PRIVACYVERKLARING VAN OSTRAKA BELASTINGADVISEURS

 • Met deze privacyverklaring informeert Ostraka belastingadviseurs BV u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.


  Als u onze website gebruikt

  Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij die gegevens gebruiken.


  Actief verstrekte informatie

  Bij gebruik van het contactformulier op deze website wordt aan u gevraagd om uw naam en e-mailadres (en optioneel uw telefoonnummer) op te geven. Deze gegevens worden vastgelegd, bewaard en gebruikt om contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over een wijziging van onze diensten.


  Passief verstrekte informatie

  Bij het gebruik van onze website wordt van uw computer/tablet/telefoon het IP-adres in een logbestand opgenomen. Dit wordt gedaan om het gebruik van onze website te monitoren en te verbeteren.

  Bij het gebruik van het contactformulier op onze website wordt van uw computer/tablet/telefoon het IP-adres uitgelezen, wat vervolgens wordt vermeld onder uw bericht aan ons. Deze registratie doen wij om gebruik van ons contactformulier te kunnen blokkeren in situaties waarvoor dat contactformulier niet is bedoeld.


  Cookies

  Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.


  Als u contact met ons opneemt

  Als u telefonisch, per e-mail of op andere wijze contact met ons opneemt en daarbij uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens verstrekt, dan geeft u met het doorgeven daarvan toestemming dat wij die gegevens vastleggen, bewaren en gebruiken om contact met u te kunnen opnemen of om u later te kunnen informeren over een wijziging van onze diensten.

  Daarnaast is het mogelijk dat wij vragen naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant kunnen zijn. Die gegevens worden vastgelegd, bewaard en gebruikt om inhoudelijk te kunnen reageren op uw vraag.


 • Als u ons opdracht geeft voor het verrichten van een bepaalde werkzaamheid

  Als u ons opdracht geeft voor het verrichten van een bepaalde werkzaamheid, dan wordt in de opdrachtbevestiging aanvullende informatie opgenomen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.


  Geen verdere verstrekking

  Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht.


  Bewaartermijn persoonsgegevens

  Uw gegevens worden door ons twee jaar bewaard. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dat verplicht.


  Uw rechten

  U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben en u heeft het recht om aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U heeft het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken of te beperken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan stellen wij het op prijs als u dat aan ons meldt. Als wij er met u niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


  Heeft u nog vragen?

  Vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kunt u richten aan Ostraka belastingadviseurs BV, Postbus 44, 4284 ZG Rijswijk NB. Wij zijn ook bereikbaar per telefoon 0183-76 05 22, via het e-mailadres info@ostraka.nl of via ons contactformulier.


  , datum .

  25-10-2021


 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.