgevers rekening met de werkbonus. Als u op grond van uw totale arbeidsinkomen wel in aanmerking komt voor de werkbonus, wordt dit bij de aangifte inkomstenbelasting gecorrigeerd.


Hoe zat de werkbonus in 2016?

In 2016 kreeg u de werkbonus als u aan de volgende voorwaarden voldoet. In het belastingjaar 2016 zijn de voorwaarden:

 • u bent werknemer, zzp-er of geniet resultaat uit overige werkzaamheid;
 • u bent in 1952 of 1953 geboren;
 • uw arbeidsinkomen in 2016 is hoger dan € 17.327, maar niet meer dan € 33.694.

De werkbonus wordt afgeschaft in 2018

Met ingang van 2015 is de werkbonus gesloten voor personen die op 1 januari 2015 nog geen 61 jaar waren. Als u echter op 1 januari 2015 61 jaar of ouder was, dan kunt u ook na 2015 in aanmerking komen voor de werkbonus tot en met het jaar waarin u 64 wordt.

Doordat na 2015 geen nieuwe aanspraak op de werkbonus kan ontstaan, zal met ingang van 2018 de werkbonus geheel zijn verdwenen.


Wat was de doorwerkbonus?

De doorwerkbonus heeft tot en met 2012 bestaan. Die regeling is vervallen met ingang van 2013. In plaats daarvan is de werkbonus gekomen.


MEER WETEN OVER HET BEGRIP WERKBONUS?

Wilt u meer weten over het begrip werkbonus? Neem dan contact op met Ostraka belastingadviseurs.


, , laatst bijgewerkt: 31-1-2017.


 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.